Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль і місце соціально-психологічного супроводу в забезпеченні ефективної діяльності педагогічних працівників

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 

                                                                                                       Мельник Юлія Василівна

РОЛЬ І МІСЦЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 
Професійна підготовка майбутнього педагога передбачає оволодіння ним знань із вікової та педагогічної психології, врахування особливостей розвитку дитини на кожному віковому етапі під час планування навчально-виховного процесу. Водночас не достатньо розкритим залишається прикладний аспект сучасної психологічної науки: застосування отриманих знань у безпосередній взаємодії педагога з учнями, колегами і батьками. Молодий педагог приходить до школи озброєний теоретичними знаннями, однак йому часто бракує практичних навичок, щоб застосувати ці знання у роботі. Налагодження взаємодії педагогічного колективу з психологічною службою створює широкі можливості для розширення сфери застосування психологічних знань педагога, робить більш різноманітними форми роботи класного керівника, сприяє гармонізації психологічного клімату у колективі, стимулює професійний і особистісний розвиток кожного вчителя.
Робота з педагогічним колективом – один із провідних напрямків діяльності психологічної служби освітнього закладу. Значну частину свого шкільного часу учень проводить у взаємодії з педагогами. Важливу роль у формуванні особистості школяра відіграють як професійні якості вчителя, так і його особистісні характеристики: бажання пізнавати себе, вміння будувати діалог, володіти собою, реалізовувати власний творчий потенціал під час уроків і позаурочних заходів.
Більшість педагогів у своїх професійній діяльності потребують кваліфікованого психологічного супроводу. Про це свідчать результати проведеного дослідження оцінки діяльності психологічної служби вчителями та адміністрацією закладів[3, с. 6].
Усі професійно значущі якості, що сприяють ефективній педагогічній діяльності, можна розділити на дві групи:
‒соціально-психологічні (поєднують ціннісно-орієнтаційні, етичні, комунікативні і практичні якості) ;
‒психофізіологічні (емоційно-вольові, інтелектуальні якості).
Поле діяльності практичного психолога у взаємодії з педагогами досить широке. Найбільш актуальними для педагогів є психологічна просвіта, проведення психологічних тренінгів, допомога молодим педагогам, підвищення психологічної культури вчителя.
Наявність великої кількості стресорів у педагогічний діяльності уже давно досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці. Суттєвим стресогенним фактором є психологічне і фізичне перевантаження педагогів, яке призводить до виснаження моральних і фізичних сил, що позначається на ефективності професійної діяльності. Саме тому важливе місце у системі психологічної допомоги посідає профілактика психологічних стресів: психогімнастика, релаксація, засоби розпізнавання стресу, використання власних психологічних ресурсів для зниження дії стрес-факторів.
Важливу роль у формуванні позитивного мікроклімату в дитячому колективі відіграє особистість класного керівника. Окремий спектр уваги психологічної служби спрямований на роботу з класними керівниками: робота методичних об’єднань, творчих груп, індивідуальні консультації, надання необхідних рекомендацій.
Одним із найважливіших понять, що використовуються у характеристиці ефективності педагогічної діяльності, є «соціально-психологічний клімат». Методика вивчення привабливості роботи як одного з показників соціально-психологічного клімату має бути включена в річний план психологічної служби тому, що система оцінки привабливості роботи вміщує в себе спектр емоційно-оцінного ставлення вчителя до школи.
Система психологічного супроводу педагогічних інновацій передбачає діагностику особливостей педагогічної діяльності, розвиток таких професійно-важливих характеристик, як комунікативність і рефлексія, креативність і прогностичність [4, с. 28]. Психологічні техніки, які сприяють розвитку вказаних характеристик, застосовуються під час психолого-педагогічних семінарів, семінарів-тренінгів, курсів підвищення кваліфікації.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других / В. В. Бойко. – М. : Филин, 1996. – 210 с.
  2. Масенко В. Технологія іміджу / В. Масенко. – К. : Главник, 2005. – 96 с.
  3. Психологічний дайджест: робота психолога з педагогічним колективом (з досвіду роботи психологічної служби Рівненської області) / упорядники: Ю. В. Мельник, Ю. Г. Вєтрова. – Рівне, 2007. – 100 с.
  4. Софій Н. З. Інноваційні методи навчання та викладання: теоретичне підґрунтя та методика використання: навчально-методичні матеріали / Н. З. Софій. – К, 2007. – 61 с.
  5. Туріщева Л. В. Професійний розвиток педагога: психологічний аспект / Л. В. Туріщева. – Х. : Основа, 2006. – 144 с.
  6. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці: навчально-методичний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-е вид. – К. : Професіонал, 2004. – 150 с.
 
 
 
Фото Капча