Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Реформи Петра Великого та їх вплив на російське суспільство

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Причини реформаторської діяльності Петра І
1.1. Історична необхідність внутрішніх перетворень у Росії
1.2. Реформаторська діяльність Петра І в оцінці істориків
2. Реформи Петра Великого та їх вплив на російське суспільство
2.1. Реформи державного апарату
2.2. Економічні та соціальні реформи
2.3. Реформа церкви і перетворення в культурному житті Росії
3. Вплив реформ та реакція на них російського суспільства
3.1. Соціально-економічні зміни
3.2. Зміни в міжнародному положенні Росії в першій чверті XVIII ст.
3.3. Народні повстання – реакція на реформи Петра I
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Під час правління Петра Росія стає абсолютною монархією, для якої характерним є максимальне зосередження влади в руках однієї особистості. Однак це - не єдина ознака. Необхідна також ситуація переходу від феодальної до капіталістичної системи. Цей період у різних країнах відбувався в різні історичні періоди, зберігаючи при цьому загальні риси. Для абсолютної монархії характерна наявність сильного розгалуженого бюрократичного апарату, сильної регулярної армії, ліквідація всіх станово-представницьких органів і установ. Всі ці ознаки були властиві і російському абсолютизму, однак у нього були і власні характерні риси:

 • якщо абсолютна монархія в Європі складалася в умові розвитку капіталістичних відносин і скасування старих феодальних інститутів (особливо кріпосного права), то абсолютизм у Росії збігся з розвитком кріпосництва;
 • якщо соціальною базою західноєвропейського абсолютизму був союз дворян з містами (вільними, імперськими), то російський абсолютизм опирався в основному на кріпосницьке дворянство і військовий стан.

Актуальність теми роботи полягає у тому, що на сьогодні у багатьох країнах, і в Україні зокрема, спостерігається усталення нової, сучасної синтетичної форми держави, у процесі чого часто повторюються помилки або не використовується той досвід реформування всієї інфраструктури держави, який дає нам приклад Петра І.

Актуальність теми роботи визначається й іншою обставиною. Адже сьогодні перед країною знову стоїть необхідність державного реформування. На порядку денному - необхідність внесення змін в організацію виконавської влади (побудова «вертикалі влади»), нововведення в структуру і функціонування збройних сил, судова реформа. У цьому зв'язку зрозумілим є зростаючий інтерес до аналогічних нововведень, які вже мали місце в історії.

Говорячи про об'єктивні закономірності, які супроводжували державне реформування даного періоду, не слід забувати і про суб'єктивний фактор - особистість Петра I. Наполегливість подолання будь-яких перешкод, постійні експерименти з новими указами - все це представляє картину його діяльності. Великий реформатор вніс у державний устрій численні зміни: провів судову і військову реформи, змінив адміністративний поділ, особисто брав участь у складанні правових кодексів і т. д. Тому метою бакалаврської роботи є всебічний розгляд характеру реформ Петра І та аналіз їх наслідків. 

Об’єктом дослідження у роботі виступає історичний період кінця XVII – початку XVIII століття в Росії, а предметом – особливості реформаторської діяльності Петра І.

Реалізація даної мети має на увазі вирішення наступних основних завдань дослідження:

 • вивчення загальних особливостей становлення абсолютизму і причин початку реформ в Росії;
 • з'ясування особливостей реформування, здійсненого Петром в області органів влади і управління;
 • аналіз основних положень соціально-економічної реформи;
 • розгляд питань, які стосуються відносин між церквою і державою, а також змін у культурному житті Росії;
 • висвітлення і обгрунтування результатів реформ.

Вивченню розглянутого питання приділяється досить багато уваги у відповідній бібліографії. Як джерельну базу виконання роботи варто відзначити праці таких відомих авторів, як Анісімов Є. ст. («Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти 18 ст.»), а також Князькова С. («Очерки из истории Петра Великого и его времени»). Саме ці праці були базовими при написанні роботи.

