Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принципи, методи, засоби родинного виховання українців

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Аналіз історичної сутності системи українського родинного виховання
 2. Основні функції українського родинного виховання
 3. Методи і засоби родинного виховання в українській педагогіці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Соціально-економічні, демографічні, політико-правові зміни, що відбуваються у нашому суспільстві, актуалізують проблему адаптації української сім'ї до сучасного життя. У сфері сімейних взаємостосунків відбувається модернізація, виникнення нових і втрата застарілих соціальних взірців.

Аналіз сучасного стану виховання дітей в сім’ях дає підстави стверджувати, що існує велика кількість актуальних педагогічних проблем, до яких можна віднести відсутність стратегії та послідовності в методах і принципах виховання, недостатність педагогічної культури, проблеми первинної соціалізації дитини та усвідомлення батьками співвідношення природи і виховання кожної особистості, нестабільність емоцій сімейного спілкування, вплив інформативного кола та індустрії розваг на життя сім’ї тощо.

Проблема родинного виховання широко і різнобічно обґрунтована у працях вітчизняних педагогів і науковців. Так, теоретичні проблеми сім'ї привертають увагу антропологів та соціологів - Б.Малиновського, Л.Моргана, П.Сорокіна. Наукові підходи до стану сімейно-родинного виховання в сучасних умовах розроблені в дослідженнях М.Стельмаховича, В.Постового, Т.Кравченко, А. Ноури, М.Міщенка та інших, які визначили типи сімей, основи психолого-педагогічної культури батьків, умови успішного сімейно-родинного виховання.

Аналіз психолого-педагогічних джерел із зазначеної проблеми дає підстави для висновку, що ученими досить ґрунтовно висвітлено соціально-психологічні особливості функціонування сімей; в останні роки зросла кількість досліджень, присвячених соціально-культурній адаптації сімей та окремих груп населення; розкрито педагогічний потенціал дозвілля для духовного розвитку людини. 

Водночас слід зазначити, що у вітчизняній педагогічній науці немає конкретного дослідження, у якому чітко класифіковано методи сімейного виховання, зокрема, не диференційовано традиційні та інтерактивні методи виховання дітей у сучасній сім’ї.

 

Список використаних джерел: 
 1. Етнотрадиції родинного виховання в Україні: історико-педагогічний аспект / А.Ю. Герасимчук // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. Педагогіка, психологія і соціол. - 2010. - Вип. 7. - С. 188-190.
 2. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Оме-ляненко. - К.: Знання, 2006. - 324 с.
 3. Педагогічні умови родинно-сімейного виховання дітей / А. Рацул // Рідна шк. - 2007. - № 4. - С. 53-56.
 4. Погляди О.А. Захаренка на родинне виховання: витоки та умови формування / С. Захаренко // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2007. - № 1. - С. 168-175.
 5. Реалізація ідей М. Г. Стельмаховича про родинне виховання у сучасній педагогіці / І. М. Вовкобой; Крим. гуманіт. ун-т. - Ялта, 2010. - 20 с.
 6. Родинна педагогіка: Навч.-метод. посіб. / А.А. Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. - 215 с.
 7. Родинне виховання як важливий чинник в управлінні формування моральних якостей молодших школярів / С. Будзей // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2008. - № 2. - С. 30-33.
 8. Сім'я - провідна виховна інституція: історичний аспект / О. Бутенко // Рідна шк. - 2009. - № 1. - С. 73-75.
 9. Сім'я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі: Зб. наук. ст. / Ред.: В.П. Коцур; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Ско-вороди. - Переяслав-Хмельниц., 2005. - 437 с.
6743
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).