Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

 
 
Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 672-17-75
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Радянсько-японські військові конфлікти на оз. Хасан та р. Халхін-Гол

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Радянсько-японський конфлікт на озері Хасан: причини, перебіг і наслідки
1.1. Передумови загострення радянсько-японських стосунків напередодні виникнення конфлікту
1.2. Військово-політичні події на озері Хасан та їх наслідки
2. Події на Халхін-Голі як найбільший локальний конфлікт на Далекому Сході
2.1. Геополітичні умови виникнення протистояння на Халхін-Голі
2.2. Перебіг військово-політичних дій під час збройного конфлікту
2.3. Розв’язка конфлікту: поразка Японії та її наслідки напередодні      ІІ Світової війни
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. На сьогоднішній день у питаннях світової геополітики російсько-японські відносини займають особливе місце. Японія для Росії є одним з найважливіших економічних і стратегічних партнерів, однак врегулюванню відносин між ними перешкоджає той факт, що між цими країнами досі не вирішене територіальне питання. Джерело проблеми лежить у радянсько-японських відносинах 1938-1945 р., які до сьогодні залишаються не до кінця вивченим в історії дипломатії. Офіційна точка зору на радянсько-японські відносини, яка існувала до кінця 80-х рр., не відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Крім того, питання російсько-японських відносин знову набуває своєї актуальності у зв'язку із пред'явленням японською стороною претензій щодо Курильських островів. Таким чином, на підставі вищесказаного можна зробити висновок, що проблема, яка розглядається у курсовій роботі, була і залишається актуальною не лише у рамках російсько-японських відносин, але й всієї світової політики. 

Історіографія проблеми почала складатися у 50-70-і рр. ХХ ст. Певної уваги заслуговують дослідження радянсько-японських відносин вченими і дипломатами у радянський період. Найцікавішою є позиція радянського міністра закордонних справ Громико А.А., який представляв офіційну точку зору радянського уряду на дипломатію досліджуваного періоду. Особлива значимість робіт А.А. Громико полягає в тому, що цей дипломат займався проблемами радянсько-японських відносин на практиці. Крім того, у радянський час виходило кілька публіцистичних публікацій С.М. Капіци, присвячені безпосередньо проблемі даного дослідження - історії дипломатії на Далекому Сході напередодні і під час ІІ Світової війни. В особливу групу варто виділити ряд робіт, які вийшли на початку 80-х років, присвячених проблемі радянсько-китайських відносин, дозволивши розглянути відносини СРСР і Японії у світлі ситуації, яка склалася у 1938-1945 р. на Далекому Сході.

Об’єкт дослідження - події на озері Хасан та річці Халхін-Гол у світлі дипломатичних відносин між СРСР та Японією напередодні ІІ Світової війни.

Предмет дослідження - особливості перебігу і геополітичне значення військово-політичних подій на озері Хасан та річці Халхін-Гол.

Мета роботи - дослідити особливості перебігу і геополітичне значення військово-політичних подій на озері Хасан та річці Халхін-Гол у період 1938-1941 рр. ХХ ст.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи нами було поставлено наступні завдання дослідження:

 • висвітлити передумови загострення радянсько-японських стосунків напередодні виникнення конфлікту;
 • проаналізувати військово-політичні події на озері Хасан та їх наслідки;
 • визначити геополітичні умови виникнення протистояння на Халхін-Голі;
 • з’ясувати особливості перебігу військово-політичних дій під час збройного конфлікту на Халхін-Голі;
 • дослідити причини і наслідки поразки Японії напередодні ІІ Світової війни.

Хронологічні рамки дослідження обмежуються періодом з 1938 по 1941 р., тому що цей період можна назвати одним з найгостріших в історії радянсько-японської дипломатії, оскільки на представленому етапі радянсько-японських відносин відбулося два великих і багато дрібних збройних і дипломатичних конфліктів.