Реформи Петра I були яскравим прикладом радикальних реформ, проведених державою без підтримки і навіть при опорі широких верств суспільства. Вони багато в чому були підготовлені його попередниками, а традиції і тривале перебування в стані війни сформували основний метод їх проведення - деспотичне насильство. Особисте знайомство з Європою в період перебування Петра в складі Великого посольства наприкінці XVII ст. і визначило цілі і напрямки перетворень. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Анисимов Е. ст. Податная реформа Петра I. - Л., 1982. – 166 с.
 2. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. - Л.: Лениздат, 1989. – 254 с.
 3. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти 18 ст. – СПб., 1997. – 212 с.
 4. Анисимов Е.В. Петр I – рождение империи // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 9 – начала 20 века. – М., 1991. – 296 с.
 5. Анпилогов Г. Сенат при Петре I. Исторический журнал. - 1971 г. - № 4. – С.9.
 6. Баггер Х. Реформы Петра Великого. – М., 1985. – 532 с.
 7. Бахрушин С. и Сказкин С.Д. Дипломатия европейских государств в XVIII ст. Внешняя политика Петра I. В кн.: История дипломатии т. I., М.-Л., 1981 г. – 672 с.
 8. Белоусов Р.А. «Становление государственных финансов в России [XVII-XIX вв.]» //Финансы –1998. - №2. – С. 35-39.
 9. Богословский М. Введение подушных податей и крепостное право. Сборник «Великая реформа», т. I. - М., 2001. – 339 с.
 10. Богословский М. Областная реформа Петра Великого. Провинции, 1719-1727 гг. - М., 1982. – 190 с.
 11. Богословский М. Русское общество и наука при Петре Великом. - Л., 1996. – 338 с.
 12. Бочкарев В. Дворянство и крестьянство при Петре Великом. Сборник «Три века», т. III. - М., 1992 г. – 446 с.
 13. Брикнер А. Иллюстрированная история Петра Великого, т. I-II, С-Пб, 1992. – 218 с.
 14. Буганов В. И. Крестьянские войны в России в XVII- XVIII вв. – М., 1976. – 232 с.
 15. Буганов В. И. Петр Великий и его время. - М., 1989. – 208 с.
 16. Водарский Я.Е. Петр I // Вопросы истории. - 1993. - № 6. – С. 18-21.
 17. Воловой Д.В. Реформы Петром I системы управления и его табель о рангах // Социальный менеджмент: учебник под ред. Д.В. Волового. - М., 2000. – С. 59-90.
 18. Готье Ю. История областного управления России от Петра I до Екатерины II. тт. I-II. - М., 1986. – 554 с.
 19. Иловайский Д.И. Царствование Петра Великого или эпоха государственных реформ // Иловайский Д.И. Очерки отечественной истории. - М., 1995. – 341 с.
 20. История Северной войны 1700-1721 гг. / Отв. ред. И.И.Ростунов. - М.: Наука, 1987. – 255 с.
 21. Каминский А. Российская империя в 18 веке: трагедии и модернизация / Под ред. А. Каменского. - М., 1999. – 259 с.
 22. Кафенгауз Б. Внешняя политика России при Петре I. - М., 1982. – 190 с.
 23. Кафенгауз Б. Реформы Петра I в оценке М. Покровского, ч. II, М.-СПб, 1990. – 231 с.
 24. Князьков С. Из прошлого Русской земли. Время Петра Великого. Книга для чтения по русской истории в школе и дома. М.: Планета, 1991. – 233 с.
 25. Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. – М., 1990. – 219 с.
 26. Коломиец А.Г. «Финансовая политика правительства Петра Великого» //Финансы –1996. - №5. – С.21-26.
 27. Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой половине XVIII столетия и реформы Петра. Великого. - М., 1992. – 339 с.
 28. Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. - М., 1984. – 206 с.
 29. Моренов ст.И., Каменский А.В. От Петра I до Павла I реформы в России 18 века. Опыт целостного анализа. // Вопросы истории. - 2002. - № 2. – С. 44-48.
 30. Никольский Н. Церковная рефома Петра I. «Сборник Три века». - М., 1992. – 446 с.
 31. Облонский А. Почему Россия не стала «Западом». Петровская псевдореформация // Дружба народов - 1992. - № 10. – С.12-19.
 32. Павленко Н.И. Петр Великий. – М., 1990. – 512 с.
 33. Петр Великий. Сборник статей Института истории АН СССР под ред. Андреева, М.-Л., 1987. – 453 с.
 34. Платонов С.Ф. Время Петра Великого. // Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. - М., 2000. – 99 с.
 35. Платонов С.Ф. Петр Великий. Личность и деятельность. // Платонов С.Ф. Сочинения по русской истории. В 2-х т. – СПб., 1993 – Т. 2. – С. 241-313.
 36. Пушкарев С. Эпоха Петра Великого // С. Пушкарев. Обзор русской истории. СПб., 2002. – 711 с.
 37. Сухарева О.В. Кто был кто в России: от Петра I до Павла I. - М., 2005. – 410 с.
 38. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. М., 1997. – 412 с.
11124
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).