Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості учня засобами комп’ютерного діагностико-проектувального комплексу «Універсал»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
2
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Кедрук Людмила Василівна,
методист методичного кабінету відділу освіти
Дубровицької районної державної адміністрації
 
Ляшенко Любов Григорівна,
практичний психолог Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
 
Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості учня засобами комп’ютерного діагностико-проектувального комплексу «Універсал»
 
Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства, а наш заклад не може стояти осторонь педагогічних новацій. Тому четвертий рік поспіль Дубровицький НВК «Ліцей-ЗОШ І-І ступенів» – один із трьохсот закладів України, які є учасниками Всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості через діагностично-проектуючий комплекс «Універсал»«.
Актуальність впровадження процесу управління розвитком особистості учня засобами педагогічного проектування визначена спрямованістю навчально-виховного процесу на принципах гуманістичної педагогіки співробітництва, партнерства, співтворчості. Це передбачає організацію навчально-виховного процесу як моделі особистісно-розвивальної, за якої кожна особистість учня розглядається як творча індивідуальність.
Основною метою програми є поступове впровадження у виховну систему роботи закладу психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості, створення єдиної системи виховних впливів сім’ї і школи, вдосконалення системи планування та проведення корекційно-виховної роботи.
Проектування навчально-виховного змісту в загальноосвітньому навчальному закладі можливе лише за умови проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики та системно-кореляційного аналізу всіх учасників навчально-виховного процесу.
Комплексна діагностика проводиться систематично у системі моніторингу особистісного розвитку учнів та педагогів.
Діагностичні зрізи проводяться два рази упродовж навчального року, що дає можливість відслідковувати динаміку розвитку кожного суб’єкту педагогічного управління, порівнювати його з прогнозованими закономірностями розвитку окремих груп учнів, класних та педагогічного колективів. Слід зазначити, що всі дані вносяться в комп'ютер. Після обробки комп'ютерною програмою внесеної інформації можна отримати такі показники: «потенційні можливості», «індивідуальні, групові та класні проблеми». Сама комп'ютерна програма визначає завдання класного колективу, навчального закладу для організації виховної роботи з кожним учнем. Пам’ятаючи, що тільки особистість може виховати особистість, велика увага приділяється роботі з педагогами та батьками.
Використання інноваційних технологій дає можливість побудувати єдиний простір – не просто освітній, а розвиваючий, формуючий, здатний творити нову особистість.
Фото Капча