Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічний супровід професійного зростання педагога: інноваційний підхід

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мельник Ю. В.
 
Психологічний супровід професійного зростання педагога:
інноваційний підхід
 
Виховати сучасного соціально-орієнтованого, конкурентоздатного громадянина нашої держави, справжнього професіонала може лише сучасний педагог, готовий сприймати нові ідеї та застосовувати їх, а також генерувати нові.
Особливого змісту в даному контексті набуває психологічна готовність органів управління освітою, керівника закладу освіти, сучасного педагога до запровадження інноваційних методів управління, навчання і виховання. Налагодження взаємодії адміністрації і педагогічного колективу з психологічною службою закладу створює широкі можливості для розширення сфери застосування психологічних знань педагога, робить більш різноманітними форми роботи класного керівника, сприяє озброєнню педагога новітніми формами, методами і прийомами, стимулює професійний і особистісний розвиток кожного вчителя.
Педагоги, які працюють в інноваційних ЗНЗ, гуманістично спрямовані і відзначаються:
‒гуманістичним світоглядом, що визнає головною цінністю особистість;
‒високими професійними знаннями;
‒основними педагогічними здібностями (комунікативність, перцептивність, конструктивність, креативність, прогностичність, саморегулятивність, самоорганізація тощо);
‒основами педагогічної техніки (вміння керувати власним емоційним станом, володіти елементами ораторського та акторського мистецтва, технікою контактної взаємодії);
‒готовністю надати допомогу з розвитку творчого потенціалу учнів, толерантністю до проявів творчості інших; педагогічними особливостями, що сприяють створенню активного освітнього середовища;
‒здатністю до високого рівня емпатії і рефлексії;
‒позитивним ставленням до дітей та молоді, що навчається [9, с. 27].
Іншими словами, діяльність творчого вчителя буде ефективною лише тоді, коли він зуміє створити в класі психологічну атмосферу теплоти, невимушеності, взаємної довіри. Учні, які спілкуються з людиною, впевненою в їх можливостях, дійсно починають виявляти свої здібності повною мірою, починають усвідомлювати свою цінність.
Сьогодні існує криза педагогічної свідомості: вчитель – це професія, педагог – форма свідомості. Бути педагогом – значить уміти змінювати будь-яку існуючу ситуацію з тією метою, щоб дитина отримала імпульс до розвитку; бути позбавленим штампів, міфів на зразок “батьки не цікавляться проблемами дітей”, “батьки зайняті” тощо.
Саме продуктивні якості вчителя надають усьому процесу навчання імпульсу до поступу. Лише та особистість здатна до самоактуалізації, яка повною мірою реалізує свої можливості, володіє психічним здоров'ям, сприймає події, явища, речі такими, які вони є насправді; поведінка самоактуалізуючої особистості характеризується спонтанністю, автономністю, творчим підходом, демократизмом.
Роль учителя вимагає поглиблених знань про себе і про інших, оскільки навчання – це передача іншій людині частинки свого «Я», вміння викликати в учнів прагнення до самоактуалізації.
Що означає досягти творчості? При досягненні стану особистісного зростання людина потрапляє в психологічний вимір, де відчуває комфорт, упевненість у тому, що зможе впоратися із життєвими проблемами. Ті вчителі, які сприяють не тільки розумовому, а й особистісному зростанню учнів, відзначаються і тим, що мають більш позитивні установки. Педагогічний стиль творчого вчителя – демократичний. Його погляди забезпечують продуктивність розвитку учнів, зокрема уявлення про учнів:
‒учні здатні самостійно вирішувати свої проблеми;
‒вони приязні, мають добрі наміри, їм властиве почуття власної гідності, яке слід поважати, цінувати й оберігати;
‒учням притаманне прагнення до творчості, вони є джерелом, швидше позитивних, а ніж негативних емоцій.
Уявлення успішного вчителя про себе:
‒я вірю, що пов'язаний з учнями, а не відокремлений від них;
‒я компетентний у розв'язанні поставлених проблем, несу відповідальність за свої дії, заслуговую на довіру;
‒мене люблять, я приваблива людина.
Основні характеристики діяльності успішного педагога
Забезпечує ситуацію успіху для кожного учня.
Створює позитивну навчальну атмосферу.
Використовує індивідуальний підхід у навчанні.
Заохочує кооперативне навчання, де учні навчаються на засадах співпраці та самоуправління.
Пов'язує життєвий досвід учнів із навчальним процесом.
Створює навчальне середовище, в основі якого – цінності та принципи демократії [8, с. 28].
Основні характеристик ефективного навчання
Відповідні очікування.
Управління й організація роботи.
Розширення можливостей навчання.
Динамічність навчальної програми.
Прямі інструкції.
Практика і застосування.
Стимулююче навчальне середовище [9, с. 35].
 
Список використаної літератури
 
1.Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: монографія / Л. М. Ващенко. – К. : Тираж, 2005. – 380 с.
2.Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – С. 38-41.
3.Дусавицький О. К. Система розвиваючого навчання: засади становлення / О. К. Дусавицький // Початкова школа. – 1996. – №11. – С. 4.
4.Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізації: наук. -метод. посібник / за заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2002. – 204с.
5.Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: навч. посібник / Л. М. Карамушка. – К. : ІЗМН, 1997. – 180 с.
6.Киричук О. В. До проблеми виховного ідеалу й інноваційної діяльності інститутів підвищення кваліфікації вчителів / О. В. Киричук // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – К. : ІЗМН, 1998. – С. 125-133.
7.Книга методиста: довід. – метод. видання / упор. П. М. Литвиненко, О. М. Вернедуб. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 672 с.
8.Радченко А. Є. Професійна компетентність учителя / А. Є. Радченко. – Х. : Основа, 2006. – 128 с.
9.Софій Н. З. Інноваційні методи навчання та викладання: теоретичне підґрунтям та методика використання: навч. -метод. матеріали / Н. З. Софій – К., 2007.
10.Софій Н. З. Підготовка педагогів до застосування інноваційних методів навчання: навч. -метод. матеріали / Н. З. Софій. – К., 2007.
Фото Капча