Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль еліти в сучасному суспільстві

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття і принципи теорії еліт
 2. Причини елітизму, класифікація функцій і типів еліт
 3. Еволюція сучасної теорії еліт
 4. Роль політичної еліти в сучасній Україні
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Сутність еліти викликає значні суперечки серед учених. Перші трактування були дані ще в стародавні часи. Конфуцій, Платон, Аристотель заклали основи ціннісного підходу до розуміння еліти. Згідно з цією версією, еліта включає кращих з кращих, тобто тих, хто володіє такою доброчесністю, як мудрість і справедливість. 

Широке використання терміну “еліта” в сучасній соціологічній, а потім вже і політологічній науці започаткував Вільфредо Парето. Проте, його визначення еліти скоріше стосувалося людей, які включаються в конкурентну боротьбу за здобуття влади. Врешті цю традицію підхопив згодом і Мілз, який ввів термін “правляча еліта” (power elite), для того, щоб більш конкретно вказати на місце цих людей в структурі сучасної системи влади. Таке розуміння еліти закріпилося в сучасній соціології і політології, згодом далеко вийшовши за межі цих дисциплін.

Серед спеціалістів, які займаються питаннями соціальної структури, побутує думка, що поява терміну “еліта” саме наприкінці 19 століття є закономірним явищем, оскільки тим самим воно фіксувало логічну завершеність структури як суспільних відносин, так і політичної системи. Якщо наприкінці 18 століття ще актуальною була дихотомія аристократія-чернь, то з появою такого концепту як “народ” (маси), потрібно було ввести адекватний термін, який би характеризував вищі прошарки суспільства. Власне таким поняттям і стала “еліта”. 

Фактично, ми стикаємося з тим, що наділення владою меншості є справедливим, особливо з огляду на те, що політика є тепер справою професіоналів, які нібито краще розбираються у питаннях міжнародних відносин, внутрішньої політики, соціального захисту тощо. Це є функціоналістським підходом до визначення еліти, який акцентує увагу на виконанні владною елітою своїх функцій з забезпечення життєдіяльності державного механізму.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авраамова Е., Дискин И. Социальные трансформации и элиты // Общественные науки и современность. – 1994. – № 3.
 2. Ашин Г.К. Основы элитологии. Вып. I.- Алматы, 1996.
 3. Бебик В. Еліта, елітарність, лідерство // Віче. - 1993. - №7. 
 4. Білий О. Дискурс влади і типи еліт // Політична думка. - 1994. - № 2. 
 5. Вовканич С. Національна еліта та інтелектуальний потенціал державотворення. – Львів: Світ, 1999. 
 6. Гарань О. Еліти в історії України ХХ ст. // Сучасність. - 1993. - №13. 
 7. Гордієнко М. Концепція еліти В. Липинського як фактор національно-державної ідентичності України // Нова політика. - 1998. - №2. 
 8. Кузьменко Б. Політична еліта в пострадянській Україні: яка вона// Право України. - 1998. - № 1. 
 9. Кухта Б.Л., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. – Львів, 1995. 
 10. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. -К.: "Каравела", 1999.
 11. Політологія / За ред. О.І.Семківа. - Львів: Світ, 1994.
 12. Політологія. Підручник // За загальною редакцією проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. - Харків: Друкарський центр "Єдінорог", 2001.
 13. Полохало В., Слюсаренко А. Політичний процес і політична еліта// Політична думка. - 1994. - №1. 
 14. Скуратівський В. Історична динаміка українських еліт// Політична думка. - 1994. - № 3. 
 15. Танчер В., Кучеренко О. Ідеї елітизму в контексті демократичної трансформації суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 3. 
2163
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).