Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахункові значення кута внутрішнього тертя і питомого зчеплення

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Задача №2 Для інженерно-геологічного елемента при трьох різних значеннях вертикального напруження   проведено по 6 визначень опору грунту одноплощинному зсуву. Необхідно визначити розрахункові значення кута внутрішньог тертя   і питомого зчеплення   для розрахунків за І-ю і ІІ-ю групою граничних станів для випадків, коли збільшення характеристики погіршує умови роботи конструкції і коли зменшення характеристики погіршує умови роботи конструкції. Результати дослідів наведені в табл. 1.4.
                                            Таблиця. 1.4.
 ,  кПа , кПа
 
100 78 80 82 76 74 83
200 108 113 106 111 118 103
300 138 133 142 136 144 135
Знаходимо середні значення   і   за виразами (1.14) і (1.15) відповідно. Допоміж-ні розрахунки будемо виконувати в табл. 1.5.
 Знаходимо знаменник виразу (1.14)  . Отже, значення   становлять:
             
              Таблиця 1.5
№  точок  
1 78 100 7800 10000
108 200 21600 40000
138 300 41400 90000
∑ 324 600 70800 140000
2 80 100 8000 10000
113 200 22600 40000
133 300 39900 90000
∑ 326 600 70500 140000
3 82 100 8200 10000
106 200 21200 40000
142 300 42600 90000
∑ 330 600 72000 140000
4 76 100 7600 10000
111 200 22200 40000
136 300 40800 90000
∑ 3232 600 70600 140000
5 74 100 7400 10000
118 200 23600 40000
144 300 43200 90000
∑ 336 600 74200 140000
6 83 100 8300 10000
103 200 20600 40000
135 300 40500 90000
∑ 321 600 69400 140000
 
 .
Значення   становлять:
 кПа;
 кПа;
  кПа;
 кПа;
 кПа;
 кПа.
 
              Таблиця 1.6
№ точок  
 
1 0,3 -0,004 0,000016 48 1,72 2,9584
2 0,265 0,031 0,000961 55,67 -5,95 35,4025
3 0,3 -0,004 0,000016 50 -0,28 0,0784
4 0,3 -0,004 0,000016 47,67 2,05 4,2025
5 0,35 -0,054 0,002916 42 7,72 59,5984
6 0,26 0,036 0,001296 55 -5,28 27,8784
∑ 1,775 0,005221 298,34 127,1186
 
Виконуємо статисти-чну перевірку на наявність грубих помилок (табл. 1.6)
Середні значення   і   становлять 
 
 кПа.
Знаходимо середньоквадратичні відхилення по   і  
 ;
  
За табл. 1.1 знаходимо   при  ,. Отже, гранично допустима помилка окремого вимірювання становить:
для коефіцієнта внутрішнього тертя  ;
для питомого зчеплення  .
Найбільша фактична помилка становить:
для коефіцієнта внутрішнього тертя  ;
для питомого зчеплення  .
Отже, результати всіх дослідів включаються в статистичну обробку.
Визначаємо розрахункові значення кута внутрішнього тертя і питомого зчеплення грунту для розрахунків за ІІ-ю групою граничних станів за формулою (1.4).
Кут внутрішнього тертя  . Знаходимо складові, які входять в цю формулу:  .
 , де
 , де   - визначене з табл. 1.2 при довірчій імовірності   і числі ступенів вільності  ;  .
Для випадку, коли збільшення кута внутрішнього тертя погіршує умови роботи конструкції:
         .
Для випадку, коли зменшення кута внутрішнього тертя погіршує умови роботи конструкції:
         .
Питоме зчеплення  . Знаходимо складові, я кі входять в цю формулу:  кПа.
 , де
 , де   - визначене з табл. 1.2 при довірчій імовірності   і числі ступенів вільності  ;  .
Для випадку, коли збільшення питомого зчеплення погіршує умови роботи конструкції:
         кПа.
Для випадку, коли зменшення питомого зчеплення погіршує умови роботи конструкції:
         кПа.
Визначаємо розрахункові значення кута внутрішнього тертя і питомого зчеплення грунту для розрахунків за І-ю групою граничних станів за формулою . З табл. 1.2 при    .
Кут внутрішнього тертя 
 
Для випадку, коли збільшення кута внутрішнього тертя погіршує умови роботи конструкції:
         .
Для випадку, коли зменшення кута внутрішнього тертя погіршує умови роботи конструкції:
         .
Питоме зчеплення 
 
Для випадку, коли збільшення питомого зчеплення погіршує умови роботи конструкції:
         кПа.
Для випадку, коли зменшення питомого зчеплення погіршує умови роботи конструкції:
         кПа.
Отже, розрахунковими є такі пари кута внутрішнього тертя і питомого зчеплення:
для розрахунків за ІІ-ю групою граничних станів
для випадку, коли збільшення характеристик погіршує умови роботи конструкцій:  ,  кПа.
для випадку, коли зменшення характеристик погіршує умови роботи конструкцій:  ,  кПа.
 
для розрахунків за І-ю групою граничних станів
для випадку, коли збільшення характеристик погіршує умови роботи конструкцій:  ,  кПа.
для випадку, коли зменшення характеристик погіршує умови роботи конструкцій:  ,  кПа.
Фото Капча