Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принципи функціонування комп'ютерних мереж

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основні поняття і принципи комп’ютерних мереж
1.1. Класифікація і призначення комп’ютерних мереж
1.2. Принципи і поняття архітектури комп’ютерних мереж
2. Реалізація комунікаційних технологій локальних обчислювальних мереж
2.1. Характеристика мережевих протоколів
2.2. Програмне забезпечення локальної обчислювальної мережі і методика роботи в мережі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Поява персональних комп'ютерів та необхідність обміну інформацією між їх користувачами суттєво прискорили  розвиток мережевих технологій. Невдовзі з'явилась потреба об'єднання комп'ютерних систем не лише у межах однієї установи чи фірми, але й у масштабах регіону, країни та всього світу. Потребу в спільному інформаційному просторі сьогодні відчувають не лише науковці та бізнесмени, а й велика кількість користувачів домашніх комп'ютерів. Обмін повідомленнями електронної пошти, розклад руху транспортних засобів, прогноз погоди, доступ до наукової, довідкової, художньої інформації та багато інших послуг має змогу отримувати користувач персонального комп'ютера, що під'єднався до ресурсів глобальних комп'ютерних мереж.

На сьогоднішній день у світі існує сотні мільйонів комп'ютерів і більше 90% з них об'єднані в різні інформаційно-обчислювальні мережі від малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж типу Internet. Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена рядом важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання й передача повідомлень (факсів, e-mail листів та іншого) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформацією між комп'ютерами різних фірм виробників працюючих з різним програмним забезпеченням. 

Актуальність застосування комп’ютерних мереж у науці, виробництві, проектуванні та для вирішення інших задач обумовлено великими потенціальними можливостями цієї технологіі. Існують задачі, вирішення яких неможливе без застосування комп'ютерних мереж. Навіть у тому випадку, коли вирішення можливе на базі вже існуючих засобів, комп'ютерні мережі дозволяють зробити це швидше та ефективніше. 

Об’єкт дослідження – комп’ютерні мережі.

Предмет дослідження – особливості класифікації, побудови і функціонування локальних комп’ютерних мереж.

Мета роботи – з’ясувати поняття, основні принципи класифікації, архітектури, протоколів передачі даних та адресації комп’юетрних мереж, розробити проект локальної мережі з розрахунком її вартості.

На основі об’єкта, предмета і мети дослідження сформульовані наступні його завдання:

1) описати класифікацію і призначення комп’ютерних мереж;

2) проаналізувати принципи і поняття архітектури комп’ютерних мереж;

3) дати характеристику мережевих протоколів;

4) описати програмне забезпечення локальної обчислювальної мережі і методику роботи в мережі.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань були використані методи аналізу літературних джерел, практична робота з мережею для перевірки і засвоєння набутих знань і навичок.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Богумирский Б. Энциклопедия Windows ХР. - СПб.: Питер, 1998. - 624 с. 
 2. Болілий В.О., Котяк В.В. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник. - Кіровоград: ЦОП Авангард, 2008.- 146 с. 
 3. Буров Є. Комп’ютерні мережі. - Львів: БАК, 1999. - 468 с. 
 4. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті. Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 354 с.
 5. Галіцин В. К., Левченко Ф. А., - Багатокористувацькі обчислювані системи та мережі. – Навч. посібник. -  К.: КНЕУ, 1998. – 360 с.  
 6. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия.- СПб: Питер, 2000. - 576 с. 
 7. Гусева А.И. Технология межсетевых взаимодействий. NetWare - Unix - Windows - Internet.- М.: Диалог-МИФИ, 2007.- 272 с.
 8. Жуков І. А., Гуменюк В. О., Альтман І. Є. Комп’ютерні мережі  та   технології:  Навч.  посібник  - К.:  НАУ,  2004.- 276 c.
 9. Зайченко Ю. П. Комп’ютерні мережі – К.: Слово, 2003. – 256 с. 
 10. Зеленко В. П. Інформатика та інформаційні технології. - Х.: Компанія СМІТ, 2003.- 352 c.
 11. Кулаков Ю.А., Омельянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование.- К.: Юниор, 1999.- 544 с. 
 12. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия - СПб: Питер, 2000.- 704 с. 
 13. Локальные вычислитильные сети. Принципы построения, архитектура, коммуникационные средства./ Под ред. С.В.Назарова. - М.: Фин. и стат., 1994. - 400 с. 
 14. Новиков Ю.В., Карпенко Д.Г. Аппаратура локальных сетей: функции, выбор, разработка.- М.: ЭКОМ, 1998.- 288 с. 
 15. Новые технологии Wndows ХР / Под. ред. А. Чекмарева. - СП.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000 - 592 с.
 16. Олифер В. Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: Питер, 2002. - 672 с.
 17. Основы современных компьютерных технологий./ Под ред. А.Д.Хомоненко. - СПб.: Корона, 1998. - 448 с. 
 18. Флинт Д. Локальные сети ЭВМ: архитектура, принципы построения, реализация. - М.: Фин. и стат., 1996. - 524 с. 
 19. Халсалл Ф. Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем. - М.: Радио и св., 1995. -354 с. 
 20. Хаусли Т. Системы передачи и телеобработки данных. - М.: Радио и связь, 1994. - 297 с. 
 21. Хейвуд Д. Внутренний мир  Windows для системных администраторов - К.: Издательство "ДиаСофт", 2007. - 752 с.
 22. Шатт С. Мир компьютерных сетей. - К.: BHV, 2006. - 314 с. 
 23. Экономическая информатика / под ред. П. В. Конюховского и Д. Н. Колесова. - СПб.: Питер, 2001. - 560 с. 
11006
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.