Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регіональна модель науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в Кіровоградській області: інноваційні підходи

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Половенко О. В., 
завідувач центру координації діяльності методичних кабінетів, 
центрів та методичної роботи з педагогічними 
кадрами КОІППО імені Василя Сухомлинського
Трубіна В. Г., 
методист відділу освітнього менеджменту КОІППО 
імені Василя Сухомлинського
 
Регіональна модель науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в Кіровоградській області: інноваційні підходи
 
Головна мета науково-методичної роботи Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського – не лише надання реальної дієвої допомоги педагогічним кадрам у розвитку професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя. Система роботи щодо моделювання, вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду ґрунтується на основі таких пріоритетних завдань:
модернізація форм, змісту і методів підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах;
залучення вчителів до інноваційної діяльності (дослідницька, експериментальна діяльність) ;
оптимізація системи підготовки вчителів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді;
удосконалення підготовки вчителів до навчання та виховання дітей в умовах профільного навчання;
здійснення моніторингу якості загальної середньої освіти;
вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження наукових ідей, інноваційних освітніх технологій, педагогічного досвіду;
організація співпраці з науковими установами, вищими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації та вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;
інформаційно-видавнича діяльність.
Пріоритетна науково-методична проблема, над якою працюють методичні служби, – формування вчителя-дослідника, конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професіоналізму, методичної майстерності, загальної культури.
Керівництво та координування діяльності методичних служб здійснюється через:
діагностування завідуючих РМК (НМЦ), методистів, керівників навчальних закладів;
анкетування працівників РМК (НМЦ) з питань планування та організації співпраці з науково-методичними підрозділами КОІППО) ;
щорічний аналіз річних планів роботи, якісного складу працівників методичних кабінетів, керівників навчальних закладів;
аналіз ефективності функціонування діючої структури методичної роботи з педагогічними кадрами в регіонах та визначення завдань щодо її вдосконалення у новому навчальному році.
Організаційна діяльність КОІППО щодо вивчення і впровадження педагогічного досвіду дала змогу забезпечити:
- паспортизацію опорних навчальних закладів;
- формування бази даних про об’єкти педагогічного досвіду;
- укладання і представлення на сайті КОІППО анотованого каталогу «Педагогічний досвід Кіровоградщини».
Вивчено досвід роботи близько 300 об’єктів, серед яких:
методичних кабінетів;
10 педколективів навчальних закладів;
18 дошкільних навчальних закладів і працівників ДНЗ;
25 керівників шкіл;
19 учителів початкових класів;
15 учителів української мови та літератури;
12 учителів математики;
8 учителів біології;
8 класних керівників та ін.
Узагальнені матеріали досвіду роботи методичних кабінетів висвітлені в методичних посібниках «Інноваційність як стиль професійної діяльності» (досвід Добровеличківського РМК, Н. М. Климчук) ; «Шлях до майстерності» (досвід Олександрійського РМК) ; «Творчий потенціал опорних шкіл в дії» (досвід Бобринецького РМК) ; «Управління розвитком творчого потенціалу педагога» (досвід директора ЦМСПС М. В. Пахолівецької).
Презентація і поширення педагогічного досвіду здійснюється через різні форми науково-методичної роботи: конференції, педагогічні виставки, ярмарки педагогічних ідей і творчих знахідок, фестивалі тощо.
Із 2006 року започатковані творчі звіти методичних кабінетів (центрів), педагогічних колективів, методичних формувань. Проводяться майстер-класи завідувачів, директорів, методистів районних (міських) методичних кабінетів, центрів, керівників навчальних закладів, методичних формувань.
З метою пропаганди і творчого впровадження педагогічного досвіду організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами створені базові РМК (НМЦ), на базі яких проводяться семінари, творчі звіти, портрети РМК, методистів, творчих груп, конференції з обміну досвідом, виставки, методичні фестивалі, педагогічні читання тощо.
