Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль і значення інформації в економічному розвитку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, роль та функції інформації в умовах сучасного ринку
1.1. Сутність та функції інформації
1.2. Інформаційний простір і бізнес
1.3. Ринок електронної інформації, нова роль бібліотеки та технології комерційного розповсюдження
1.4. Правове середовище інформаційної діяльності
2. Інформаційна діяльність в країнах Центральної та Східної Європи
3. Проблеми та перспективи розвитку інформаційного простору в сучасній Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

На сучасному етапі розвитку у ринковому господарстві прийнято виділяти чотири макросектори: споживчих благ, засобів виробництва, праці, грошей і цінних паперів. Проте водночас сучасне виробництво немислиме без функціонування п'ятого сектора - ринку інформації. 

Багато років в нашій країні вважалося, що найголовніше - це виробництво продуктів, матеріальних благ і набагато нижче за суспільною значимістю - виробництво послуг.

Прикладів такого типу досить багато, суть же їх одна: метаморфози виробленого первинного продукту, які припускають здійснення певних послуг, явно розглядалися як неважливі, третьорядні етапи його життєвого циклу. Якщо зневажливе відношення існувало до послуг матеріального виробництва, то що говорити про послуги населенню. Усі вони виявилися в складі такого «сумнівного» сектора як невиробнича сфера, яка отримувала при централізованому розподілі ресурсів залишкове фінансування.

Саме тому актуальність теми курсової роботи визначається всезростаючою роллю інформації на сучасному ринку. Так, щодня комерційна, наукова та інша інформація стає все більш конкурентноздатним товаром, який не лише підкоряється законам ринкової економіки, але й привносить у них свої особливості.

 У курсовій роботі зроблено спробу висвітлити основні проблеми, що стосуються різних сторін інформаційної діяльності, головним чином пов'язані з особливостями функціонування ринку інформаційних товарів і послуг. 

Метою курсової роботи стало визначення наступних питань:

 • що являє собою інформація як економічний ресурс і як товар?
 • які особливості інформаційних товарів і послуг?
 • яким чином встановлюються ціни на інформаційному ринку?
 • чи є економічно і соціально необхідним існування безкоштовних інформаційних продуктів?
 • чи дійсно слід шукати якісно нові способи оцінки витрат і результатів інформаційної діяльності?

Відповіді на ці питання можна знайти лише виходячи з досвіду країн з розвинутою економікою і спираючись на дослідження закордонних і вітчизняних економістів, праці яких і стали джерельною базою роботи. Серед них, зокрема, слід відзначити таких, як А. Столяров, К. Багриновський,  Ю. Шрейдер, С. Майоров та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андриянов В. И., Левашов В. К., Хлопьев А. Т., Слухи как социальный феномен//Социс. - № 1. - 1993.
 2. Артамонов Г. Т. О противоречиях перехода к информационному обществу// Вестник ВОИВТ. № 3. – 2002.
 3. Афанасьев В. Г. Социальная информация. - М.: Наука, 1994.
 4. Багриновский К. А., Хрусталев Е. Ю. Новые информационные технологии. - М.: ЭКО, 1996.
 5. Балюк В. Украинский сегмент сети Internet: состояние и перспективы развития//Сети и телекоммуникации. № 2. - 2003.
 6. Баранов А. Украине необходима национальная информационная политика//Деловая Украина. - № 24. - 2003.
 7. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. - М.: Наука, 1997.
 8. Голобуцький О., Шевчук О. E-Ukraine. інформаційне суспільство: бути чи не бути? - К.: Азалія, 2004.
 9. Громов Г. Р. Очерки информационной технологии. – М.: Торон, 1993.
 10. Гусева Т. И. Персональные компьютеры в сфере информационных ресурсов// Социальная информатика. - № 6. – 1999.
 11. Дубровский Е. Н. Информационно-обменные процессы как факторы эволюции общества. - М.: МГСУ, 1996.
 12. Елепов Б. С., Чистяков В. М. Управление процессами использования информационных ресурсов. - Новосибирск: Наука, 1989.
 13. Информационный сектор и его место в экономике США. - М.: РАН, 1990.
 14. Каныгин Ю. М., Маркашов В. Е. Информатизация: социальный аспект// Вестник ВОИВТ. – № 2. - 1999. 
 15. Майоров С. И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. - М.: Финансы и статистика, 2003.
 16. Мелюхин И. С. 21 век: информация и общество. - М.: Издательство МГУ, 1999. 
 17. Михайловский В. Н. Формирование научной картины мира и информатизация. - СПб. – 1994.
 18. Орехов А. М. Информатизация общества - информационное общество// Социальная информатика. - № 3. – 2001.
 19. Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии//Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества Женева-2003г.–Тунис 2005 г.
 20. Родионов И. И. Основные характеристики рынка информационных услуг развитых капиталистических стран. - М.: МЦНТИ, 1990.
 21. Соколов А. В. Эволюция социальных коммуникаций. - СПб. – 1995.
 22. Столяров А. Информационное общество будущего и современность. - М.: Наука, 2000.
 23. Страссман П. Информация в век электроники. - М.: Наука, 1999.
 24. Тамбовцев В. Л. Пятый рынок: экономические проблемы производства информации. - М.; Издательство МГУ, 1993. 
 25. Урсул А. Д. Информатизация общества и переход к устойчивому развитию цивилизации//Вестник ВОИВТ. - № 13. – 2003.
 26. Чирченко О.  Информационные аспекты информатизации. - М.: Мысль, 1999.
 27. Шрейдер Ю. О феномене информационного продукта// НТИ. - № 11. - 1998.
10813
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).