Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Реконструкція автодорожнього моста з залізобетонними балковими бездіафрагмовими прольотними будовами

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реконструкція автодорожнього моста з залізобетонними балковими бездіафрагмовими прольотними будовами
 
Реконструкция автодорожных мостов с железобетонными балочными бездиафрагмовими пролетными строениями
 
Reconstruction highway bridges with reinforced-concrete beam without diaphragms spans structures
 
Рачкевич В. С. інж., Семанів Л. Я. інж. (Івано-Франківський облавтодор, м. Івано-Франківськ), Кваша В. Г., д. т. н., професор, Салійчук Л. В., с. н. с., (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)
Рачкевич В. С. инж., Семанив Л. Я. инж. (Ивано-Франкивскый облавтодор, г. Ивано-Франкивск), Кваша В. Г., д. т. н., професор, Салийчук Л. В., с. н. с., (Национальний университет «Львивська политехника», г. Львов)
Rachkevych V. S., eng., Semaniv L. Y. eng. (Ivano-Frankivskyj oblavtodor, Ivano-Frankivsk), Kvasha V. G. doctor of technical sciences, professor, Saliychuk L. V. senior research fellow (Lviv Polytechnic National University, Lviv)
 
Описаний технічний стан і конструктивно-технологічне рішення реконструкції моста із залізобетонними бездіафрагмовими прольотними будовами та результати статичних випробувань прольотної будови до та після реконструкції
Описано техническое состояние и конструктивно-технологическое решение реконструкции моста с железобетонными бездиафрагмовыми пролетными строениями и результаты статических испытаний пролетного строения до и после реконструкции
The technical state and structurally technological decision of reconstruction of bridge with reinforced-concrete beam without diaphragms spans structures and the results of static tests spans before and after reconstruction are described.
 
Ключові слова:
Балкова бездіафрагмова прольотна будова, реконструкція, розширення габариту, підсилення, статична схема
Балочное бездиафрагмовое пролетное строение, реконструкция, расширение габарита, усиления, статическая схема
Without diaphragms spans structures, reconstruction, expansion size, strengthening, static scheme
 
Загальні дані. Починаючи з 60-х років минулого сторіччя в мостобудівництві України набули розповсюдження автодорожні мости малих і середніх прольотів з плитно-ребристими прольотними будовами із збірних залізобетонних таврових бездіафрагмових балок. Типовий проект цих прольотних будов для перекриття прольотів у світлі 7, 5; 10, 0; 12, 5; 15, 0 м і габаритами Г-6; Г-7; Г-9; Г-10, 5 м під нормовані тимчасові навантаження Н-30 і НК-80 розроблений ПІ Союздорпроект (вип. 56д, доповнення 1962 р.) як подальший розвиток і вдосконалення розробленого в 1956 р. першого типового проекту (ТП вип. 56) діафрагмових прольотних будов із збірних залізобетонних балок, армованих зварними каркасами з багаторядовим розташуванням без зазорів по висоті поздовжньої робочої арматури періодичного профілю [5, 7, 9].
За задумом розробників проекту основна їх перевага перед попередніми [9] полягає саме у відсутності діафрагм, оскільки блоки прольотних будов без діафрагм значно спрощують технологію виготовлення, а також технологію монтажу і об’єднання окремих балок в просторову систему прольотної будови поздовжнім замоноліченими стиком з петльовими випусками арматури, розташованими в межах товщини полиці таврових балок. Відмічені переваги перед діафрагмовими прольотними будовами і обумовили їх успішне багаторічне застосування в практиці мостобудівництва.
Переважна більшість прольотних будов цього типу на даний час не відповідає експлуатаційним вимогам сучасного транспорту і нормативним вимогам за пропускною здатністю, вантажопідйомністю, безпекою та комфортністю руху і потребує розширення і підсилення та забезпечення нормованого терміну подальшої експлуатації, не меншого ніж для новозбудованих мостів.
Тому метою даної роботи була апробація на експериментальному об’єкті реконструкції нових, розроблених в ГНДЛ-88 НУ «Львівська політехніка», конструктивно-технологічних рішень реконструкції, розширення і підсилення залізобетонних балкових прольотних будов монолітною залізобетонною накладною плитою з консолями без розширення опор при забезпеченні нормованої пропускної здатності, вантажопідйомності і довговічності за вимогами чинних норм проектування нових мостів [2, 3, 4, 7]. Застосування монолітної накладної плити дозволяє надійно забезпечити її спільну роботу з існуючими балками, збільшити загальну жорсткість прольотної будови і особливо ефективне в комбінації з одночасним перетворенням розрізної прольотної будови в нерозрізну, що дозволяє зміною її статичної схеми в необхідних межах розвантажити існуючі балки в прольотах та уникнути влаштування деформаційних швів [2, 3, 4].
Нижче описані основні конструктивно-технологічні рішення реконструкції моста з бездіафрагмовими прольотними будовами за проектом, розробленим ГНДЛ-88, та результати його випробувань до та після реконструкції.
 
Конструкція та технічний стан існуючого моста. Існуючий залізобетонний міст через ущелину на км. 51+005 автомобільної дороги державного значення Татарів-Кам’янець-Подільський збудований орієнтовно в 1965-66 р. р. за балковою, розрізною, трьохпрольотною схемою 15, 72+15, 75+15, 72 м з габаритом Г-7+2×0, 75 м (рис. 1, а, в). Загальна довжина моста 48, 4 м.
Прольотні будови всіх прольотів плитно-ребристі бездіафрагмові, виконані у монолітному залізобетоні, але зі збереженням конструктивної схеми, геометричних розмірів і армування за збірним варіантом типового проекту бездіафрагмових прольотних будов вип. 56д, розрахованих при проектуванні на нормовані тимчасові навантаження Н30 і НК-80. В поперечному перерізі прольотна будова складена з п’яти монолітних бездіафрагмових балок, об’єднаних поперек прольоту в просторову систему прольотної будови монолітною залізобетонною плитою мостового полотна з крайніми консольними ділянками, на яких розташовані збірні залізобетонні рамні тротуарні блоки підвищеного типу за ТП вип. 56 (рис. 1, в). Крок балок поперек прольоту 1, 7м, що є близьким до проектного 1, 66 м. Ребра балок армовані двома зварними каркасами з поздовжньою робочою арматурою періодичного профілю Ø32 мм класу А-ІІІ (35ГС) з багаторядовим розміщенням по висоті. Поперечне армування – відігнутими стержнями і хомутами з арматури Ø8 мм класу А-І; полиця армована
Фото Капча