Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні особливості підвищення стійкості до стресів працівників медичних закладів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження стресових станів у психологічній науці
1.1.  Поняття стресу та його характеристика
1.2.  Механізми захисту від стресу. Шляхи подолання стресових станів
1.3. Основні чинники і симптоми професійного вигорання працівників медичних закладів
2. Експериментальне вивчення проблеми емоційної стійкості у працівників медичних закладів
2.1. Організація та програма дослідження
2.2. Хід експерименту та аналіз отриманих емпіричних даних
2.3. Методи  підвищення стресостійкості медичних працівників
2.4. Методика подолання стресу у стресових ситуаціях
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Стрес у нашому житті відіграє чи не найпомітніше місце. У наші дні багато говорять про стрес, пов’язаний з адміністративною або диспетчерською роботою, із забрудненням навколишнього середовища, з фізичною напругою, сімейними проблемами чи смертю родича. За останні тисячоліття спосіб життя людини суттєво змінився. Проте основні фізіологічні реакції організму залишилися на тому ж рівні. Тому в наш час людина хворіє і вмирає, в основному, від хвороб, в основі яких лежить неправильний спосіб життя, важкі переживання, глибоке і невідступне почуття незадоволеності, страхи, психічна травматизація. Всі ці чинники призводять до виникнення стресів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість хвороб внаслідок негативної дії стресів за останні 60 років зросла в 25 разів. Наслідки стресів настільки великі та масштабні, що від них почала “страждати” і економіка. Так, наприклад, американські спеціалісти підрахували, що стреси в цілому обходяться економіці США в 150 млрд. доларів на рік. І коли на карту поставлені мільярди, компанії і фірми починають вживати відповідні заходи. Десятки з них запровадили для своїх співробітників курси для подолання стресу.

Зростання інформаційного й емоційного навантаження на керівників виробництва поставило на порядок денний рішення ще однієї важливої проблеми - зменшення негативного впливу на організм людини так званих стресових ситуацій.

Сьогодні слово "стрес" у літературі з проблем управління зустрічається, мабуть, частіше, ніж у медичних виданнях, стресом намагаються пояснити все — від інфаркту керівників до застою у справах корпорації. Заляканий привидом стресу, керівник уже не в змозі вирішити, як справитися зі зростаючим обсягом справ: чи додатково завантажити своїх підлеглих, ризикуючи відбити в них інтерес до роботи і викликати депресію від перевтоми, чи звалити додаткове навантаження на власні плечі. 

Стреси існують і будуть існувати завжди. Просто не треба робити з цього слова феномен, не слід вважати, що ми знаходимося під стресом, якщо ситуація не є такою. Звичайно, не слід заперечувати, що стрес є скрізь і в приватному житті, і в кожній професії.

Об'єктом дослідження – є вивчення емоційної сфери працівників медичних установ. 

Предметом дослідження – є вивчення стресостійкості у працівників медичного закладу.

Мета курсової роботи – полягає в розкритті поняття стресу та особливості його виникнення, а також стійкості до стресу у працівників медичних закладів.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити завдання певного змісту:

 • розглянути теоретичні ознаки розвитку стресу;
 • переглянути особливості розвитку стресу у професіях медицини;
 • дослідити емоційний стан медичних працівників.
 • розкрити та дослідити методи та методики подолання стресу.

Структура курсової роботи складається з 2-х розділів, і 7-ми підпунктів до них, висновку та списку використаних джерел. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г. С. Практическая психология. — Екатеринбург: Деловая книга, 1998. — 368 с.
 2. Караванов Г., Коршунова В. Индивидуально-психологические особенностиличности
 3. врача-хирурга. — Львов: Выща шк., 1974. — 84 с.16
 4. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других.— М.: Наука, 1996. — 142 с.
 5. Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. — К.: Здоровья, 1986. — 280 с.
 6. Богучарова О. І. Здоров’я особистості у психологічній перспективі. — К., 2004.
 7. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической
 8. диагностике / Отв. ред. С. Б. Крымский. — К.: Наук. думка, 1989. — 200 с.
 9. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. — К., 1994.
 10. Вітенко І. С. Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та підготовки лікаря загальної практики — сімейного лікаря. — Х.: Золоті сторінки, 2002. — 392 с.
 11. Криштопа Б. П. Медична допомога і ринок: проблеми менеджменту. — Київ, 1996.
 12. Лукашевич Н. П., Сингаевская И. В., Бондарчук Е. И. Психология труда. — К., 1997.
 13. Михайлов Б. В. Синдром “выгорания”, его причины и способы коррекции // Архів психіатрії. — 2001. — № 4. — С. 32.
 14. Орел В. Е. Феномен “выгорания” в зарубежной психологии: эмпи-рические исследования и перспективы // Псих. журн. — 2001. — Т. 22, № 1. — С. 90—101.
 15. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. — К.: Либідь, 1997. — 632 с.
 16. Практическая психология: Учебник / Под ред. М. К. Тутушкиной. — СПб.: Дидактика Плюс, 1998. — 33 6 с.
 17. К вопросу о стигматизации в психиатрии / А. С. Сницаренко и др. // Архів психіатрії. — 2001. — № 4. — С. 29.
 18. Ткачук В. Г., Хапко В. Є. Психофизиология труда. — К., 1999.
 19. Харди И. Врач, сестра, больной. — Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1988.
 20. Юрьева Л. Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников. — К.: Сфера, 2004. — 272 с.
 21. Эмоциональный стресс в этиологии и патогенезе психических и психосоматических заболеваний / Я. Е. Бачершов, М. П. Воронцов, П. Т. Петрюк, А. Я. Цыганенко. —Х.: Основы, 1995. — 276 с.17
 22. Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении. — СПб.: Питер, 1999. —105 с.
 23. Ларенцова Л. И., Максимовский Ю. М., Соколова Е. Д. Синдром “эмоционального выгорания” (burnout) у врачей-стоматологов // Новая стоматология. — 2002. — № 2. — С. 97–99.
 24. Малишева К.О. Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція. — Автореф. ... дис. на здобуття наук. ступ. канд. психол. наук. — К., 2003.
 25. Маперс Д. Социальная психология. — СПб.: Питер Ком, 1998.
 26. Психология: Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М.: Изд-во полит. лит., 1990. — 496 с.
 27. Ронгинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психолог. журн. — 2002. — Т. 23. — № 3. — С. 85–95.
 28. Селье Г. Стресс без дистресса. — Рига: Виеда, 1992. — 110 с.
 29. Форманюк Т. В. Синдром “эмоционального сгорания” как показатель профессиональной дезадаптации учителя // Вопр. психологии, 1994. — № 6. — С. 57–64.
 30. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер Ком, 1998. — 608 с.
 31. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. — М.: Класс, 1999. —576 с.
3239
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).