Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль працівника психологічної служби у наданні якісних соціально-психологічних послух усім учасникам навчально-виховного процесу через підвищення професійної компетентності

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тимофіюк О. О.
 
Роль працівника психологічної служби у наданні якісних соціально-психологічних послух усім учасникам навчально-виховного процесу через підвищення професійної компетентності
 
На сьогоднішній день психологічна служба Млинівського району налічує 21-го працівника. Служба постійно зростає: в 2004 році було лише 3 працівники, у 2005 – 4, у 2007 – 8, у 2008 – 10, у 2009-2010 н. р. чисельність практичних психологів збільшилася до 13 чоловік, а соціальних педагогів до 5, у 2010-2011 – до 21 працівника.
Психологічна служба району працює над реалізацією науково-методичної проблемної теми «Підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу через соціально-психологічний супровід».
Діяльність психологічної служби Млинівського району на сучасному етапі представлена наступними напрямками:
- моніторингові дослідження;
- превентивні заходи;
- психологічна просвіта; психологічний супровід (учнів з особливими потребами, сім’ями, дітей, які опинилися в кризових ситуаціях, обдарованих учнів, дітей в адаптаційний період) ;
- проведення тренінгів, ділових ігор, консультацій учасникам навчально-виховного процесу;
У районі створено і функціонують 7 мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів:
- Бокіймівський мобільний соціально-психологічний пункт;
- Довгошиївський мобільний соціально-психологічний пункт;
- Млинівський мобільний соціально-психологічний пункт;
- Новоселівський мобільний соціально-психологічний пункт;
- Острожецький мобільний соціально-психологічний пункт;
- Підгаєцький мобільний соціально-психологічний пункт;
- Ярославицький мобільний соціально-психологічний пункт;
Аналіз якісного складу психологічної служби: спеціалістів І категорії – 10%, ІІ категорії – 15%, спеціалістів – 75%. Спеціалісти вищої категорії відсутні.
Розвитку професійної компетенції педагогічних працівників сприяють виступи, зокрема на районній науково-практичній конференції з теми «Пошук оптимальних моделей профільного навчання старшокласників та відпрацювання інноваційних технологій їх упровадження, удосконалення державно-громадського управління в закладах освіти та впровадження комплексної модульно-цільової програми «Нова генерація Млинівщини», на серпневій конференції педагогічних працівників «Про підсумки розвитку освіти в Млинівському районі в 2009-2010 навчальному році та завдання на 2010-2011 навчальний рік»; участь у проблемному семінарі «Забезпечення соціально-правового захисту неповнолітніх, попередження антигромадських проявів у їх середовищі шляхом координації дій виконавчої влади, засобів масової інформації, громадськості»; підготовка та проведення семінару-практикуму керівників шкільних методичних об'єднань класних керівників «Система роботи школи із запобігання та розв'язання дитячої конфліктності та попередження правопорушень серед неповнолітніх»; виступи на районних методичних структурах з метою підвищення психологічної компетентності педагогічного працівника.
У ході психологічного супроводу психодіагностичними обстеженнями у 2010-2011 навчальному році охоплено 93% учнів.
Особливо важливими сьогодні є моніторингові дослідження, які дозволяють визначити досягнення, проблеми, розглянути їх під різними кутами, окреслити оптимальні принципи, механізми, технології для результативного супроводу освітнього процесу, приймати управлінські рішення.
№з/пТема моніторингуМетаЦільова група
1Умови забезпечення психічного стану учнів навчальних закладів Раннє виявлення дітей, яким необхідна допомога у розвитку навчальних навичок 3-річні, 5-річні діти; учні 1, 5, 10 класів 
2Дотримання прав дитини Вивчення проблем підліткового насильства та розробка рекомендацій для педагогів, батьків щодо попередження фактів агресивності і жорстокості серед неповнолітніх Батьки, педагоги, учні 
3Визначення професійної компетентності педагогічних працівників Аналіз рівня компетентності педагога на етапі вхідного діагностування в ході роботи над науково-методичною, проблемною темою Педагоги району
4Рівень обдарованості Визначення рівня обдарованості учнівської молоді Учні 5, 7, 10 кл. 
5Рівень вихованості учнів Визначення рівня вихованості учнів Учні 3-11 кл. 
6Ціннісні ставлення та орієнтаціїВизначення рівня ціннісних ставлень та орієнтацій учнівської молодіУчні 3-11 кл. 
 
