Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахунок безтрансформаторного підсилювача низької частоти

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 

5B; Ikн = 1, 15 A;

3. Точку а приймають за початкову робочу точку транзистора, для якої UКЕ0 =EК/2 = 15/2 = 7, 5 B;
IК0 = (0, 05÷0, 1) Ikн = 0, 075 *1, 15 = 0, 086A;
 
4. Із сім'ї вихідних та вхідних характеристик транзистора знаходимо амплітудні значення струму бази ІБm, напруги бази UБЕm згідно:
IБm = IБm’-IБ0 = 40-5 = 35 мА;
За графіком №2:
 UБЕm = UБЕm – UБЕm =0, 7-0, 6 = 0, 1 В;
Графік №2
 
Орієнтовне значення вхідного опору транзистора становить Rвx= UБЕm /ІБm,
Rвx=0, 1/0, 035 = 2, 857 Oм.
Вхідна потужність кожного плеча складає Рвх=0, 5 UБЕm ІБm, та дорівнює потужності, яку потрібно відати транзистору передкінцевого каскаду.
Рвх=0, 5*0, 1*0, 035 = 0, 00175 Вт
5. Знаходимо величини опорів резисторів R1 та R2. Опір резисторів R1 та R2 обирають однаковими:
R1=R2= (EK-2UБE0) /2IД де ІД – струм в дільнику, який обирають із ВАХ діоду, при умові забезпечення 2UБЕ0 = 0, 6В. Струм дільнику повинен бути не менш (2÷5) *Iбо
Iд= (2÷5) IБ0;
IД= (2÷5) *0, 005 = 0, 015А
R1= R2= (15-2*0. 6) /2*0. 015 = 460 Oм;
Із таблиці вибираємо R1= R2= 470 Ом
Rвх = Rg*Rн/ Rg+Rн = 235*4/235+4 = 3. 93 Ом,
Де Rg = R1/2 = 235 Ом;
6. Знаходимо ємність розділяючого конденсатора в колі навантаження за умови забезпечення коефіцієнта частотних викривлень Мн:
C2 ≥ 106/ (2π*fн*Rн* ) = 1/ (2*3. 14*50*4* ) = 637мкФ;
Обираэмо 1000 мкФ.
 
Розрахунок каскаду попереднього підсилення
 
У результаті попереднього розрахунку було складено схему ПНЧ, в яку входять кілька однотипних каскадів попереднього підсилення з СЕ.
Розрахунок каскаду попереднього підсилення з СЕ є основною частиною роботи при проектуванні ПНЧ. При його виконанні розраховують параметри елементів кожного каскаду, ланцюгів міжкаскадних зв'язків, режими роботи транзисторів. Виходячи з умови забезпечення однотипності, каскади попереднього підсилення виконують однаковими. Тому розрахунок завжди зводиться фактично до розрахунку одного каскаду.
Розглянемо методику розрахунку каскаду попереднього підсилення з СЕ, схема електрична принципова якого наведена на мал. 2, за такими вихідними даними (частина отримуються у результаті попереднього розрахунку) :
напруга на виході каскаду- Ueux. m= UБEm = 0, 1 В;
опір навантаження – Rн= Rвx= 3, 93 Ом;
напруга джерела живлення – Ек= 15 В;
Рис. 3. Схема каскаду попереднього підсилення з СЕ
нижня межа частот- fн= 50 Гц;
допустиме значення коефіцієнта викривлень в області нижчих частот – Мн= 1, 6
Як і для попереднього розрахунку, вважаємо, що ПНЧ працює у стаціонарних умовах. Необхідно визначити:
тип транзистора (уточнити правильність попереднього вибору) ;
режими роботи транзистора;
опори резисторів дільника R1, R2;
опір резистора колекторного навантаження RK;
опір резистора в ланцюгу емітера RE;
ємність розділяючого конденсатора С2;
ємність конденсатора в ланцюгу емітера СЕ;
гарантовані значення коефіцієнтів підсилення каскаду за струмом К1, напругою Кu, та потужністю КР.
При побудові схеми каскаду будемо використовувати елементи з допустимим відхиленням від номінальної величини ± 5% (виходячи з цього, в результатах розрахунку можна залишати не більше трьох значущих цифр).
 
Порядок розрахунку
 
1. Перевіримо правильність попереднього вибору транзистора.
Для нормального режиму роботи транзистора:
1) допустима напруга між колектором та емітером повинна перевищувати напругу джерела живлення
UKmax> EK (1)
35 В > 15 В
2) величина допустимого струму колектора повинна перевищувати максимальне значення струму у колекторному колі транзистора
IКmах>ІК0 + ІКm, (2)
де ІK0 – струм спокою у колі колектора;
ІКm – амппітуда змінної складової струму у колі колектора;
Ikm = Uвих. m/ Rн≈;
де Rн≈ = Rk * Rвх/ (Rk + Rвх) ; – еквівалентний опір навантаження каскаду за змінним струмом. При цьому RKE навантаженням за постійним струмом. Виходячи з того, що даний каскад є підсилювачем потужності, для забезпечення максимальної передачі потужності задаємо:
Rk = Rвх; (3)
Rн≈ = 4*4/ (4+4) = 2Ом;
lKm=Uвux. m/ Rн≈; Ikm = 0, 1/2 = 0, 05 A;
Для забезпечення економічності каскаду за мінімальних нелінійних викривлень обирають
Ik0 = (0, 05÷0, 1) Ikm = 0, 075*0, 05 =0, 00375 A;
Ik max > Ik0 + Ikm (2)
0, 00375 + 0, 05 = 0, 05375 A;
100 мА > 54мА;
На підставі (1) та (2) необхідно вибрати транзистор. За результатами попереднього розрахунку було обрано у якості підсилюючого елемента транзистор типу КТ315Г. За даними табл. знаходимо, що заданим вимогам відповідає транзистор КТ315Г, у якого UKmax = 35 В, ІКmах = 100 мА, h21E=50, РКmах = =150 мВт.
2. Знаходимо напругу між колектором та емітером транзистора у режимі спокою:
Uke0 = Uвих m + Uocm,
де Uocm – напруга
Фото Капча