Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проведення амністії у 1953-1955 роках в УРСР: перебіг, масштаби, наслідки

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

У зв’язку з цим Рада міністрів УРСР зобов’язала керівників підприємств, будівельних організацій беззаперечно приймати на роботу звільнених із ув’язнення, створюючи їм необхідні виробничі та житлово-побутові умови. Контроль за неухильним дотриманням вказівок уряду було покладено на республіканські органи прокуратури. З метою пришвидшити процес адаптації амністованих громадян виконкоми районних та міських рад для осіб, які не мали спеціальності, організовували навчання за професіями шляхом індивідуального та бригадного навчання. Працівники паспортного столу при видачі паспортів знайомили амністованих з переліком вакантних посад на підприємствах району чи області. Завдяки вжитим заходам республіканського уряду з 169, 3 тис. осіб звільнених за амністією станом на 1 вересня 1953 року 86% було працевлаштовано, зокрема в містах України – 76, 3 тис. 55

Процес зменшення ув’язнених у системі ГУЛАГу, розпочатий після смерті Й. Сталіна масовою амністією 1953 року, був продовжений в наступні роки на основі застосування інших указів керівництва СРСР: від 24 квітня 1954 року «Про порядок дострокового звільнення від покарання засуджених за злочини, здійснені у віці до 18 років»; від 14 липня
року «Про застосування умовно-дострокового звільнення з місць ув’язнення»; від 17 вересня 1955 року «Про амністію радянських громадян, які співпрацювали з окупантами в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» і переглядом справ стосовно осіб, засуджених за контрреволюційні злочини.
За даними Міністерства внутрішніх справ УРСР, упродовж 1953-
років у міста і села УРСР прибуло з місць ув’язнення понад 330 тис. чоловік (звільнені за амністією та відбулі строк покарання). У полі зору органів міліції та відділів організаційного набору робітників при обласних радах на початок лютого 1956 року перебувало понад 23 тис. Амністованих, які не були працевлаштовані протягом 1953-1955 років:
Таблиця 256
 
ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 8. – Спр. 9718. – Арк. 127-128.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4307. – Арк. 4.
 
Стурбованістю проблемами амністованих переповнений лист заступника завідувача відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ Б. Шульженка першому секретарю ЦК КПУ О. Кириченку, датований 1. 02. 1956 «Є чимало випадків, коли окремі керівники підприємств, відомств і установ безпідставно відмовляють їм у роботі, проявляють до них зневагу і байдужість, а інколи навіть грубо ображають їх. Так, у березні 1955 року в Одеську область прибув з місць ув’язнення гр. Заварзін О. П., який звертався до місцевих радянських органів і керівників підприємств з проханням допомогти йому в працевлаштуванні. Однак, Заварзіну було відмовлено в цьому на тій підставі, що він має судимість. В останній час Заварзін вибув з Одеси. В жовтні 1955 року в м. Сімферополь прибув з місць ув’язнення гр. Карпов Г. М. При спробах влаштуватись на роботу керівники ряду підприємств міста заявляли йому: “Звідкіля прибув, туди і повертайся”, і на роботу його не приймали. Лише після втручання Міністерства внутрішніх справ УРСР він був прописаний і влаштований на роботу.
Неправильне ставлення окремих керівників організації до справи працевлаштування колишніх ув’язнених викликає у частини з них незадоволення і озлоблення, а в ряді випадків проводить до того, що вони, будучи позбавлені можливості одержати роботу, а значить і засоби для існування, знову стають на шлях злочинів, повторно попадають на лаву підсудних.
В жовтні 1955 року, наприклад, до Ворошиловграда повернувся з місць ув’язнення гр-н Фадєєв М. Т. Зразу ж по прибутті у місто він намагався влаштуватись на роботу і звернувся з проханням про це спочатку до дирекції заводу ім. Жовтневої Революції. Але тут Фадєєву відмовили. Тоді він звернувся з аналогічним проханням до адміністрації хлібзаводу № 3. Проте і тут йому без будь-яких причин роботи не дали. В результаті, Фадєєв, не маючи засобів до існування, знову став на злочинний шлях, пограбував магазин і зараз заарештований.
За даними Міністерства внутрішніх справ УРСР, з числа осіб, які були звільнені з місць ув’язнення протягом 1953-1955 років уже повторно заарештовано 49 994 чол., в тому числі: за вбивства – 592 чол., бандитизм і розбій – 2 636 чол., за різні крадіжки – 16 619 чол., за спекуляцію і інші злочини – 16 260 чол.
Найбільша кількість повторних кримінальних злочинів припадає на Сталінську і Ворошиловградську області. Так, у Сталінській області протягом 1953-1955 рр. повторно притягнуто до кримінальної відповідальності 9 891 чол., а у Ворошиловградській області – 4 049 чоловік».
Для поліпшення роботи з особами, які повертаються з місць ув’язнення, Б. Шульженко вважав за необхідне: «1. Звернути увагу партійних, радянських, профспілкових, комсомольських і господарських органів на те, що робота по своєчасному трудовлаштуванню і вихованню колишніх ув’язнених має велике державне значення. 2. Покласти персональну відповідальність за своєчасне трудовлаштування колишніх ув’ язнених на заступників голів обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих. 3. Зобов’язати партійні, радянські і господарські органи створити нормальні виробничі умови для роботи колишніх ув’язнених, організувати виробниче навчання їх та створити навколо них обстановку довір’ я і товариської взаємодопомоги з тим, щоб вони почували себе повноправними членами колективу і могли наполегливою працею повернути собі ім’ я чесних радянських людей. 4. Зобов’ язати партійні організації підприємств, транспорту, будов, установ, закладів, колгоспів, МТС і радгоспів, де працюють колишні ув’язнені, виділити найбільш підготовлених комуністів-агітаторів для проведення з ними групових і індивідуальних бесід повсякденно надавати допомогу агітаторам у проведенні виховної роботи серед цих людей. 5. Запропонувати партійним організаціям та керівникам підприємств, установ і відомств відзначати хороші починання і сумлінну працю колишніх ув’язнених на зборах, нарадах, доповідях і бесідах, в пресі, залучати їх до активної участі в роботі громадських організаціях, добровільних товариств тощо» .
Таким чином застосування амністії у початковий період десталінізації мало і позитивні, і негативні соціальні наслідки. З одного боку, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів, за рішенням вищого представницького органу – Верховної Ради СРСР – зміцнило авторитет нової влади. З іншого боку, акт амністії, на нашу думку, не знизив існуючі антагонізми суспільних і політичних стосунків у державі. Соціальна адаптація амністованих осіб у радянський соціум виявилася вкрай складною і тривалою.
Фото Капча