Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рекламна діяльність торговельного підприємства та її ефективність

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Організація збуту на підприємстві
1.1. Сутність збутової діяльності
1.2. Організація каналів збуту
1.3. Змішані канали збуту
1.4 Система товароруху та її елементи
1.5. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
2. Реклама як основний засіб просування товарів
2.1. Маркетингова сутність реклами
2.2. Розробка рекламного бюджету
2.3. Планування та реалізація рекламної кампанії на підприємстві
3. Мотивація працівників як засіб стимулювання збуту товарів
3.1. Причини пасивності працівника
3.2. Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей
3.3. Методи поліпшення параметрів роботи
3.4. Економічна мотивація
3.5. Засоби поліпшення мотивації праці
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Сьогодні, коли Україна починає виходити з тривалої економічної кризи, багато підприємств знаходяться на грані банкрутства, ті ж, які працюють, в основному виробляють продукцію, яка не задовольняє запити споживачів.

На мій погляд, однією з причин такого важкого положення є відсутність раціонально організованої й ефективно функціонуючої системи збуту на підприємствах, необхідність якої сьогодні диктується умовами ринку, а тому тему роботи, зважаючи на стан ринку, є дуже актуальною. 

Метою роботи є організація забезпечення стимулювання системи збутової діяльності на обраному підприємстві.

Відповідно до мети визначено наступні завдання роботи:

 • вивчення та аналіз можливих шляхів збуту товарів;
 • аналіз впливу реклами та мотивації працівників на динаміку збуту;
 • визначення шляхів оптимізації всіх напрямків діяльності підприємства щодо покращення збуту товарів.

Проблемою формування мереж збуту займалося і займається багато вчених-маркетологів, менеджерів тощо. Це питання є достатньо добре вивченим, однак, зважаючи на постійний розвиток ринку, з’являються все нові види товарів, а відповідно – нові канали їх збуту. Тому джерельною базою виконання роботи стали праці як вітчизняних, так і закордонних вчених, зокрема, Дж. Еванса, Б. Бермана, Ф. Котлера, І. С. Дараховського, І. П. Черноіванова та ін.

Сьогодні слід усвідомити, що продаж товару є представленням його цінності споживачеві. Багато компаній наймають професійних торгових представників, але активну участь у процесі продажів повинні приймати більшість менеджерів, особливо керівники вищої ланки. Необхідно знаходити нові джерела цінності продукту, допомагаючи клієнтам збільшувати їхній валовий прибуток і підвищуючи задоволення від покупки. 

Постачальник повинен стати консультантом, здатним проаналізувати ринки і виробничий процес клієнта, визначити нові можливості свого чи бізнесу заходу для збільшення продуктивності компанії покупця. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. – М.: Агропромиздат, 1991.
 2. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. – М.:Фолиум, 1996.
 3. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991.
 4. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Пер.с Англ. – М.: Экономика, 1991.
 5. Вачевський М.В., Долішній М.І., Скотний С.Г. Маркетинг для менеджера. –Стрий: Просвіта, 1993.
 6. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1996.
 7. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок / Пер. з англ. – Львів: Сейбр-Світло, 1995.
 8. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. – М.:Финстатинформ, 1995.
 9. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища шк., 1994
 10. Дараховский И.С., Черноиванов И.П. Как создать службу маркетинга на предприятии. – Кишинев, 1992.
 11. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг / Пер. с нем. – М.: Высшая школа, 1995.
 12. Ковалёв А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
 13. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1991. 
 14. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Издат.дом «Вильямс», 1998.
 15. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. – М.: Финстатинформ, 1994.
 16. Крылова Л.Г., Соколова М.И. Практикум по маркетингу. – М.: Банки и биржи, 1995.
 17. Логвиненко В.К. Маркетинг як фактор стійкого функціонування фірм в ринковій економіці: Конспект лекцій. – К.: КДЕУ, 1993.
 18. Маркетинг: стан, основні напрямки розвитку. Збірка наукових праць. Відпов. Ред. Корольчук О.А. – К., 1997.
 19. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 1997.
 20. Подкуйко Н.Д. Маркетинг: стратегія і практика. – К., 1992.
 21. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. – К.: Вища шк., 1994.
 22. Ромат Е. Реклама. – К.: ИСИО Украины, 1996.
 23. Скотт Д.Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Пер. с англ. – К.: Внешторгиздат, 1992.
 24. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Видавничий дім “Вільямс”, 1998.
 25. Фегеле З. Директ-маркетинг: пер. с нем. – М.: АО "Интерэксперт", 1999.
 26. Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий / Пер. с нем. – М.: Республика, 1995.
 27. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг / Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1993.
4681
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.