Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психолого-педагогічна характеристика студента

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Психологічна характеристика студенства як вікового періоду
2. Особливості психологічних криз студентського віку
3. Психологічні та типологічні особливості адаптації студентів до навчання у вищій школі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Основною метою реформування вищої освіти в Україні є забезпечення психолого-педагогічних умов для розвитку і самореалізації студента як суб'єкта освітнього процесу та майбутньої професійної діяльності.

Щоб допомогти студентові досягти вершин в духовно-моральному і професійному розвитку, педагогові потрібно знати його вікові й індивідуальні особливості та умови психічного розвитку.
Здатність пізнавати і розуміти студентів, адекватно оцінювати їхні особистісні якості та психологічні стани, визнавати і безумовно приймати їх як особистостей є однією з найважливіших складників професіоналізму викладача, підгрунтям його педагогічної майстерності та передумовою успішної педагогічної діяльності. Саме тому викладачеві ВНЗ надзвичайно важливо знати загальні психологічні особливості юнаків та дівчат студентського віку.
Студентство - це молодь, яка проходить стадію персоналізації на основі цілеспрямованого засвоєння навчальних, професійних і соціальних функцій шляхом свідомого оволодівання професійними знаннями, уміннями і навичкам, набуття професійних якостей під час навчання у вищіх навчальних закладах. Студентство дає висококваліфіковані кадри для науки, навчальних закладах і керівних посадах на підприємствах.
Стрижневою психологічною рисою студентства є тісне переплетення формування особистісної і корпоративної свідомості. У поєднанні зі специфікою юнацького віку (максималізм, підвищена потреба в самоствердженні, боротьба за статус, нігілізм, надмірна самовпевненість) - це перетворює студентську молодь на складного партнера по діалогу і на легкий об’єкт маніпулювання.
Саме тому актуальним є дослідження психолого-педагогічних особливос-тей студентів як особливої соціальної групи, їх особистісних і групових психічних процесів.

 

Список використаних джерел: 
  1. Балабанова Л. М. Психолого-педагогічні проблеми студентського віку / Л. М. Балабанова // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ, 1999. - Вип. 4. - С. 169-170.
  2. Гула Н. В. Психологічні особливості дослідження домінуючих нагативних психічних станів студентів / Н. В. Гула // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки: сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 37 (61). - С. 185-189.
  3. Коваленко О. Е. Психологія вищої школи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. - Х.: Точка, 2012. - 169 с.
  4. Лазуренко С. І. Нормалізація психофізіологічної активності студентів / С. І. Лазуренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 28 (52). - С. 172-178.
  5. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: підручник / Л. Г. Подоляк,
  6. В. І. Юрченко. - Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - К.: Каравела, 2008. - 351 с.
  7. Фальова О. Э. Особливості особистості студентів ВНЗ: динаміка від курсу до курсу та зв'язок зі спеціальністю: (на допомогу практичному психологу) / О. Э. Фальова, Є. В. Заїка // Практична психологія та соціальна робота: наук.-практ. освіт.-метод. журн. - 2011. - №6. - С. 69-76.
  8. Чуйко О. В. Особистісний ріст і його забезпечення в навчальному процесі вищої школи / О. В. Чуйко // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. - 2009. - №5. - С. 221-224.
77
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.