Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прилади хімічної, радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Пост радіаційного і хімічного спостереження

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕМА: «ПРИЛАДИ ХІМІЧНОЇ, РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ ТА ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ. ПОСТ РАДІАЦІЙНОГО І ХІМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ»
 
Заняття № 4:
 
1. Пост радіаційного і хімічного спостереження
2. Завдання, склад, оснащення і обладнання поста
3. Обов’язки особового складу поста
 
Зміст
 
Особовий склад, оснащення і задачі поста
Обов'язки особового складу поста
Ведення спостереження, доповідь про результати спостереження, порядок оповіщення
Список використаних джерел
 
Пости радіаційного та хімічного спостереження створюються на промислових підприємствах, у колгоспах, радгоспах, у навчальних закладах.
Задачі посту радіаційного і хімічного спостереження ставить начальник штабу цивільної оборони об'єкта народного господарства, а начальник посту організує її виконання: доводить задачу до підлеглих, визначає порядок устаткування поста, перевіряє справність і працездатність приладів, організує зв'язок з командним пунктом об'єкта, визначає порядок спостереження і керує діями спостерігачів.
 
ОСОБОВИЙ СКЛАД, ОСНАЩЕННЯ І ЗАДАЧІ ПОСТА
 
Пост (мал. 1) складається з трьох чоловік: начальник поста, розвідник-хімік, розвідник-дозиметрист.
Основні задачі поста:
- визначення місця ядерного вибуху;
- своєчасне виявлення зараження місцевості і повітря радіоактивними та отруйними речовинами;
- порядок оповіщення;
- визначення рівнів радіації, типу ЗР у районі розташування поста;
- виявлення за зовнішніми ознаками застосування бактеріологічних засобів.
Пост оснащується фільтруючими протигазами, засобами медичного захисту (ІПП-8, АІ-2), засобами захисту шкіри, приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю опромінення. Крім того, на посту повинні бути:
1) журнал спостережень;
2) компас;
3) годинник;
4) схема орієнтирів;
5) бінокль;
6) засоби оповіщення і проводового або радіозв'язку.
На посту обладнуються місця для спостереження 2 і укриття 1 для особового складу (мал. 1).
 
Мал. 1. Пост радіаційного та хімічного спостереження: 1 – укриття для особового складу; 2 – місце для спостереження.
 
ОБОВ'ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПОСТА
 
Обов'язки особового складу посту радіаційного та хімічного спостереження наступні.
Начальник поста зобов'язаний:
- вивчити район спостереження;
- уточнити порядок підтримки зв'язку і доповідей про результати спостереження;
- уточнити черговість спостереження;
- скласти схему орієнтирів і поставити задачу спостерігачам;
- перевірити справність засобів зв'язку і докласти про початок спостереження;
- організувати інженерне устаткування і маскування поста;
- вести записи в журналі про результати спостереження;
- забезпечити розвідку місцевості в радіусі 1 км від поста;
- направити проби в лабораторію для визначення бактеріологічного зараження.
Черговий спостерігач зобов'язаний:
- вести безперервне спостереження в зазначеному районі (секторі) ;
- робити метеорологічні спостереження;
- періодично вмикати прилади і стежити за їх показаннями;
- при ядерному вибуху проводити обчислення для визначення місця вибуху;
- при виявленні радіоактивного зараження привести засоби захисту в бойове положення і докласти про зараження старшому начальнику;
- при виявленні хімічного зараження подати сигнал і негайно привести засоби захисту в бойове положення;
- при виявленні бактеріологічного зараження докласти про це начальнику поста, відібрати проби і направити їх для аналізу;
- знати ознаки застосування супротивником хімічної і бактеріологічної зброї.
 
ВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОПОВІДЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПОРЯДОК ОПОВІЩЕННЯ
 
Для фіксації результатів спостережень ведеться журнал радіаційного і хімічного спостереження.
Оповіщення про погрозу хімічного зараження здійснюється негайно при виявленні розвідником отруйних речовин чи бактеріологічних засобів, про погрозу радіоактивного зараження – тільки після доповіді старшому начальнику і за його вказівкою.
Для оповіщення існують і використовуються звукові і світлові засоби подачі сигналів.
 
Список використаних джерел:
 
1. Атаманюк В. Г. Гражданская оборона. – М. : Высшая школа, 1986 г.
2. Дмитриев И. М. Гражданская оборона на промышленных объектах. – М. : Промиздат, 1990 г.
3. Фадеев В. М. Формирования системы гражданской обороны. – Л. : 1989 г.
Фото Капча