Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психокорекція тривожних дітей молодшого шкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
75
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Психокорекція  як механізм коригування  єдності і розбіжності психічних процесів
1.1. Методи індивідуальної психокорекції
1.2 . Основні методи індивідуальної психокорекційної  дії
2. Психологічних особливості початкового етапу навчання тривожних дітей
2.1. Створення передумов для психокорекційної основи у тривожних дітей
2.2. Розумовий розвиток   тривожних дітей молодшого  шкільного віку
2.3. Трудова і учбова діяльність тривожних дітей молодшого шкільного віку
2.4. Психокорекція тривожних дітей  молодшому шкільному віці
2.5. Засвоєння правил і норм  спілкування як виду психокорекції тривожних дітей
2.6. Навчання тривожних дітей молодшого шкільного віку в домашніх умовах
2.7. Навчання тривожних дітей молодшого шкільного віку в домашніх умовах
3. Корекційно-педагогічна робота з дітьми на практиці
3.1. Принципи побудови корекційно - педагогічної роботи
3.2. Організація і методи дослідження тривожних дітей до навчання в школі
3.3. Методики дослідження
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Кожна людина протягом усього життя потребує  позитивної оцінки з боку інших. Особливо це стосується дитячого віку  і найгостріше проявляється у так звані кризові періоди розвитку. Перехід від дитинства до шкільного віку і найгостріше проявляється у так звані кризові періоди  розвитку. Перехід від дитинства  до шкільного віку, який збігається з переходом у  школу, і є своєрідним  проявом мотиваційної кризи, викликаної зміною ситуації особистісного розвитку  та зміною  внутрішньої позиції школяра. Переживання дітей, пов’язані з такими змінами, не завжди усвідомлюються ними. В результаті виникають психологічна незахищеність , яка проявляється в незадоволенні собою та відносинами з іншими, критичність в оцінюванні результатів навчання. Все це може стати стимулом  для розвитку потреби у самовихованні, але може й негативно впливати на характер самоусвідомлення. Тому вкрай важливо, щоб діти в ці перехідні періоди перебували під постійним наглядом шкільного психолога

Перехід на навчання з шестирічного віку  настійно вимагає створення психологічної служби, в завдання якої повинна входити діагностика готовності до навчання в школі, зокрема своєчасне виявлення дітей із затримкою психічного розвитку, що потребують спеціальних форм коректувально-педагогічної роботи.

Вивчення тривожних дітей молодшого шкільного віку із затримкою психологічного розвитку порівняно з однолітками, що повноцінно розвиваються, підтвердило гіпотезу про психологічну специфіку формування загальної здібності до учення (засвоєнню знань) в цьому віці, органічному зв'язку її формування з індивідуальними особливостями особи дитини як суб'єкта інтелектуальної (учбовою) діяльності. 

Ці особливості яскраво показують загальну недостатність психічного розвитку дітей, а також становлення особи і в зв'язку з цим їх неготовність до шкільного навчання, зниження  навчання.

Мета курсової роботи - розробка психолого-педагогічного аспекту проблеми типології у тривожних дітей молодшого шкільного віку.

Завдання роботи передбачають, що конструювання психологічних методик, які в експериментальних умовах вивчення тривожних  дітей могли б дозволити діагностувати: 

 • рівні формування загальної здібності до навчання;
 • специфічні актуальні особливості і потенційні можливості формування загальної здібності до учення тривожних дітей;
 • індивідуально-типові особливості формування загальної здібності до учення у  тривожних дітей порівняно з однолітками, що повноцінно розвиваються;
 • дослідження можливостей компенсації негативних особливостей формування загальної здібності до навчання у дітей в адекватних  умовах.

Психокорекція дітей молодшого шкільного віку  настійно вимагає створення психологічної служби, в завдання якої повинна входити діагностика готовності до навчання в школі, зокрема своєчасне виявлення дітей із затримкою психічного розвитку, що потребують спеціальних форм коректувально-педагогічної роботи.

