Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль засобів фізичної реабілітації у профілактиці і лікуванні варикозного розширення вен

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Роль засобів фізичної реабілітації у профілактиці і лікуванні варикозного розширення вен
 
Цюпак Т., Цюпак Ю., Карабанова Н., Карабанов А. Волинський державний університет імені Лесі Українки
 
Анотація. Цюпак Т., Цюпак Ю., Карабанова Н., Карабанов А. Роль засобів фізичної реабілітації у профілактиці і лікуванні варикозного розширення вен. У статті теоретично обґрунтовується роль засобів фізичної реабілітації у профілактиці і лікуванні варикозного розширення вен. Завдяки анонімному анкетуванню пацієнтів з розширенням поверхневих вен визначається наявність болю, набряків та судом у нижніх кінцівках, пропонуються реабілітаційні заходи.
Ключові слова: варикозне розширення вен, набряки, судоми, біль, реабілітаційні заходи.
Аннотация. Цюпак Т., Цюпак Ю., Карабанова Н., Карабанов А. Роль средств физической реабилитации в профилактике и лечении варикозного расширения вен. В статье теоретически обосновывается роль средств физической реабилитации в профилактике и лечении варикозного расширения вен. Благодаря анонимному анкетированию пациентов с расширением поверхностных вен определяется наличие боли, отеков и судорог в нижних конечностях, предлагаются реабилитационные мероприятия.
Ключевые слова: варикозное расширение вен, отеки, судороги, боль, реабилитационные мероприятия.
Abstract. Cyupak T., Cyupak Yu., Karabanova N., Karabanov A. In the article in theory the role of facilities of physical rehabilitation is grounded in a prophylaxis and treatment of varicose expansion of veins. Due to the anonymous questionnaire of patients with expansion of superficial veins the presence of pain, edemata and cramps is determined in lower extremities, rehabilitation measures are offered.
Keywords: varicose expansion of veins, edemata, cramps, pain, rehabilitation measures.
Актуальність проблеми. Варикозне розширення вен – дуже поширене і різноманітне за своїми проявами захворювання, це обумовлено з одного боку, причинами і механізмами його виникнення, а з іншого – індивідуальними особливостями організму [2, 5, 6, 8]. 25-50% дорослого населення мають прояви хронічної венозної недостатності. В м. Луцьку від 42500 до 85000 пацієнтів[3 ].
Поширеність хвороби переважно серед самої працездатної частини населення, значні трудові і матеріальні втрати, пов'язані з лікуванням і частою інвалідністю хворих, вказує на соціальну значущість цієї проблеми, яка вимагає невідкладного вирішення. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок є професійною хворобою вчителів, хірургів, верстатників – усіх, хто тривалий час змушений перебувати у вертикальному статичному положенні [3 ].
Значна розповсюдженість хронічних захворювань вен нижніх кінцівок, низька ефективність лікування можливих ускладнень, викликає значне занепокоєння медиків всього світу. Патологія вен має глобальний характер: за різними джерелами, 25-50% дорослого населення страждає хронічною венозною недостатністю. У 75% європейців у віці 30-70 років діагностують телеангіоектазії та ретікулярні вени, у 25-50% – варикозні вени, у 10-15% – важкий варикоз, у 1% – венозні виразки.
Роль лікувальної фізичної культури в лікуванні і особливо в профілактиці виникнення варикозного розширення вен загальнопризнана. Проте, методика застосування лікувальної гімнастики і інших форм лікувальної фізичної культури все ще розроблено недостатньо повно. Багато що залишається спірним і невиясненим в тактиці застосування відновних засобів після великих фізичних навантажень у видах спорту, специфіка яких може сприяти виникненню варикозного розширення вен [1, 4, 7].
Мета дослідження Теоретично обґрунтувати роль засобів фізичної реабілітації у профілактиці і лікуванні варикозного розширення вен. На основі патогенетичного аналізу скласти комплексну програму фізичної реабілітації для хворих з варикозним розширенням вен.
Для вирішення сформованих завдань використовувались такі методи дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення наукової літератури з питань фізичної реабілітації хворих з варикозним розширенням поверхневих вен; емпіричні: вивчення та узагальнення досвіду роботи з фізичної реабілітації хворих з варикозним розширенням поверхневих вен з використанням соціологічних методів опитування та анкетування, педагогічний експеримент.
Організація дослідження. Дослідження проводилось на базі Луцької міської поліклініки №2 у Центрі відновної терапії. У дослідженні взяли участь 25 осіб з з варикозним розширенням поверхневих вен віком від 35 до 45 років.
