Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль і місце політичних партій і рухів у політичній системі Словаччини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття політичних партій і рухів
1.1. Сутність політичних партій, їх функції і класифікація
1.2. Партійні системи та їх типологія
1.3. Громадсько-політичні об’єднання і рухи
2. Зміна політичної системи словаччини після розпаду Чехословаччини
3. Характеристика політичних партій і рухів у сучасній політичній системі Словаччини
3.1. Партія «СМЕР-СД»
3.2. Партія SDKU-DS
3.3. Словацька національна партія
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблеми державно-правового положення словаків та їх відносин із чехами виникли не сьогодні, вони формулювалися й видозмінювалися протягом багатьох десятиліть. Покладена в основу створеної після розпаду Австро-Угорщини нової Чехословацької Республіки ідея її першого президента про те, що чехи і словаки утворять єдину чехословацьку націю (теорія "чехословакізму") ігнорувала самобутність словацьких націй, означивши, по суті, майбутню "лінію розламу" унітарної держави. 

Актуальність теми курсової роботи полягає у тому, що приклад негативних політичних процесів, які відбувалися у той час у двох відокремлених державах, сьогодні знову може спрацювати на теренах України і Росії, в яких постійно відображаються і активізуються тенденції відділлення окремих областей чи навіть регіонів.

Мета роботи – всебічно опрацювати і проаналізувати політичну ситуацію у Словаччині після її розпаду і до сьогодні, врахувавши роль різних політичних партій і рухів, визначивши їх реальну політичну приналежність.

Об’єктом дослідження у курсовій роботі виступає Словаччина як держава, у якій є значна кількість національних меншин, розділених не тільки мовним, але і культурно-поліичним бар’єром, а предметом – політичні партії та рухи в країні з точки зору їх вкладу у стабілізацію ситуації в державі.

Відповідно до теми і мети роботи було поставлено наступні її завдання:

 • проаналізувати поняття і сутність політичних партій і рухів в цілому;
 • вивчити ситуацію у досліджуваній країні напередодні розпаду;
 • дослідити основні напрямки діяльності політичних партій і окремих діячів;
 • з’ясувати роль найрепрезантативніших політичних партій і рухів у сучасному політичному житті Словаччини.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали наукові праці таких вчених, як Є. Ф. Фірсов, Б. А. Страшун, А. А. Ямпольський та П. С. Ермоленко, а також дисертаційні дослідження таких фахівців, як І. Є. Переш та Ю. С. Горбач.

Умови для демократичного розвитку й ринкової економіки Словаччини на початку 1990 років були важкими. Незважаючи на це, Словаччина зуміла наздогнати за всіма показниками свого сусіда Чехію, яка раніше стала членом НАТО. 

Радикальні реформи в економіці та соціальній галузі, на які наважився уряд під керівництвом Мікулаша Дзурінди, викликали незадоволення в населення. Адже зиск від реформ мають небагато людей, а от від соціальних скорочень страждають маси. Останні ж і забажали переобрати уряд. Втім, може статися, що вони на наступні чотири роки опиняться в тіні нового консервативного уряду. Адже хоча соціал-демократи й виграли вибори, їм не вдалося й навряд чи вдасться досягти більшості в парламенті.

 

Список використаних джерел: 
 1. Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991-2004 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук / Ю.С. Горбач; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2005.
 2. Ермоленко П. С. Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и политические коллизии. – М.: Санта, 1995. 
 3. История Чехословакии: В 3 т. - М.: Наука, 1989.
 4. Інститут конституційного контролю в Чехословаччині, Чехії і Словаччині: історико-правове дослідження (1918-2000 рр.): автореф. дис. канд. юрид. наук / І.Є. Переш; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2004.
 5. Інтеграційна політика владних органів країн Вишеградської групи щодо ЄС і НАТО у 1989 - 1999 рр.: автореф. дис. канд. політ. наук / В.І. Дем'янець; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2001.
 6. Калгонский И. П. Политический ландшафт стран Восточной Европы. - М.: Фолио, 1997.
 7. Краткая история Чехословакии \ под. общ. ред. Исаевой Т. В. - М.: Наука, 1989.
 8. Кріль М. Суспільно-політичний розвиток Словаччини. 1945-1996. – Львів: Світ, 1996.
 9. Кріль М., Чорній В. Історія південних і західних слов’ян. Хронологічна таблиця і методичні поради. - Львів: Світ, 1993.
 10. Національний фактор у суспільно-політичному розвитку Чехії та Словаччини (1989-середина 1990-х рр.): автореф. дис. канд. іст. наук / Ю.А. Юрійчук; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2000.
 11. Ненашева З. С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии XX в. - М.: Мысль, 1994.
 12. Основи політології / під ред. Ямко Н. М. - Харків, 1996.
 13. Пеленский Г. В. и др. Восточная Европа на историческом переломе. Очерки революционных. преобразований. 1989–1993 гг. - М.: Юнити, 1998. 
 14. Политические системы СССР и стран Восточной Европы. - М.: АСТ-Пресс, 2001.
 15. Політичні партії в Україні / Варяник В. Т., Федоренко Л. Г., Ясир М. Д. - Запоріжжя: ЗДТУ, 1998.
 16. Політологія / за ред. О. І. Семківа. - Львів: Світ, 1994.
 17. Політологія: Курс лекцій: Навч. пос. / за заг. ред. І. С. Дзюбка. - К.: Вища школа, 1993.
 18. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998 - 368с.
 19. Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи: автореф. дис. канд. політ. наук / О.І. В'юницька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2005.
 20. Рябов С. Г. Політологія. Словник термінів і понять. - К.: Тандем, 1996.
 21. Самченко П. А.Политический кризис 1990 года и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. - М.: Фолио, 2000.
 22. Слов’янський федералізм: розвіяні іллюзії чи втрачені можливості? (Матеріали наукового семінару викладачів вузів та середніх шкіл Львівщини) // Український освітній журнал. Науково-методичний додаток “Конспект”, 2004. №№ 11–12.
 23. Страшун Б. А. Конституционные перемены в Восточной Европе. 1989–1993. - М.: Стерх, 1998.
 24. Фирсов Е. Ф. Эволюция парламентской системы в Чехии и Словакии в 1990-е годы. - М.: Мысль, 2000.
 25. Халипов В. Ф. Политологический словарь. - М.: Высшая школа, 1995.
 26. Шмераль Б. Образование Словацкой республики в 1993 году. - М.: Система-В, 2005.
 27. Яблонський В. Сучасні політичні партії України. Довідник. - К., 1996.
 28. Ямпольский А. А. Политические партии и движения в Восточной Европе: проблемы адаптации к современным условиям. - М.: Стеат, 1994.
5384
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).