Вивчення шестирічних дітей із затримкою психологічного розвитку порівняно з однолітками, що повноцінно розвиваються, підтвердило гіпотезу про психологічну специфіку формування загальної здібності до учення (засвоєнню знань) в цьому віці, органічному зв'язку її формування з індивідуальними особливостями особи дитини як суб'єкта інтелектуальної (учбовою) діяльності. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Анастези А. Психологическое тестирование: кн.2 /Под. Ред. К.М. Гуревича, В.И. Лубовского – М., 1982.
 2. Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись играя.- Харьков: Фолио, 1997.
 3. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. – М: 2001-256с.
 4. Безруких М.М., Ефимов С.П. Как помочь ребенку с ослабленным здоровьем преодолеть школьные трудности. – М: “Айсберг”. 1991.
 5. Безруких М.М., Ефимов С.П., Князева М.Г. Как подготовит ребенка к школе и по какой программе лучше учиться? – М: 1993.
 6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте –М: 1988
 7. Венгер Л.А., Марцинковская  Т.Д., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе. – М: Знание. 2004-192с.
 8. Венгр Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка.-  М.: Просвещение, 1998.
 9. Власова Т.А. Задержка психического развития детей и пути ее преодоления. М., 1976.
 10. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. Психологическое развитие ребенка до поступления в школу. – М: А.П.О.,2004-84с.
 11. Волков В.С., Волкова Н.В. Основные закономерности психологического развития ребенка. – М: А.П.О., 1994-64с.
 12. Выготский Л.С. Детская психология /Собрание сочинений в 6Т – М: 1984
 13. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М:Просвещение,1995.                            
 14. Гуткина Н.И. Несколько случаев из практики школьного психолога. – М: Знание.1991.
 15. Давыдов В.В. Проблема развивающего обучения.- М., 1986.
 16. Деятельность и взаимоотношения дошкольников./ Под. общ.ред.  Репина А. ,Антонова Т.В. 1988.
 17. Деятельность и взаимоотношения дошкольников/ Под. ред. Т.А.Репиной М:1988.
 18. Дошкільна педагогіка : Підручник. - К.:Академвидав, 2006.
 19. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. «Что на свете не бывает?» М.: Знание, 1994.
 20. Ермолаев О.Ю Математическая статистика для психологов М:2003.    
 21. Житникова Л. «Учите детей запоминать.» М.: Просвещение,  1985.           Запорожец А.В. Избранные психологические труды М.1986.
 22. Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Л.Я. Тесты для детей.- Дельта, 1997.
 23. Истомина З.М., Развитие памяти. .-М.: Просвещение, 1978.
 24. Коломинский Я.М. Учителю о психологии детей 6-ти летнего возраста. – М: Просвещение 1988-189с.
 25. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М: Педагогика, 1991-152с.
 26. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст М., 1972. 
 27. Лисина М.И., Сильвестру А.И. Психология самопознания у дошкольников – К, 1983.
 28. Лук А.Н. Мышление и творчество. М.: Политиздат, 1976.
 29. Люблинская А.А. Детская психология. – М: 1971.
 30. Миронов А.И. Критические периоды детства. – М: Знание 1979-                             Михайлова З.А., «Игровые, занимательные задачи для дошкольников .М .: Просвещение, 1985.
 31. Мухина В.С. Психология дошкольника. – М: Просвещение. 1975г.-239с.
 32. Нартова-Бочавер С.К., Мухортова Е.А. Скоро в школу! М.: 1998.
 33. Нежнова Т.А. Общение и его влияние на развитие психики дошкольников. М:1974.
 34. Никитин Б.П. Развивающие игры. М.: Педагогика, 1981.
 35. Обухова Л.Ф. Детская психология : теории, факты, проблемы,  - М: Тривола 2005-360 с.   
 36. Особенности психологического развития детей 6-7 летнего возраста./Под. Ред. Д. Б. Эльхонина , А. Л. Венгра. - М:1988.
 37. Поливанова К. Н. Развитие личности и деятельности дошкольника. М:1989.
 38. Психолог в детском саду. /Под. Ред. Т. В. Лаврентьевой. – М :2006.
 39. Психология . Словарь Под общ. Ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского.  - М:1985.
 40. Психологія /Під ред. Г.С. Костюка.- К.,1978.
 41. Развитие мышления и умственное внимание дошкольника/ Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. – М :1985.
 42. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога . –М.: 1996.
 43. Смирнова Е.О. Детская психология. – М: Владос, 2003.
 44. Смиронова Е.О., Рошка Г.Н. Условия становления произвольного поведения в раннем дошкольном детстве – М., 1993.
 45. Урунтаева Р.А. Дошкольная психология. – М: 1996.
 46. Урунтаева Р.А., Афонькина Практикум по дошкольной психологии. М., 1998г. 
 47. Усова А.П. Обучение в детском саду. – М: 1981.
 48. Фисюкова Л.Б. От трех до семи: Книга для пап, мам, дедушек и бабушек.- Харьков: Фолио, 1996.
 49. Цукерман Г.А. Школьные трудности благополучных детей. – М: Знание. 1994.
3215
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).