Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прийоми діагностики і корекції дислалії у дітей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади корекції дислалії у дітей дошкільного віку
1.1. Поняття дислалії у логопедичній роботі, основні діагностичні процедури
1.2. Методичні основи корекційної роботи з дошкільниками, які страждають дислалією
2. Експериментальна робота з діагностики і подолання порушень мовлення у дітей з дислалією
2.1. Виявлення і систематизація порушень звуковимови старших дошкільників
2.2. Подолання порушень звуковимови в дошкільників з дислалією
2.3. Аналіз результатів корекційно-логопедичної роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади корекції дислалії у дітей дошкільного віку
1.1. Поняття дислалії у логопедичній роботі, основні діагностичні процедури
1.2. Методичні основи корекційної роботи з дошкільниками, які страждають дислалією
2. Експериментальна робота з діагностики і подолання порушень мовлення у дітей з дислалією
2.1. Виявлення і систематизація порушень звуковимови старших дошкільників
2.2. Подолання порушень звуковимови в дошкільників з дислалією
2.3. Аналіз результатів корекційно-логопедичної роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Балаева В.И. О системе планирования психокорекционной роботы с детьми с нарушениями речи / В.И. Балаева, А.К. Лопышова // Специальная психология.- 2007. - №1. - С.27-31.
 2. Бартєнєва Л. І. Структура програми корекційно-розвивального навчання старших дошкільників із ФФНМ / Л. І. Бартєнєва // Український логопедичний вісник: Збірник наукових праць / Ін-т спец. педагогіки АПН України. - К.: Актуальна освіта, 2010. - Вип. 1. - С. 11-15.
 3. Бойкова С.В. Развитие лексико-граматического строя речи у дошкольников с ОНР / С.В. Бойкова // Логопед в детском саду. – 2006. - №3. – С.42-48.
 4. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление / С.Е.Большакова. – М.: Из-во ЭКСМО Пресс, 2002. – 160 с.
 5. Волкова Г. А. Принципы и содержание логопедической работы с детьми, страдающими общим недоразвитием речи / Г. А. Волкова, М. А. Ярмакович // Речевые и нервно-психические нарушения у детей и взрослых. – СПб, 1987. – С. 3-11.
 6. Гаврилова Н.С. Порушення фонологічного боку мовлення у дітей: монографія / Н.С.Гаврилова. – Кам’янець Подільський: ТОВ “Друк Сервіс”, 2011. – 200 с.
 7. Глухов В.П. Особенности обучения рассказыванию по картине детей дошкольного возраста с ОНР / В.П. Глухов / Дефектология, № 3, 1986. 
 8. Горай І.В. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ / І.В. Горай // Реабілітаційна педагогіка: Теорія і практика. Полтава. — 2009. ПДПУ. — С. 50.
 9. Деревянко Н.П. Формирование словарного запаса у дошкольников с общим недоразвитием речи/ Н.П. Деревянко, Е.А. Лапп // Практическая психология и логопедия. – 2006. - №4. – С.57-60.
 10. Дубова Н.В. Об особенностях навыков общения дошкольников с ОНР / Н.В. Дубова // Логопед в детском саду. – 2006. - №3. – С.36-38.
 11. Дудьев В.П. Системный подход в развитии коммуникативного потенциала дошкольников с общим недоразвитием речи / В.П. Дудьев // Логопедия. – 2006. - №2. – С.22-27.
 12. Жукова Н. С. Логопедия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Е. Филичёва. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. – 320 с.
 13. Карта логопедичного обстеження дитини дошкільного віку з порушеннями мовлення: Методичні рекомендації для практичної роботи / Автори-укладачі І. Г. Дмитрієнко, Л. О. Федорович. –– Полтава, 2006. — 33 с.
 14. Кирьянова Р. А. Комплексная диагностика и ее использование учителем логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи /Р.А.Кирьянова. – СПб, 2002. – 368 с.
 15. Кондратенко В. О. Педагогічні можливості сюжетно-рольової гри та місце фольклору в розвитку мовлення дітей дошкільного віку із ФФНМ: сборник научных трудов / В.О. Кондратенко, О.І. Корнілова // Педагогіка та методики: Спеціальні / Ред. кол.: М.К.Шеремет та ін. - Київ, 2001. - Вип.1. - С. 15-34.
 16. Краузе Е.Н. Логопедия / Е. Н. Краузе. – Спб.: КОРОНА принт, 2006. – 208 с.
 17. Логопедия: учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 680 с.
 18. Логопедия: учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология» / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др.; под ред. Л. С. Волковой. – М.: Просвещение, 1989. – 528 с.
 19. Логопедія: підручник / за ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.
 20. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: дидактичний матеріал / А.Я.Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2004. – 104 с.
 21. Рібцун Ю. Формування звуковимови у дітей із ФФНМ: п'ятий рік життя: комплекс рухливих ігор / Ю. Рібцун // Палітра педагога. - 2010. - № 2. - С. 24-27.
 22. Соботович Е. Ф. Нарушение речевого развития у детей и пути их коррекции / Е. Ф. Соботович. – К.: ІСДО, 1995. – 204 с.
 23. Соботович Є.Ф. Концепції стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку / Є.Ф. Соботович // Дефектологія. – 2002. – № 1. – С. 2-7.
 24. Тищенко В.В. Ієрархія фонематичних процесів в онтогенезі дитячого мовлення // Теорія і практика сучасної логопедії: збірник наукових праць: Вип. 4. – К.: Актуальна освіта, 2004. – С. 3-18.
 25. Трошин О. В. Логопсихология: учеб. пособ. / О. В. Трошин, Е. В. Жулина. – М.: Сфера, 2005. – 256 с.
 26. Филичева Т. Б. Основы логопедии / Т. Феличева, Г. Чиркана. – М.: Просвещение, 1989. – 222 с.
 27. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: навч. посіб. / уклад. М. К. Шеремет та ін. - К.: КНТ , 2008. - 380 c.
 28. Шереметьева Е. В. Пропедевтическое воздействие при отклонениях речевого развития у детей раннего возраста / Е.В.Шереметьева // Дефектологія. – 2007. – № 2. – С. 77-85.
6737
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).