Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологія студентської групи

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Психологічні особливості студентської групи та її структура
2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу
3. Міжособистісні стосунки у студентській групі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Зміна соціальної ролі учня на роль студента, зміна звичного оточення та умов навчання на незвичні вузівські умови потребують часу для адаптації у студентській групі. У сучасній ситуації, пов'язаній з необхідністю якісної освіти, проблема групової згуртованості набуває особливої актуальності у світлі адаптації студента до нового колективу. Нерідко необхідно спрямовувати вплив на групу з метою формування згуртованості. Найбільш адекватним засобом такого впливу є соціально-психологічний тренінг, що дає можливість інтенсивного розвитку групи, оптимізації міжособистісних взаємин, створення сприятливої психологічної атмосфери в короткий термін.

Найбільш значущим чинником, який характеризує будь-яку групу, є виникнення феномену згуртованості, тобто її міцності, єдності, стійкості міжособистісних взаємин, прагнення її учасників залишитися в рамках групи, зберегти її. У ході взаємодії члени групи виробляють і встановлюють норми, правила поведінки, стандарти, це відбувається в результаті включення їх у спільну діяльність. Усі вищевказані фактори є базисом для формування згуртованості.
У процесі формування групи формується групова свідомість, посилюючись залежно від фази розвитку групи. Тому виправдано розглядати групу як саморегулювальний соціальний організм. У групі складаються специфічні відносини, обумовлені цінностями учасників групи, їх світоглядними компонентами, наявністю поведінкових стратегій, що склалися. Це в сукупності дає особливу атмосферу взаємин, яка тим більш гармонійна, чим більше згоди члени групи знаходять у ціннісно-світоглядному апараті один одного.
Психологічна процедура розвитку групової згуртованості як напрямок педагогічно-виховної роботи зі студентами, особливо першокурсниками, може виступати ефективним засобом створення сприятливої соціально-психологічної атмосфери для адаптації студента до нового життя та професійного становлення. Вона дозволяє зробити цей процес регульованим, керованим.

 

Список використаних джерел: 
 1. Артюшина М. В. Соціальні процеси в академічних групах як фактор активності студентів у навчальній діяльності / М. В. Артюшина // Коломінські читання : Матеріали Другого Міжнар. наук. форуму, присвяченого пам'яті докт. психол. наук, проф. Н. Л. Коломінського, м. Київ, 19 лютого 2008 р. / МАУП. - К. : Персонал, 2009. - С. 299-304.
 2. Винославська В. Психологічні особливості студентської групи // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - №7. - С. 65-70.
 3. 3. Жалдак Л. Управління гуртуванням студентської групи // Освіта і управління. - 1999. - №3. - С. 99-102.
 4. Коваленко О. Е. Психологія вищої школи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. - Х.: Точка, 2012. - 169 с.
 5. Кравченко І. Соціально-педагогічний аспект співробітництва викладача зі студентською групою / І. Кравченко // Збірник наукових праць Полтав-ського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки : сборник. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 310-315.
 6. Лякішева А. В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи / А. В. Лякішева // Педагогіка і психо-логія: науково-теорет. та інформ. журнал НАПН України. - 2012. - № 4. -
 7. С. 69-74.
 8. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: підручник / Л. Г. Подоляк,
 9. В. І. Юрченко. - Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - К.: Каравела, 2008. - 351 с.
 10. Тадля О. Формування колективних взаємин у студентській академічній групі / О. Тадля // Рідна школа. - 2008. - N 6. - С. 48-51.
 11. Шатенко С. Ю. Студентська група і її вплив на соціалізацію студентів / С.Ю. Шатенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2004. - Т. 44. - С. 141-146.
79
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.