Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічна допомога у кризових станах

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Аналіз понять психологічної «кризи» і «кризового стану»
 2. Принципи і методи надання психологічної допомоги дітям у кризових станах
 3. Організація, методи і способи надання допомоги у кризових станах психологічною службою навчального закладу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Численні несприятливі фізичні та психологічні стрес-фактори соціального життя і повсякденної діяльності можуть привести до неадекватних змін психічного стану та виникненню кризових станів особистості. У зв'язку із цим важливим напрямком збереження психічного здоров'я та профілактики негативних наслідків кризових станів особистості є система їхньої психологічної допомоги, що забезпечує психологічну корекцію і реабілітацію, особливо у дитячому віці.

Власне психологічна допомога у кризових станах являє собою комплекс діагностичних, психокорекційних і психологічних (відбудовних) заходів, спрямованих на швидше відновлення оптимального психічного стану й соціальної життєдіяльності дитини, підвищення рівня психологічної стійкості особистості.

Криза розуміється як стан людини, який виникає при блокуванні цілеспрямованої життєдіяльності зовнішніми стосовно її особистості причинами (фрустрацією) або внутрішніми причинами, обумовленими ростом, розвитком особистості та її переходом до іншого життєвого циклу, етапу розвитку. У цьому розумінні кризи переживаються кожною людиною. 

Сьогодні коло станів, які відносяться до кризових і вимагають психологічної допомоги, досить широке. До них, у першу чергу, відносяться кризові стани, які супроводжуються патологічною або непатологічною ситуативною реакцією, психогенною, у тому числі невротичною реакцією, невротичною депресією, психопатичною або патохарактерологічною реакцією. Також до таких станів належить група «криз сім’ї». Крім того, до кризових станів можуть бути віднесені так називані кризи ідентичності - надмірно пережиті людьми різкі зміни укладу громадського життя, що, наприклад, характерно для сучасного життя, а також кризові стану в структурі стресових і постстресових розладів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Божович Л. П., Проблемы формирования личности: избранные психол. труды / Л. И. Божович; ред. Д. И. Фельдштейн; Акад. пед. и соц. наук, Московский психолого-социальный ин-т. - М.: Владос, 1995. - 352 с.
 2. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для студ. вузов / общ. ред. М. В. Гамезо. - М.: Пед. общество России, 2003. - 512 с.
 3. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Развитие ребенка от рождения до 17 лет: уч. пособие / И. Ю. Кулагина. - М.: Изд-во УРАО, 1998. - 176 с.
 4. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов / Л. Ф. Обухова. - 3-е изд. - М. : Пед. общество России, 2000. - 444 с.
 5. Психологія кризових станів: Навчальний посібник / О.Т. Шевченко. – К.: Здоров’я, 2005. – 120 с.
 6. Сіротченко Т.А. Кризові стани у дітей та підлітків та особливості виявлення контингенту кризових категорій // Український медичний альманах. - 2000. - Т. 3, № 2. - С. 150-151.
 7. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний: Для психологов, психиатров, психотерапевтов.- СПб.: ЭЛБИ.- СПб, 2003.- 126 с.
 8. Титаренко Т. М. Життєва криза очима психолога // Психологічний журнал. – 2006. - № 4. – С. 54-59.
 9. Экстренная психологическая помощь: Практическое пособие / М.А. Крюкова, Т.И. Никитина, Ю.С. Сергеева; Центр экстренной психологичес-кой помощи. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 63 с.
3623
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).