Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахунки та конструювання елементів перекриття

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
РОЗРАХУНКИ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕКРИТТЯ
 
ВСТУП
 
За останні роки в Україні все більше уваги приділяється використанню монолітного залізобетону. Це обумовлено рядом переваг: більш виразна архітектурна форма будівлі, підвищена жорсткість, монолітне з’єднання елементів, підвищена стійкість до агресивних впливів навколишнього середовища, використання матеріалів та обладнання з урахуванням можливостей будівельної організації, зменшення вартості у порівнянні зі збірними конструкціями.
Опрацьовані методичні вказівки призначені для використання студентами напрямів «Залізничні споруди та колійне господарство», «Гідротехніка (водні ресурси) « при виконанні курсового проекту з дисципліни «Будівельні конструкції».
Вказівки містять приклад розрахунків та конструювання елементів перекриття, а також питання для самоконтролю.
 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 
У монолітних ребристих перекриттях робоча арматура розташована в ребрах головних та другорядних балок, які взаємно перетинаються під прямим кутом і з’єднані між собою монолітною плитою.
За конструктивним рішенням варіанта розглядається ребристе перекриття з балочними плитами. Це означає, що відношення сторін опорного контуру плити повинно бути не менше двох (рис. 1) :
де   проліт плити;
  – проліт другорядної балки.
 
Рис. 1. Монолітне ребристе перекриття з балочними плитами: 1 – головні балки; 2 – другорядні балки; 3 – колони; 4 – плита
 
Таблиця 1
Вихідні дані для проектування
 
 
2. Компоновка міжповерхового Перекриття
 
Конструктивні схеми перекриття (компоновка) відрізняються величиною прольотів або напрямом головних балок, які можуть бути розташовані в поперечному чи поздовжньому напрямах будівлі. Другорядні балки розташовуються перпендикулярно до головних.
Основною несучою конструкцією ребристого перекриття є головні балки, які спираються на колони і сприймають навантаження від плити через другорядні балки.
Орієнтація головних балок приймається в залежності від призначення будівлі, вимог освітлення, просторової жорсткості, вентиляції та технології виробництва.
Завдяки розташуванню головних балок у поперечному напрямі будівлі підвищується її загальна жорсткість.
При розташуванні головних балок у поздовжньому напрямі жорсткість будівлі зменшується. Часте розташування другорядних балок обумовлює зменшення ширини віконних прорізів, а перехід до збільшених віконних прорізів вимагає використання перемичок з підвищеною несучою спроможністю.
 
3. Конструктивна схема перекриття
 
Відповідно до компоновки перекриття та з урахуванням вихідних даних на проектування приймаємо розташування головних балок у поперечному напрямі будівлі, а другорядних – у поздовжньому. Крайніми опорами головних балок є цегляні стіни, а середніми – залізобетонні колони.
Крайніми опорами другорядних балок є також цегляні стіни, а середніми – головні балки.
Осі зовнішніх поздовжніх та поперечних стін розташовані на відстані 20 см від внутрішніх поверхонь стін (рис. 2). Змінюючи орієнтацію балок перекриття або величини польотів у межах рекомендованих, можна скласти декілька варіантів конструктивних схем.
 
Рис. 2. Прив’язки ділянок опирання балок на зовнішні стіни
 
4. Попереднє визначення товщини плити і розмірів поперечного перерізу балок
 
Для попереднього визначення товщини плити можемо скористатися табл. 2. За вихідними даними   кН/м2. З урахуванням інтерполяції попередньо прийнята товщина плити складає   см. Попередньо прийняті розміри перерізів елементів перекриття наведені у табл. 2
 
Таблиця 2
Попередні розміри поперечного перерізу елементів перекриття
 
 
5.1. Вибір розрахункової схеми
 
Плити балочного перекриття опираються на другорядні та головні балки; є плитами, опертими по контуру, і розраховуються в напрямі коротшої сторони. Розраховуючи плиту, розглядають смугу шириною 1 м, яка опирається на стіни (крайні опори) та другорядні балки (середні опори)  (рис. 5).
Розрахункова схема плити є нерозрізна багатопролітна балка, яка завантажена рівномірно розподіленим навантаженням інтенсивністю  ;
 
Рис. 5. Розрахункова схема плити
 
5.2. Визначення розрахункових прольотів плити
 
Плита заглиблена в цегляну стіну на відстань   см (рис. 6).
 
Рис. 6 Визначення розрахункових прольотів плити
 
5.3. Визначення навантаження на плиту
 
Розрахунки зводимо до табл. 6. Розрахункове навантаження на 1м плити дорівнює навантаженню на 1 м2, тому що ширина розрахункової смуги плити 1 м. Щільність важкого бетону прийнята   кН/м3.
 
Таблиця 4
Навантаження на плиту
 
 
5.4. Визначення згинальних моментів
 
Розрахункові зусилля з урахуванням їх перерозподілу внаслідок пластичних деформацій бетону визначаються таким чином:
Поперечні сили   по гранях опор не визначають, тому що завжди виконується умова міцності.
 
5.5. Визначення товщини плити
 
Товщину плити, попередньо прийняту для визначення її ваги, уточнюємо з урахуванням дії найбільшого згинального моменту у прольоті
Оптимальний процент армування для плит, опертих по чотирьох сторонах, складає  ; приймаємо  . Таким чином,
Використовуючи таблицю коефіцієнтів для розрахунків згинальних елементів, армованих одиночною арматурою, за величиною   знаходимо відповідний йому коефіцієнт   за табл. 2 додатка.
Необхідна робоча висота перерізу плити
  
Рис. 8 Поперечний переріз плити
 
5.6. Визначення площі поздовжньої робочої арматури
 
Для сприйняття згинальних моментів у розтягнутих зонах встановлюються плоскі зварні
Фото Капча