Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахунок головної балки

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Конструкція робочої площадки
 
Відповідно до вихідних даних приймаємо нормальний тип балкової клітки з плоским стальним настилом.
Головні балки складеного двотаврового перерізу розміщуємо уздовж більшої відстані між стальними колонами і проліт їх становить   мм.
Балки настилу проектуємо з прокатних двотаврів і розміщуємо їх перпендикулярно до головних балок. Проліт балок настилу становить l2 = 6400 мм.
Крок балки настилу рекомендується приймати в межах  м і він повинен уміщатися в розмірі l1 n разів без залишку. Приймаю кількість балок настилу n = 10 і тоді   м (див. рис. 1,а).
Відповідно до завдання приймаємо сполучення балок-поверхове, колони наскрізного типу з планками, геометрична незмінність конструкції робочої площадки забезпечується в’язями між колонами в площині кожного ряду колон у двох взаємноперпендикулярних напрямках.
 
2. Розрахунок стального настилу
 
Прольот настилу дорівнює кроку балок настилу і становить а = 1,16 м, корисне нормативне навантаження на настил pn = 36 кН/м2. Відношення прольоту настилу до граничного прогину  . Обчислюю товщину настилу:
 
t =   см,
 
де  = 36 кН/м.
Приймаємо модуль пружності Е =   мПа та коефіцієнт Пуасона v=0,3 прокатної сталі і визначаємо параметр   мПа.
Приймаємо товщину настилу t = 16 мм.
 
3. Розрахунок балки настилу
 
Навантаження на балку настилу є власна вага настилу і корисне навантаження відповідно до завдання.
Прийнята товщина настилу t  = 0,016 м, коефіцієнт переходу від кг до Н g = 9,81 м/с2, густина сталі   г/м3.
Нормативне навантаження від ваги настилу
 
Sn =   = 1,232 кН/м2.
 
Нормативне погонне навантаження на балку настилу 
 
q1n =  кН/м.
 
Розрахункове погонне навантаження на балку настилу
 
 кН/м.
 
 
Рис. 2. Розрахункова схема балки настилу з епюрами Q і M
 
Найбільший згинальний момент і поперечна сила в балці:
від нормативного навантаження
Mn = q1n /8 =   кНм;
 
від розрахункового навантаження
 
M  = q1 /8 =   кНм;
Q = q1 /2 =   кН.
 
Балку настилу розраховую з урахуванням розвитку пластичних деформацій.
 
  см3.
 
З таблиць сортаменту приймаю двотавр № 40 з геометричними характеристиками:
 
Wx = 953 см3, Іх = 19062 см4, Sx = 545 см3, h = 40 см, bf = 15,5 см, tf  = 1,3 см, tw = 0,83 см, А = 72,7 см2.
 
Обчислюємо площу:
 
полиці   см2;
стінки  см2.
 
Величина відношення  
З табл. 66 [1] для першого типу перерізу залежно від величини   приймаємо коефіцієнт С = 1,11.
Оскільки  , то С1 = С = 1,11.
Перевіряємо міцність балки прийнятого перерізу:
а) за нормальним напруженням   мПа.
б) за дотичним напруженням   мПа.
в) на прогин  .
 
4. Розрахунок головної балки
 
4.1 Збір навантаження і визначення розрахункових зусиль
 
Навантаження на головну балку складається з зосереджених сил F, що передаються від балок настилу рівномірно розподіленого навантаження qconst, обумовленого вагою головної балки.
Нормативне значення зосередженої сили:
 
  кН,
 
розрахункове значення:
 
  кН.
 
Нормативне навантаження від ваги балки приймаємо qconst = 4 кН/м.
Реальне навантаження на балку замінюєм еквівалентним рівномірно розподіленим по прольоту (рис. 3, а):
нормативне значення еквівалентного навантаження
 
  кН/м;
 
розрахункове значення еквівалентного навантаження
 
  кН/м,
 
де n = 10 – число балок настилу, що опираються на головну балку (див. рис.1, а) 
 
б)
  Рис. 3. Розрахункова схема головної балки
а) дійсне навантаження на балку;
б) еквівалентне навантаження на балку.
Максимальний згинальний момент в балці:
від нормативного навантаження
 
 кНм;
 
від розрахункового навантаження
 
 кНм.
 
Розрахункова поперечна сила в опорному перерізі балки
 
 кН.
 
4.2 Підбір поперечного перерізу головної балки
 
Головну балку проектують зі сталі С 235, для якої розрахункові опори становлять:   мПа,   мПа,  мПа,   мПа.
Розрахунок головної балки виконуємо за пружної роботи матеріалу.
Необхідний момент опору
 
 см3.
 
 
Рис. 4. Поперечний переріз головної балки
 
У зв’язку з тим, що найбільший прокатний двотавр № 60 має  см3, то переріз головної балки приймаємо складеним.
Висота перерізу головної балки у першому наближенні
 
 мм.
 
Орієнтоване значення товщини стінки
 
 мм.
Приймаю  мм.
Оптимальна висота балки 
 
Фото Капча