Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічне консультування в сфері освіти

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Основні запити в сфері психолого-педагогічного консультування
2. Консультування у дитячих дошкільних закладах
3. Консультування батьків та педагогів щодо взаємодії з дітьми різного віку
Список використаної літератури
 
Основне завдання консультування з цього напряму – оптимізація міжособистісної взаємодії в системі “педагог – дитина”, “батьки – дитина”, “педагог – батьки”.
 
1. Основні запити в сфері психолого-педагогічного консультування
 
До основних проблем (запитів), з якими звертаються до психолога-консультанта, можна зарахувати:
неадекватність педагогічних впливів на особистість дитини;
конфліктні ситуації в сім’ї;
переживання дітьми різного віку негативних емоцій стосовно школи, ставлення до навчання;
проблеми психічного здоров’я дітей, які навчаються у загальноосвітніх та спеціальних закладах;
вплив стресогенних факторів на успіхи в школі;
проблеми шкільної дезадаптації;
дитячий алкоголізм та наркоманія.
Розв’язання зазначених вище проблем передбачає, перш за все, знаходження основних причин, які провокують появу тих чи інших труднощів. З досвіду роботи можна стверджувати, що найбільш поширеними причинами виникнення труднощів у педагогічному спілкуванні є:
несформованість навичок вербальної та невербальної комунікації (перефразування, збіднений словниковий запас, нелогічність висловлювань, недоречність виразів тощо) ;
відсутність необхідного зворотного зв’язку;
формальність в організації педагогічної взаємодії (особливо в процесі прийняття спільних рішень) ;
неврахування вікових та індивідуальних особливостей дітей у процесі спілкування, ігнорування закономірностей психічного розвитку особистості, зокрема переживання нею критичних періодів;
низька культура педагогічного спілкування та нехтування внутрішньою неготовністю співрозмовника (зокрема, дитини) до критичного ставлення чи оцінювання;
низький рівень гуманізації дитячих закладів.
 
2. Консультування у дитячих дошкільних закладах
 
Психологічна робота в умовах дитячої установи носить профілактичний і освітній характер. У першому випадку мова йде про попередження відхилень у розвитку і поведінці дітей за допомогою інформування батьків і вихователів, при цьому предметом консультування батьків і педагогів є причини виникнення відхилень, ознаки, які свідчать про їх наявність, а також можливі наслідки для подальшого розвитку дитини. У другому випадку мається на увазі ознайомлення батьків і вихователів з різними областями психологічних знань, які сприяють самопізнанню, пізнанню оточуючих людей і сфери людських взаємин. Для батьків тут має велике значення знайомство з основами психологічних дисциплін: «Психологія родини», «Дитяча психологія». Для вихователів – психологічна специфіка педагогічних впливів і вікові особливості розвитку дітей у контексті вікової, педагогічної і дитячої психології.
Умовою освітнього напрямку консультативної роботи є термінологічна і змістовна адаптованість знань для осіб, які не мають спеціальної підготовки. Консультативно-освітня робота охоплюється в основному груповими формами впливів. Насамперед, це лекції, диспути з організацією дискусій, семінари, і деякі види тренінгів. Дані форми роботи забезпечуються вербально-комунікативними засобами, тобто побудовані з врахуванням можливостей монологічного (лекції), діалогічного (дискусії) і групового (диспути) спілкування. Тематичний зміст роботи визначається як за запитами батьків і вихователів, так і з ініціативи психолога. Обговорення деяких проблемних питань заздалегідь планується психологом. Для батьків це теми, пов'язані з адаптацією до дошкільної установи, готовністю до школи, психосексуальним пізнанням і статевою ідентифікацією, технічними інформаційними та ігровими засобами (телебачення, відео, комп'ютер, ігрові комп'ютерні приставки, мобільний телефон тощо). Для вихователів – розвиваючі програми для дітей, симптоматика порушень і відхилень у розвитку дітей, загальні і спеціальні здібності (дитяча обдарованість). Дана тематика обумовлена аналізом найбільше релевантних запитів.
Поряд з вербально-комунікативними засобами у дошкільній психологічній роботі широко використаються і невербальні (наочні) засобуи В умовах дошкільної установи вони представлені стендовою інформацією, спеціально оформленими брошурами і роздруковками рекомендаційних текстів, розвиваючих ігор і вправ, міні-тестів та анкет. Крім того, у розпорядження батьків може бути надана бібліотека з добіркою психологічної літератури з питань сім’ї і шлюбних взаємин. Для вихователів може бути підготовлена добірка психолого-педагогічної літератури.
При звертанні до індивідуальних форм роботи з батьками і вихователями можна перейти до розгляду наступного напрямку професійної діяльності дитячого практичного психолога – власне психологічного консультування. Психологічне консультування в умовах дитячої дошкільної установи визначається як система комунікативної взаємодії психолога з особами, які потребують психологічної допомоги рекомендаційного характеру.
Дана взаємодія здійснюється на запит адміністрації, батьків і педагогів, а також самих дітей. Результатом взаємодії є задоволення «реального» запиту і вироблення рекомендацій корекційно-профілактичного та інформативного характеру. Основним методом психологічного консультування є бесіда, а формою проведення – індивідуальна консультація.
Необхідно відзначити специфіку психологічного консультування в умовах дитячого дитячої освітнньої установи, яка полягає в опосередкованому характері консультування, тобто спрямованому на проблеми розвитку, навчання і виховання дитини незалежно від осіб, які потребують психологічної допомоги. Дитина-дошкільник дуже рідко виступає ініціатором запиту, в основному ініціативу проявляють її навколишні. З цієї причини психолог вимушений диференціювати зміст запитів з метою визначення можливості опосередковано вирішити проблеми дитини. Тому слід проаналізувати основні види «реальних» запитів щодо психологічної допомоги батькам та іншим членам родини з метою можливості виходу на проблеми дитини.
Запит 1. Необхідність підтвердження звинувачувальної позиції.
Можливі позиції звинувачення:
я – я (рідкісне звинувачення) ;
дружина – чоловік;
батьки – дитина;
батьки – бабусі, дідусі;
всі члени родини – дитина.
Реальним мотивом є одержання визнання власної позиції, а реальне відношення відношення до ситуації – драматизація
Фото Капча