Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль і значення фінансового капіталу для розвитку суспільства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Суть і значення фінансового капіталу
1.1. Поняття «фінансовий капітал» та його еволюція
1.2. Форми зрощення банківських і промислових монополій
1.3. Історія досліджень фінансового капіталу
1.4. Банки як фінансові органи в управлінні капіталом
1.5. Фінансово-промислові групи
1.6. Фінансова олігархія
2. Cвітовий досвід розвитку фінансового капіталу
2.1. Зміна фінансового капіталу в сучасних умовах
2.2. Моделі утворення і нагромадження фінансового капіталу підприємницькими структурами
3. Проблеми і перспективи фінансового капіталу в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Тема курсової роботи «Роль і значення фінансового капіталу для розвитку суспільства», є на сьогодні дуже актуальною, оскільки розвиток економіки анітрошки не зменшує, а навпаки, збільшує значення банків і позичкового капіталу. На початку ХХІ ст. великі банки стрімко перетворюються на монополістів-власників величезних грошових капіталів. Вони вже не задовольняються чисто посередницькими функціями щодо формування торгівлі, промисловості й інших галузей, а прагнуть контролю над економікою. 

У боротьбі за цей контроль відбулося взамопроникнення, злиття, зрощення банківського, промислового і торгового капіталів. Виник особливий вид капіталу - фінансовий.

Процес виникнення фінансового капіталу й аналіз його сутності найбільше яскраво освітлені в працях англійського економіста Д. Гобсона, австрійського соціал-демократа одного з лідерів II Інтернаціоналу Р. Гільфердінга та інших вчених-економістів.

Метою роботи є розкриття ряду питань: 

 • суть фінансового капіталу та його розвиток;
 • модель утворення і нагромадження капіталу підприємницькими структурами;
 • нова роль банків, сучасна кредитна система;
 • ринок цінних паперів, фінансово-промислові групи, фінансова олігархія та її методи.

Джерельною базою роботи стали фундаментальні роботи К. Маркса, Д. Гобсона та їх інтерпретація сучасними авторами, такими як Д. С. Москвін, А. С. Шишкін та ін.

Фінансовий капітал на сьогодні – наймасштабніший та найперспективніший спосіб вкладання коштів, який, щоправда, має своє як переваги, так і недоліки. Саме їх співвідношення і буде розглянути у курсовій роботі.

 

Список використаних джерел: 
 1. Азрилиян А. Н. Большой экономический словарь. – М.: Институт новой экономики, 1999.
 2. Банковское дело/ Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992.
 3. Везерко А. М., Гринюк А. А. Український капітал як феномен перехідної економіки//Банківська справа,  №9. - 2003.
 4. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми  кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку// Банківська справа №5, 1997.
 5. Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційного банку. Київ: Знання, 1996.
 6. Колесников В. И., Проливецкая Л. П., Александрова Н. Т. Банковское дело. Москва: Финансы и статистика,1995.
 7. Маркова О. М., Сахарова Л. С., Сидоров В. Н. Коммерческие банки и их операции. Москва: Банки и биржи, ”ЮНИТИ”, 1995.
 8. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків  - К.: Основи, 1998.
 9. Мороз А. Н.  Коммерческие банки: активные операции.  Киев:  УФБШ,  1996.
 10. Мороз А. Н. Коммерческие банки: финансовая устойчивость коммерческого банка. Киев: УФБШ, 1996.
 11. Мороз А. Основы банковского дела. Киев: УФБШ - 1994.
 12. Москвин Д. Д. Основы экономической теории. Политэкономия. – М.: Мисис,1998.
 13. Мочерний С.В. Основы економічної теорії. – К.: Знання, 2000.
 14. Ольхова Р. Г. Банк и контроль М. -Финансы и статистика - 1991.
 15. Пантелеєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання// Банківська справа №1, 1996.
 16. Раєвський К. Особливості регулювання та аналізу діяльності комерційних банків// Банківська справа №2, 1997.
 17. Райзберг Б. А. Основы экономики. – М.: Астарта, 2003.
 18. Сугоняко О. Роль комерційних банків у встановленні національної економіки// Закон і Бізнес №24, 1996.
 19. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. Москва: ИПЦ «Вазар-Ферро»,1994.
 20. Чигиряк Р. М. Біржа: перпективи розвитку в Україні//Економіст,  №1. -2004.
 21. Шишкин А.Ф. Экономическая теория. – М.: Мысль, 1996.
 22. Шмаляй П. Ф. Ринок цінних паперів в Україні//Банківська справа,  №4. -2002.
 23. Э.Роде. Банки, биржи, валюты современного капитализма М.: Финансы и статистика - 1986.
10811
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).