Працівниками психологічної служби підготовлено ряд друкованих матеріалів та публікацій у пресі.
З метою створення оптимального підґрунтя для розвитку та саморозвитку дітей і учнів, психологічна служба реалізує наступні програми:
Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року.
Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки.
Державна цільова соціальна програма «Зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення» на період до 2012 року.
Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.
Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.
До кваліфікації психолога, як і до лікаря, ставляться високі вимоги, адже девіз цих професій – «Не зашкодь!». Психолог одночасно лікар і педагог, натхненник і науковець, філософ, знавець мудрець… Він не оцінює, не судить… Робота психолога, наче праця садівника, важка і клопітка: він повинен побачити і зрозуміти, чому одна рослинка любить сонце, інша – тінь; одній подобається берег річки, іншій – вершина гори; одна росте у піску, інша – в родючому ґрунті. Зрозумівши дитину, психолог повинен донести до дорослих знання про те, якого догляду потребує кожна з цих «рослинок», інакше результат виховного впливу буде незадовільним.
Кожен психолог, соціальний педагог працює за власною стратегією: хтось більше діагностує, хтось консультує, проводить тренінги або займається просвітницькою роботою тощо. Його покликання – захищати інтереси дитини, сприяти розвитку юної особистості.
Отже, метою роботи психологічної служби є покращення навчального процесу з урахуванням конкретних труднощів, що виникають у процесі навчання, взаємин у тріаді «учень-батьки-учитель», тобто бути посередником між учнями, вчителями, батьками і соціальним оточенням школи.
Практичні психологи та соціальні педагоги ведуть активну психологічну просвіту з метою підвищення психологічної компетентності учасників НВП:
ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».
Реалізація Обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.
Реалізація плану дій Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Млинівського району на період 2012 року.
Система загальної координації науково-методичного навчання працівників психологічної служби дає змогу підвищити їхній фаховий рівень і психологічну грамотність (інструктивно-методичні наради, засідання районного методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів з теми «Забезпечення подолання негативних емоційних проявів дитини через підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів», районного семінару-практикуму практичних психологів та соціальних педагогів з теми «Застосування основних психокорекційних напрямів як методів особистісного зростання дитини, що спрямовані на профілактику шкільної психофізіологічної тривожності», районної школи молодого спеціаліста, практичного психолога та соціального педагога (ІІ рік навчання) з теми «Психолого-педагогічні знання у формуванні професійної компетентності практичного психолога та соціального педагога», звітні наради, індивідуальні та групові консультації тощо). Тематика засідань методичних структур практичних психологів та соціальних педагогів визначається потребами навчальних закладів району, пріоритетами освітньої галузі та аналізу діагностування.
У районі діє районна експертна комісія із здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію.
Завдяки діяльності психологічної служби покращується мікроклімат у шкільних колективах, налагоджуються сприятливі взаємини між педагогам та школярами, учні вчаться вирішувати особистісні проблеми.
Пріоритетним напрямком розвитку психологічної служби Млинівського району є збереження та розширення мережі служби, її постійний розвиток, збільшення ставок практичних психологів та соціальних педагогів, розподіл їхньої діяльності за функціями та завданнями, створення єдиної системи соціально-психологічного супроводу дітей від шкільного віку до закінчення школи.
 
Список використаної літератури
 1. Аліфиренко Т. Психологічне здоров’я. Об’єкт діяльності психологічної служби / Т. Аліфиренко // Психолог. – 2011. – №18-19.
 2. Денисенко В. У контексті сучасних вимог / В. Денисенко // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 9-10.
 3. Галацька Н. Психологічна служба сільського району з малою чисельністю учнів. Система роботи відділу освіти / Н. Галацька // Психолог. – 2010. – № 44.
 4. Кобилецька В. Про ефективність роботи психологічної служби міста Коломиї / В. Кобилецька // Психолог довкілля. – 2011. – № 4.
 5. Ковальчук В. Розвиток професійної майстерності педагога /В. Ковальчук // Директор школи. Україна. – 2011. – № 3.
 6. Наказ МОН України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», №616 від 2009-07-02.
 7. Наказ МОН України «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України», № 864 від 28. 12. 2006.
 8. Наказ МОН України «Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи», № 385 від 14. 08. 2000.
 9. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», №333від 20-04-2001.
 10. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів», № 691 від 19. 10. 2001р..
 11. Несмашна Г. Психолог року – вперше у Тернополі / Г. Несмашна // Психолог. – 2011. – №13.
Фото Капча