Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Промисловий зразок: поняття і охорона

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП 
  1. Поняття «промислового зразка», його види і особливості правового регулювання
  2. Процедура одержання і використання патенту на промисловий зразок
  3. Захист прав на промисловий зразок
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Україна завжди була і залишається державою, в якій фундаментальним науковим дослідженням приділяється значної уваги. Багато країн не витрачають кошти на науку, а лише використовують досягнення інших держав. Але таке використання далеко не завжди відповідає нормам національного та міжнародного права, що завдає колосальних збитків авторам об'єктів промислової власності, до яких відносяться винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, породи тварин, штами мікроорганізмів. Для того, щоб не стати жертвою промислового шпигунства або просто відвертого та нахабного використання конкурентами наукових розробок, необхідно скористатись передбаченим національним та міжнародним законодавством комплексом заходів по встановленню та захисту прав на об'єкти промислової власності.

Правова охорона промислових зразків тісно пов'язана з індустріалізацією промисловості та виникненням технологій масового виробництва. Вже у кінці XVII століття у провідних європейських державах майже одночасно з'явилися закони, що надавали правову охорону виробам текстильної промисловості та їх художньому оформленню. Поступово правовий захист естетичного оформлення промислової продукції розповсюдився і на інші її види. Сьогодні під промисловим зразком розуміють результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, а саме у тій її частині, яка візуально проявляється у зовнішньому вигляді виробу і характеризує його декоративне та естетичне вирішення, що в міжнародній практиці називається англійським словом "дизайн"

Правове регулювання щодо розробки, володіння і використання промислових зразків забезпечується Цивільним кодексом України (від 16.01.2003 р., гл. 49), Господарським кодексо України (від 16.01.2003 р., ст. 156), Законом України “Про охорону прав на промислові зразки” (від 15.12.1993 р.) і Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання й подання заявки на промисловий зразок» (від 18.02.2002 р.).

 

Список використаних джерел: 
  1. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” зі змінами і доповненнями від 22.05.2003 // ВВР. – 2003. № 35. - С.271.
  2. Про рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування»: Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 року № 1243-V // Відомості Верховної Ради. - 2007. - № 45. - Ст. 524.
  3. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.
  4. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.
  5. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук. практ. вид./ За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.2: Авторське право і суміжні права /С.О.Довгий, В.С. Дроб’язка. – К. – Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 640 с.
  6. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. - К.: Ліра, 2005. - 232 с.
  7. Чомахашвілі О. Механізм адміністративно-промислового регулювання прав на промислові зразки // http://www.viche.info/journal/1009/
4837
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).