У системі моделювання, вивчення, узагальнення, поширення і впровадження педагогічного досвіду особлива роль відводиться опорним школам. Відповідно до вимог сьогодення оновлена проблематика опорних шкіл та створених на їх базі постійнодіючих методичних формувань. Найбільш актуальними є такі проблеми:
- «Модернізація змісту освіти, створення інноваційного освітнього простору»;
- «Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій»;
- «Вивчення і впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського»;
- «Організація роботи з обдарованими дітьми»;
- «Збереження і зміцнення здоров'я дітей»;
- «Створення системи екологічної освіти»;
- «Формування національної свідомості учнів, виховання громадянина-патріота» та інші.
Науково-методичний кадровий потенціал опорних шкіл є базою для роботи з різними категоріями педагогічних працівників.
Розширена мережа майстер-класів, яка має достатньо широкий проблемний спектр:
Удосконалення системи внутрішньошкільної методичної роботи шляхом упровадження інноваційних технологій.
Застосування методики критичного мислення – одна з умов розкриття творчої особистості молодшого школяра.
Електронна лекція як засіб творчого мислення на уроках природничо-математичного циклу.
Розвиток математичних здібностей учнів у навчально-виховному процесі.
Методика викладання курсу «Громадянська освіта»;
Аналіз художнього тексту на уроках світової літератури. Мистецтво інтерпретації.
Розвиток творчого мислення молодших школярів;
Компетентністний підхід та моніторингові дослідження в роботі практичного психолога.
Упровадження інноваційних технологій у практику роботи при викладанні математики.
Організація пошуково-дослідницької роботи та впровадження методу проектів у навчально-виховний процес при викладанні історії.
Розв’язування олімпіадних задач.
Педагогічні технології розв’язування геометричних задач.
Одним із важелів розповсюдження та поширення педагогічного досвіду у системі міжкурсового навчання стали обласні заходи, що дають змогу висвітлити креативне мислення та творчий підхід науково-методичних та педагогічних працівників до власної діяльності, зокрема:
обласний огляд-конкурс творчих груп;
методичний фестиваль «Творчість»;
обласний огляд-конкурс на краще узагальнення методичними працівниками РМК (НМЦ) досвіду роботи методичних формувань;
обласна педагогічна олімпіада;
обласний конкурс дослідницьких проектів.
Заслуговує на увагу створена в області система вивчення і впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського:
Проблемні курси.
Постійно діючі семінари директорів опорних шкіл; творчі групи.
Творчі лабораторії.
Школи перспективного педагогічного досвіду.
Щорічні науково-практичні конференції та педагогічні читання.
Тематичні педагогічні виставки, творчі портрети лауреатів обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського.
Творчі звіти опорних навчальних закладів з питань вивчення і впровадження ідей В. О. Сухомлинського.
Місячники, декади, тижні В. О. Сухомлинського.
Методичні естафети, тематичні педагогічні виставки «Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в освіті сьогодення».
Клуби молодих учителів «Ми – сухомлиністи».
Клуби старшокласників «З поглядом у майбутнє», «Юний сухомлиніст».
Започаткована серія видань «Ідеї В. О. Сухомлинського на Кіровоградщині» та ін.
Досвід роботи науково-методичних працівників КОІППО, РМК, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів представлені на сторінках періодичних педагогічних видань: «Директор школи», «Завуч», «Школа», «Управління школою», «Сучасна школа України», у збірниках видавництв «Шкільний світ», «Основа», у виданнях Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського «Методичний вісник», «Педагогічний вісник» тощо.
Працівниками методичних служб ефективно використовуються навчально-методичні посібники і рекомендації:
Сучасні підходи до планування діяльності методичних служб (автор О. В. Половенко).
Система навчання працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста (автори: А. І. Постельняк, О. В. Половенко).
Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектній школі (автор О. В. Половенко).
Творчі групи в системі методичної роботи (автор О. В. Половенко).
Майстер-клас у системі методичної роботи з педагогічними кадрами (автор А. І. Постельняк).
Опорні школи (автор А. І. Постельняк).
Започатковано серії видань КОІППО «Ідеї В. О. Сухомлинського на Кіровоградщині», «Методична скарбниця Кіровоградщини».
Створена система роботи позитивно впливає на піднесення ефективності науково-методичної діяльності з педагогічними кадрами.
Фото Капча