Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психолого-педагогічне консультування при проблемах у подружніх взаєминах

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Класифікація основних проблем подружніх взаємин 
2. Методика діагностики міжособистісних сімейних конфліктів
3. Аналіз підходів до психолого-педагогічного консультування подружніх взаємин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність дослідження проблем консультування подружніх взаємин на сьогодні визначається вже тим, що на основі статистичних досліджень встановлено, що в Україні внаслідок виникнення сімейних конфліктів розриває шлюб протягом двох років кожна четверта подружня пара, а крім того, проблеми конфліктів у сім’ї притаманні і близькі всім без винятку. Ця проблема постійно стоїть на порядку денному у більшості подружніх пар, хоча й причини її виникнення часто дуже різні. Від таких конфліктів часто страждають не лише чоловік з дружиною, а й їх найближче оточення - діти та батьки.

Проблеми виникнення та вирішення конфліктів у сім’ї - давно і часто згадувана тема, оскільки що не день життя привносить у наш побут нові турботи і потреби. На основі неоднозначності сприйняття сімейних проблем чоловіком та дружиною виникає значна кількість конфліктних ситуацій, які мають однозначно негативний вплив на подальше подружнє життя. Саме темою даної дипломної роботи і є вивчення основних причин сімейних конфліктів.

Метою роботи є встановлення і вивченння характерних особливостей та причин виникнення проблем у подружніх взаєминах і характеристика методики їх діагностики.

Психологічний аналіз сім'ї як малої соціальної групи, умов і механізмів її функціонування передбачає вивчення ціннісних орієнтацій подружжя, які є одним з конституюючих сім'ю чинників, що регулює взаємини подружжя, визначає їх ставлення один до одного, до дітей, інших людей, навколишнього світу взагалі. Розбіжності в індивідуальних системах ціннісних орієнтацій подружжя є головною перешкодою інтеграції сім'ї, її повноцінного функціонування. Гострі конфлікти, що виникають на цьому грунті, роблять неможливим нормальне внутрісімейне спілкування і створюють небезпеку для існування родини.

Система ціннісних орієнтацій сім'ї не є сталою протягом усього її життєвого циклу. Загальносімейні цінності не завжди включають у себе ціннісні орієнтації кожного з подружжя. Діапазон ціннісних орієнтацій окремих осіб родини може бути вужчий або ширший від загальносімейних. Чим ширший обсяг індивідуальних цінностей подружжя, тим більше в них можливостей для взаєморозуміння, тобто для єдності.

 Розбіжності в системах ціннісних орієнтацій подружжя можуть служити грунтом для багатьох сімейних конфліктів, зокрема таких, як конфлікт сімейних ролей, боротьба за лідерство в сім'ї, конфлікт як засіб зняття напруження, конфлікт як захист власного «Я». В основі кожного з них лежить суперечність між сформованими до шлюбу ціннісними уявленнями кожного з подружжя про рольові функції чоловіка і дружини в сім'ї та способи їх реалізації. Конфлікт може виникнути і в результаті зіткнення звичних для кожного з подружжя шляхів і способів задоволення соціокультурних, інтелектуальних, естетичних та інших потреб, прагнення відстояти свою індивідуальність, намагання узгодити уявлення про себе з думкою партнера.

 

Список використаних джерел: 
 1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймек-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. - М.:, 2000. - 487 с.
 2. Алешина Ю. Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. - М.: РИЦИК «Социальное здоровье России», 1993. - 172 с.
 3. Бызова В. М., Нагаев В. В. Психолого-педагогические основы подготовки молодежи к семейной жизни. - Сыктывкар, 1983. – 90 с.
 4. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. - К.: Четверта хвиля, 2004. - 256 с. 
 5. Витек К. Проблемы супружеского благополучия . - М.: Прогресс, 1988 г. – 214 с.
 6. Грюнвальд Б. Б., Макаби Г. В. Консультирование семьи / Пер. с англ. - М.: Когнито-Центр, 2004. - 416 с.
 7. Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного консультирования: Учеб пособ. - М.: «Ось-89», 2003. - 336 с.
 8. Кутсар Д. Оценка и самооценка. Сравнительный анализ вступающих в брак, разводящихся и супружеских пар: Исследования по качеству брака. - Тарту, 1982. - С. 42-56.
 9. Леви К. Психология семейных отношений. - М.: Интер, 2001 г. – 654 с.
 10. Левкович В. П., Зуськова О. Э. Методика диагностики супружеских отношений//Вопросы психологии. - 1987. - №4. – С. 32-37.
 11. Левкович В. П., Зуськова О. Э. Социально-психологический подход к изучению супружеских конфликтов // Психол. журн. 1985. - Т. 6. - № 3. - С. 126-137.
 12. Малярова Н. В. Семейный конфликт как объект прикладного социологического исследования: теоретические и методические проблемы. - М.: МПСиМ, 1984. - 119 с.
 13. Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями. - М.: Смысл, 2005. - 192 с.
 14. Навайтис Г. А. Семья в психологической консультации. - М.: Московский психолого-социальный институт, 1999. - 224 с.
 15. Обозов Н. М. Психологія міжособистісних відносин. - К.: Либідь, 1990 р. – 267 с.
 16. Обозова А. Н., Штильбанс. Аксиомы супружества (психология супружеских отношений). - Спб., 2004. - 236 с.
 17. Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій / Укл. О. Ф. Бондаренко. - К.: РНМК Мiносвiти України, 1992. - 116 с. 
 18. Румянцева Т. В. Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре. Учебное пособие. - СПб.: Речь, 2006. - 176 с.
 19. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. - М.: Педагогика, 1989. - 208 с. 
 20. Херсонский Б. Г., Дворяк С. В. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. - К.: Здоровья, 1991. - 192 с.
 21. Юнда Й. Ф. Гармония и дисгармонии в супружестве. - М.: Знание, 1983. - 95 с.
 22. Юнда Й. Ф., Юнда Л. Й. Социально-психологические основы семейной жизни. - К.: Вища школа, 1990. - 238 с.
3945
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).