Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічна готовність дошкільника до навчання в школі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Проблеми психологічної готовності дітей до навчання в школі
1.1. Сучасні трактовки проблеми готовності дітей до шкільного навчання
1.2. Структурні компоненти психологічної готовності дитини до школи
2.2.1. Особистісна готовність до шкільного навчання і формування позиції школяра
2.2.2. Інтелектуальна готовність
2.2.3. Вольова готовність
2.2.4. Моральна готовність
1.3. Проблеми неготовності дітей до шкільного навчання і шляхи їх подолання
2. Експериментальна робота з діагностики та корекції психологічної готовності дошкільників до навчання в школі
2.1. Діагностика психічного розвитку дошкільників, готовності їх до школи
2.2. Формуючий експеримент
2.3. Контрольний експеримент
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, на основі якої в нашій країні реформується система загальної середньої освіти, передбачено початок навчання дітей з шести років. При цьому зазначається, що виняток становлять ті діти, які за висновками лікарів та психологів виявляють ознаки шкільної незрілості. 

Отже одним із важливих завдань у процесі здійснення реформи школи є забезпечення диференціації дітей шестирічного віку за готовністю до шкільного навчання. Сенс такої диференціації полягяє в тому, щоб дітям, які виявили недостатній розвиток для навчання в школі, надати необхідну корекційну допомогу, без якої вони і в семирічному віці можуть не мати достатніх передумов для успішного навчання. Тому слідом за діагностикою необхідно зробити і наступний крок – практичне забезпечення корекції недоліків розвитку дітей, у яких була виявлена неготовність до шкільного навчання з шести років. 

Корекційно-розвивальна робота з такими дітьми може забезпечуватися в підготовчих групах дошкільних дитячих закладів. 

В зв’язку з неохопленістю дошкільним вихованням значної частини дітей корекційно-розвивальні підготовчі групи створюються і при школах, де знайшли б допомогу діти особливо неблагополучних сімей , що не відвідують дошкільні дитячі установи і разом з тим вдома не мають того культурного середовища, яке стимулювало б їх розвиток. 

Диференціація дітей шестирічного віку за готовністю до шкільного навчання потребує клопіткої роботи психологів системи освіти, психолого-медико-педагогічних консультацій, які б могли діагностувати причини неготовності дітей до школи і спланувати корекційну роботу по їх усуненню. 

Об'єкт дослідження - дошкільнята. 

У роботі використані методи аналізу теоретичної, методичної, практичної літератури з даної проблеми, метод статистичних даних при оцінці результатів проведених експериментів. 

База дослідження: cтарша група дитячого садка № 31 м. Рівне

Гіпотеза дослідження: якщо вчасно провести діагностику та розвиток психологічної готовності дошкільників до школи, це значно підвищить їх рівень адаптації до школи і здатність навчатися.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бардин К.В. Чтобы ребенок успешно учился. М.: Педагогика, 1988. – С. 3-15. 
 2. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли ви своего ученика? – М.: Просвещение, 1991. – С. 3-57. 
 3. Будницкая И.И., Катаева А.А. Ребенок идет в школу. – М.: Педагогика, 1985. – С. 3-20, 43-57. 
 4. Вікова психологія. / Під ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – С. 90-139. 
 5. Готовность к школе. /Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1995. – С. 34-68. 
 6. Завтра в школу. / За ред. В.К.Котирло. – К.: Радянська школа, 1977. 
 7. Коломинский Я.Л., Панько Б.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. – М.: Просвещение, 1988. – С. 3-28. 
 8. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок. Психологическая готов-ность к школе. // 5 серия»Педагогика и психология»- №5 - 1987. – С. 32-60. 
 9. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к школе. – М.: Педагогика, 1991. – С. 4-25. 
 10. Немов Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 1990. С. 236-255. 
 11. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста. / Под. ред. Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера. – М.: Педагогика, 1988. – С.3-21.
6436
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).