З метою оцінки болю проводилося анкетування хворих з розширенням поверхневих вен нижніх кінцівок. Ми пропонували оцінити біль у нижніх кінцівках за 5-ти бальною шкалою: 1 -відсутність болю; 2 – незначний біль; 3 – помірний біль; 4 – виражений біль; 5 – сильний біль.
Наявність набряків у нижніх кінцівках пацієнти оцінювали за рівнями від 0 до 3: 0- немає набряків; 1- помірний рівень ; 2-середній рівень; 3- високий рівень. Дані зазначених показників записувались о 12 год. до і після експерименту.
Анкетування носило анонімний характер, що сприяло підвищенню вірогідності отриманих результатів. Проводилось анкетування з метою встановлення важкості і втомлюваності у нижніх кінцівках; наявності набряку в області кісточок до кінця робочого дня, наявності судом в литкових м’язах. Результати анкетування аналізувались, та на їх основі розроблялись і пропонувались засоби фізичної реабілітації.
Результати дослідження.
В методику фізичної реабілітації хворих з варикозним розширенням вен ми включили наступні засоби фізичної реабілітації: лікувальна фізична культура у різних формах, лікувальний масаж, апаратну фізіотерапію, гідропроцедури, носіння еластичного трикотажу.
Аналізуючи проведене нами анкетування можна сказати, що варикозне розширення вен – одне із самих поширених захворювань серед жінок. Фактори ризику виникнення недуги є:
генетичні (наявність хронічних захворювань вен у близьких родичів) ;
зайва вага;
вагітність (хронічне захворювання вен трапляється у 24-57% жінок) ;
спосіб життя.
Після проведення вищезазначених реабілітаційних заходів, ми спостерігали за зміною показників відчуття болю. Так, на кінець дослідження середні показники відчуття болю у нижніх кінцівках у респодентів були такі: в області стегна 1, 0 бали; в області гомілки – 2, 4 бали; в області стопи 1, 2 бали. Крім цього, при проведенні опитування респондентів до експерименту важкість і втомлюваність у нижніх кінцівках зазначили всі хворі (100%). В кінці експерименту важкість і втомлюваність у нижніх кінцівках зазначили 60% хворих. При анкетуванні хворих з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок, ми виявили, що 60% хворих до експерименту мали скарги на набряки в області кісточок до кінця робочого дня. Після проведення реабілітаційних заходів набряки в області кісточок до кінця робочого дня у респондентів зменшились і становили 40%.
До і після експерименту набряки нижніх кінцівок спостерігались у всіх хворих. В кінці експерименту у більшості пацієнтів спостерігалось зменшення рівня набряку нижніх кінцівок. Тільки у трьох хворих вони залишились на попередньому рівні. Ми вважаємо, що це пов’язано із специфікою роботи даних пацієнтів.
Судоми литкових м’язів, особливо в нічний час, мали 60% хворих. Після проходження курсу реабілітації у зазначених хворих судоми литкових м’язів зменшились і становили 20%.
Висновки. Запропонована нами методика застосування реабілітаційних заходів покращила стан пацієнтів з варикозом поверхневих вен нижніх кінцівок, є ефективною, про що свідчать результати досліджень з показників відчуття болю у нижніх кінцівках, наявності набряків на нижніх кінцівках, наявності судом.
Лікувальна ходьба є важливою частиною фізичної реабілітації хворих з варикозним розширенням вен. За допомогою лікувальної ходьби ми досягаємо досить вагомих результатів в підвищенні силових можливостей м’язів нижніх кінцівок.
Лікувальний масаж нижніх кінцівок та самомасаж покращують кровообіг, знімають набряки та втому, підвищують тонус та покращують самопочуття.
Носіння еластичного трикотажу запобігає набряку вен, так як стискають гомілкові м'язи сильніше ніж м'язи стегна.
Ефект гідропроцедури у вигляді ванночок для ніг полягає в зменшенні болю, покращенні трофіки ніг, збільшенні сили нижніх кінцівок, зменшенні гіпертонусу м’язів нижніх кінцівок, знятті набряків, судом.
Грязьові аплікації активізують трофічні процеси, поліпшують функції нервово-м'язового апарату, мікро циркуляцію.
 
Список використаної літератури
 
Байкова З. З., Рудольфи В. А., Старикова А. Е. Комбинированное лечение варикозного расширения вен нижних конечностей. Хирургия, 1973. № 4, С. 109-112.
Башкиров В. Ф., Сумаков В. И. К вопросу о патологи вен нижних конечностей у спортсмена. Т и Пр. ФК, 1975. № 7. – С. 32-34.
Волинські губернські відомості, №22 (298), 1червня 2006р
Озолинь П. П. Кровоснабжение конечностей при силовых нагрузках у тяжелоатлетов Т и пр. ФК, 1973. – № 10. – С. 23-25.
Кузин М. И. О патогенезе варикозного расширения вен. Клин мед. 1970. т. 48. – № 11. – С. 3-19.
Комтукова Т. В. Варикозное расширение вен. М. : «Знание». – 1983. – 64 с.
Меерсон Ф. З., Пшеникова М. Г. Адаптация сосудистой системы к спортивным нагрузкам. Рига «Знание». 1984. – 135 с.
Цыбырнэ К. А. и др. Болезни вен нижних конечностей. Кишинев, 1972. – 175 с.
Фото Капча