Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічна служба в закладах освіти

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Психопрофілактика і просвітницька робота психолога в школі
 
Профілактика і просвітницька діяльність шкільного психолога спрямована на:
- формування у педагогів та батьків потреби в набутті й використанні знань про психічний розвиток дітей на кожному віковому етапі з метою створення оптимальних умов для повноцінного психологічного й особистісного розвитку дітей; своєчасного попередження можливих порушень у становленні особистості та інтелекту;
- формування в учнів потреби у набутті та використанні психологічних знань для самопізнання, саморозвитку і самовдосконалення, а також для оптимізації взаємовідносин з іншими людьми.
Планування профілактичної та просвітницької роботи психолога дає змогу оптимізувати цю роботу, оскільки привертає до співробітництва всіх учасників навчально-виховного процесу.
Психопрофілактичну і просвітницьку роботу необхідно ретельно спланувати з урахуванням специфіки навчально-виховного закладу. Процес планування в загальних рисах може виглядати таким чином:
1. Діагностика і прогнозування стану справ із психопрофілактики та просвіти в даному навчальному закладі.
Для цього необхідно ознайомитись з переспективним планом роботи школи, методичних об’єднань з огляду на те, як у них висвітлені психологічні (або психологічно-педагогічні) аспекти навчально-виховного процесу. Проаналізувати, чи планується час на ознайомлення з іншими розробками в галузі психології виховання, соціальної психології, психології пізнавальних процесів і особистості та дисциплін, які знаходяться на межі психології та інших наук.
2. Вивчення мети і завдань психопрофілактичної та просвітницької роботи.
Мета даного напрямку роботи – виявити, яка робота з психологічної просвіти проводилася в школі, які її результати. Завдання висувають на досить осяжний відрізок часу (півроку, рік) із врахуванням специфіки школи.
3. Планування
При планування зазначаються ті форми роботи, які є найбільш оптимальними для даного навчально-виховного закладу. Вимоги до планування – цілеспрямованість, систематичність і цілісність заходів. До планування належить і розробка програми діяльності тих, хто буде залучений до профілактичної і просвітницької роботи – вчителів, батьків, дітей. Планувати (роботу) програми діяльності слід разом з тими, хто буде залучений до їх виконання.
4. Організація виконання (облік, контроль і корекція).
У процесі просвітницької та профілактичної роботи необхідно суворо дотримуватись положень Етичного кодексу психолога. Додамо до нього ще декілька положень:
- психолг має право і повинен займатись роботою, пов’язаною тільки з психологією. Не слід брати на себе не свої справи – проблеми педагогіки, методики – те, що не належить до психологічних проблем;
- не варто робити все самому – якщо є можливість, треба залучати до активної співпраці вчителів, батьків, учнів. Це полегшить роботу психолога, спонукає помічників до активних дій, чим підвищить силу психологічного впливу на них, а також авторитет психолога;
- спільна робота всіх суб’єктів навчально-виховного процесу з психологом має бути добровільною і вмотивованою;
- психолог має постійно контролювати, щоб всі форми профілактичної і просвітницької роботи становили єдину картину і були підпорядковані певній меті. Для цього треба вміло поєднувати свої дії з діями батьків, учителів і учнів, передбачати засоби їх взаємодоповнення і взаємовпливу.
5. Форми профілактичної та просвітницької роботи.
Ці форми можуть бути найрізноманітніші. Наведемо лише деякі з них, які вже стали традиційними.
Робота з батьками. Батьків необхідно проінформувати, хто такий шкільний психолог, чим він займається, яка його мета; попередити, що з дітьми буде проводитися певна психологічна робота; спитати їх згоди на це.
Психологічні лекторії – це традиційна форма роботи з батьками. Лекторії проводяться окремо для батьків учнів молодшої, середньої, старшої школи. Лекторії мають проводитися систематично, за певним планом і бути підпорядкованими певній меті і завданням.
Виступи на батьківських зборах – це більш поширена форма освіти. У цьому випадку батьки, більш розкріпачені під час сприйняття і обміну інформацією, більшою мірою здатні ставити запитання, обговорювати запропоновану проблему. Теми виступів – різноманітні.
Індивідуальні консультації. Можуть бути ініційовані як батьками, так і психологом. Проводяться за результатами досліджень або з проблем дитини. Індивідуальні консультації батьків готуються ретельно. Анкетний матеріал (опитувальні листи, бланк тощо) показувати батькам забороняється. Під час консультації інформація подається у вигляді, прийнятному для конкретних батьків і має підкорятися єдиній меті – допомога дитині.
Робота з групою батьків, діти яких мають подібні проблеми. Перед зборами таких батьків готується інформація щодо психологічної суті даних проблем, форм їх прояву, трансформацій, можливих шляхів допомоги дітям, а також щодо складання програми такої допомоги. Психолог має всіляко заохочувати батьків до надання допомоги своїм дітям, а також сприяти неформальній взаємодопомозі батьків один одному.
Робота зі вчителями. Може будуватися у двох площинах. Перша – ставлення до них як до фахівців. Друга площина – вчителі як безпосередні суб’єкти навчально-виховного процесу.
Працюючи з учителями варто дотримуватись таких рекомендацій:
- займатися виключно психологічними проблемами – питання педагогіки й методики викладання не входять у компетенцію психолога, їх мають розглядати фахівці, тобто вчителі;
- доречно підкреслювати компетентність вчителів у вирішенні та розгляді питань педагогіки й методики;
- плануючи роботу, не слід розпорошуватисяі обіцяти багато; краще зробити менше, але якісно, довести роботу до кінця і використати від методики все, що можливо.
Традиційні форми роботи з учителями подібні до форм роботи з батьками, але мають інше змістове значення.
Виступи на
Фото Капча