Методи і методологія дослідження. Методологічну базу дослідження склав комплексний історичний  підхід, відповідно до якого всі історичні явища розглядаються з позицій історизму і об'єктивності. Для вирішення поставлених у роботі завдань використалися методи аналізу науково-історичної, періодичної літератури, методи узагальнення і синтезу отриманої інформації та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків, загальний обсяг роботи складає 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. 1939 год: Уроки истории / ред. Ржешевский О.А.. - М.: Ин-т всеобщей истории, 1990. - 64 с.
 2. Бережков В М. Страницы дипломатической истории: 4-е изд. - М.: Международные отношения, 1987. - 616 с. 
 3. Деревянко А. П. Пограничный конфликт в районе озера Хасан в 1938 году. - Владивосток: Уссури. 1998. - 164 с.
 4. Дубинский А.М. Советско-китайские отношения в период японо-китайской войны: 1937-1945.- М.: Мысль, 1981. - 278 с.
 5. Жуков Г. К. Необъявленная война на Халхин-Голе: в кн. “Воспоминания и размышления”. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 1144 с.
 6. История внешней политики СССР. 1917-1945 / под ред. Б. Н. Пономарева. - М., 1966. - Т. 1. - С. 244-355.
 7. История войны на Тихом океане / под ред. У. Сэйдзиро. - М., 1957. - Т. 1. - С. 112-166.
 8. История Второй мировой войны 1939-1945 гг. - т.2.  - М.: Воениздат, 1974. - 1320 с.
 9. История дипломатии (в 4-х т). - Т. 4. М.: Издательство политической  литературы, 1987. - 782 с.
 10. История дипломатии / под ред. А. А. Громыко. - М.: Политиздат, 1979. - 766 с. 
 11. История Японии / под ред. Е. М. Жукова. - М., 1998. - 328 с.
 12. Кирилин И.А. История международных отношений и внешней политики СССР. - М.: Международные отношения, 1986. - 721 с.
 13. Кошкин А.А. Крах стратегии «спелой хурмы»: Военная политика Японии в отношении СССР 1931-1945 гг. М., 1989. - 271 с.
 14. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. - М.: Высшая школа, 1988. - 432 с.
 15. Кутаков Л. Н. История советско-японских дипломатических отношений. - М., 1962. - 32 с.
 16. Молодяков В. Э. Россия и Япония: меч на весах. - М.: АСТ, 2005. - 379 с.
 17. Новиков М.В. Победа на Халхин-Голе. - М.: Политиздат, 1971. - 110 с.
 18. Савин А. С. Японский милитаризм в период второй мировой войны 1939-1946 гг. - М.: Наука, 1979. - 239 с.
 19. Сапожников Б.Г. Японско-китайская война и колониальная политика Японии в Китае: (1937-1941). - М.: Наука, 1970. - 226 с.
 20. Сафронов В. П. СССР и японская агрессия 1937-1945. - М.: Наука, 1992. – 334 c.
 21. Седнев В.В. Япония: тайфун милитаризма. - Киев: Политиздат Украины, 1987. - 199 с.
 22. Сиполс В.Я. Внешняя политика Советского Союза 1936-1939 гг. - М.: Наука, 1987. - 132 с.
 23. Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. - М.: Международные отношения, 1989. - 335 с.
 24. Славинский Б Н. СССР и Япония на пути к войне: дипломатическая история 1937-1945 гг. // Япония сегодня. 1999. - № 3. - С.9-10.
 25. Славинский Б.Н. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией: дипломатическая история, 1941-1945 гг. - М., 1995. - 335 с.
 26. Советская внешняя политика 1917-1945 гг./ под. ред. Нежинского Л.Н.  - М.: Международные отношения, 1992. - 212 с.
 27. Трухановский В.Г. История международных отношений и внешней политики СССР. - М.: Международные отношения, 1967. - 340 с.
 28. Федюнинский И.И. На Востоке. - М.: Воениздат, 1985. - 422 с.
 29. Шишов А. В. Россия и Япония. История военных конфликтов. - М.: Вече, 2001. - 518 с.
 30. Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. - М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1968. - 223 с. 
11061
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (096) 672-17-75      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 068-052-35-08, 093-68-92-985 (цілодобово).