Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психодіагностика професійної спрямованості учнів старшого шкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти професійного самовизначення особистості старшокласника
1.1. Особливості старшого шкільного віку й вибір професії
1.2. Професійне самовизначення
1.3. Вісім кутів вибору професії
1.3. Самопізнання у виборі професії
1.4. Роль самооцінки в професійному самовизначенні
2. Особливості професійного самовизначення особистості у старшому шкільному віці
2.1. Цілі, завдання та організація дослідження
2.2. Методика Е. А. Клімова
2.3. Методика Дж. Холланда
3. Рекомендації з вибору професії старшокласниками
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні у країні склалася така ситуація, що справжніх фахівців, які працюють із ентузіазмом і піднімають економічний та науковий потенціал країни на більш високі рівні розвитку усе менше. Чому це відбувається? Навіть незважаючи на те, що в ми маємо багато вищих й середніх навчальних закладів з високим рівнем й якістю освіти, які щороку випускають «фахівців», їх компетентність і професіоналізм залишають бажати кращого. Саме тому дослідження питання професійної орієнтації школярів у старшому шкільному віці є актуальною і важливою темою.

Аналізуючи факти сучасної дійсності, слід замислитися: у чому причина невдач і розчарувань молодих людей у своїй майбутній професії? Можливо, однієї із причин є невірний вибір професії ще змолоду. Відомо, що юність (14-18 років) - вік самовизначення. Ким бути? Яким бути? Де я найбільше потрібний? Ці й багато питань постають перед старшими школярами.

Світ професій дуже великий. Він містить у собі тисячі різних найцікавіших спеціальностей. У юнацькому віці кожний стоїть перед вибором. Кожен п'ятий розповість про свої сумніви та коливання у професійному самовизначенні. Старшокласника ваблять десятки професій. Які вони? Різні види праці вимагають від людини різних і часом суперечливих якостей. В одному випадку це здатність спілкуватися з людьми, управляти й підкорятися, в іншому - висока культура рухів, у третьому - гострота спостережень. Звичайно, якщо дитині 15-17 років, розібратися в такій розмаїтості своїх особистісних якостей і здібностей їй нелегко. Зробити соціально й глибоко особистісний вибір у професійному самовизначенні - завдання не із простих.

Самостійний вибір професії - це «друге народження людини». Адже від того, наскільки правильно обраний життєвий шлях, залежить суспільна цінність людини, її місце серед інших людей, задоволеність роботою, фізичне й нервово-психічне здоров'я, радість і щастя.

Суспільство розширює можливості життєвого самовизначення молоді. Перед нею стоять можливості для прикладання своїх сил і здібностей у різноманітних областях діяльності на благо суспільства.

Таким чином, професійна трудова діяльність, якій передує правильний вибір, є одним із найважливіших факторів, які визначають значну частину життя сучасної людини.

Метою курсової роботи є діагностика професійної спрямованості школярів старшого віку.

Відповідно до мети роботи визначено наступні завдання: 

1) аналіз літератури по досліджуваній темі;

2) вивчення типів професій та теоретичних питань самовизначення школярів;

3) практичне дослідження та аналіз отриманих результатів

Об'єктом дослідження є професійне самовизначення старшокласників, а, відповідно, предметом - типи особистості і притаманні їм види професій.

У роботі використовувалися наступні методи: аналіз, тестування, опитування, методи інтерпретації отриманих результатів.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких авторів, як І. С. Кон, Д. Майерс, В. С. Мухіна та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М.: Просвещение, 1973.
 2. Гуткина Н. И. Психологические проблемы общения учителя с подростком// Вопросы психологии, 1995 г. - № 7.
 3. Драгунова Т.В. Подросток. М.: Знание, 1988.
 4. Дубровина И. В. рабочая книга школьного психолога. – М.: Ависта, 1995.
 5. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. – М.: Ависта, 1991.
 6. Дубровина И. В., Лисной М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. – М.: Здоровье, 1982 г.
 7. Жуковская В.И. Психологические основы выбора профессии. Минск: Народная асвета, 1978.
 8. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1991.
 9. Климов Е.А. Школа …а дальше? Лениздат, 1971
 10. Кон И.С. Психология старшеклассника. М.: Просвещение, 1982.
 11. Корнєєв М. М., Коваленко А. Б. Соціальна психологія/підр. – К.: Вища школа, 1995.
 12. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989.
 13. Крылова А.А., Маничев С.А. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. СПб.: Питер, 2002
 14. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 1999.
 15. Мухина В.С. Возрастная психология. М.: Академия, 1997.
 16. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера. М.: Просвещение, 1987.
 17. Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи. / Под ред. В.Л. Ословского, Киев: Наукова Думка, 1978.
 18. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
 19. Толстых А.В. Возрасты жизни. М.: Молодая гвардия, 1988.
 20. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в юности. М.: Педагогика, 1981.
 21. Шибутани Т. Социальная психология. Москва – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
3625
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).