Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахунок показників ефективності експорту. Варіант № 2

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Варіант № 2
 
Показники експортної діяльності підприємства у 2013 р. 
Назви товарівВиконано зобов’язань відповідно до контрактів купівлі-продажуПрийнято зобов’язань відповідно до контрактів купівлі-продажу
 
Розрахункова частина
 
Мета роботи: на основі даних підприємства яке займається зовнішньоекономічною діяльністю, проаналізувати виконання зобов’язань за експортними операціями.
Завдання: визначити доцільність здійснення експортних та імпортних операцій підприємством та виявити причини, що впливають на невиконання підприємством зобов’язань за експортними операціями.
Економічну діагностику доцільно проводити за визначенням таких показників:
Індивідуальний індекс виконання експортних зобов’язань по вартості, І вар. 
 
2012:
І варА = 890/819 = 1, 08
І варБ = 1331/1287=1, 03
І варВ = 4886/5265= 0, 92
І варГ = 8032/8165 = 0, 98
І варД = 3220/3199 = 1
 
2013:
І варА = 1148/1044=1, 09
І варБ = 2196/1464=1, 5
І варВ = 4164/5265=0, 8
І варГ = 6780/7168=0, 94
І варД = 2310/2712=0, 85
 
Узагальнений індекс виконання експортних зобов’язань по вартості, Івар уз
 
Для визначення узагальнененого індексу виконання експортних зобов’язань підприємства беруться всі групи товарів за якими підприємство має забовязання, тобто товари А, Б, В, Г, Д разом.
 
2012: І вар. уз = 18359/18762 = 0, 98
2013: І вар. Уз = 16598/17653=0, 94
 
Індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізації експортної продукції, Іq
 
2012:
 
І qА = 87*10/819=1, 06
І qБ =117*11/1287=1
І qВ = 351*14/5265=0, 93
І qГ = 512*16/8192=1
І qД = 457*7/3199=1
 
2013:
 
І qА = 87*14/1044=1, 12
І qБ = 122*18/1464=1, 5
І qВ = 351*12/5265=0, 8
І qГ = 512*15/7168=1, 07
І qД = 452*5/2712=0, 83
 
Узагальнений індекс фізичного обсягу реалізації експортної продукції, Іq уз
 
2012: І q уз. = (87*10+117*11+351*14+512*16+457*7) / (819+1287+5265+8192+3199) = 0, 98
2013: І q уз. = (87*14+122*18+351*12+512*15+452*5) / (1044+1464+5265+7168+2712) = 1
Індивідуальний індекс цін реалізації експортної продукції, Іp
 
2012:
 
I p А= 890/91*10=0, 97
I pБ=1331/117*11=1, 03
I pВ=4886/351*14=0, 994
I pГ=8032/512*16=0, 98
I pД=3220/457*7=1
 
2013:
 
I pА =1148/87*14=0, 94
I pБ=2196/122*18=1
I pВ=4164/351*12=0, 98
I pГ=6780/512*15=0, 88
I pД=2310/452*5=1, 02
 
Узагальнений індекс цін реалізації експортної продукції, Іp уз
 
Розрахунок узагальненого індексі проволиться на основі даних підприємства яку займається зовнішньоекономічною діяльністю.
 
2012: І р уз. = (890+1331+4886+8032+3220) / (91*10+117*11+351*14+512*16+457*7) = 0, 994
2013: І р уз. = (1148+2196+4164+6780+2310) / (87*14+122*18+351*12+512*15+452*5) = 0, 944
 
Індекс кількості визначається за формулою:
 
Індекс кількості:
 
ІQ2012 = 18328/ (9*316+11*316+15*316+16*316+7*316) = 18328/18328=1
ІQ2013 = (14*323+18*323+12*323+15*323+5*323) / (12*323+12*323+15*323+14*323+6*323) = 20224/18640=1, 08
 
Індекс структури визначається за формулою:
Для визначення індексу структури за формулою потрібно спочатку знайти середню ціну всієї групи товарів.
 
 2012 = (890+1331+4886+8032+3220) / (10+11+14+16+7) = 316
 2013 = 18359/ (9+11+15+16+7) = 323
 
Індекс структури:
2012: 
 
І с. = (10*91+11*117+14*351+16*512+7*457) / (10*316+11*316+14*316+16*316+7*316) = 1
2013:
 
І с. = (14*87+18*122+12*351+15*512+5*452) / (14*323+18*323+12*323+15*323+5*323) = 0, 84
 
Висновок
 
Проаналізувавши усі показники ефективності експорту можна зробити висновок, що загалом підприємство виконує свої зобов’язання за експортними операціями. Узагальнений індекс фізичного обсягу реалізації експортної продукції, який характеризує виконання експортних зобов’язань по усіх видах товарів під дією кількісного чинника дорівнює 0, 98 і 1 у відповідних 2012 і 2013 роках. Це свідчить про те, що підприємство у 2013 році виконало всі зобов’язання по всіх товарних групах.
Індекс структури зменшився в порівнянні з базовим роком, а індекс кількості збільшився з 1 до 1. 08 (на 8%) у 2013 році.
На основі даних підприємства яке займається зовнішньоекономічною діяльністю і проведених розрахунків видно, що по всіх групах товарів є різника динаміка виконання зобов’язань.
Узагальнений індекс виконання експортних зобов’язань, який характеризує рівень виконання експортних зобов’язань по вартості стосовно всіх груп товарів дорівнює в 2012 році 0. 98 а в 2013 – 0. 94 (тобто зменшення на 2% і на 6% відповідно по роках).
Індивідуальний індекс цін реалізації експортної продукції який характеризує динаміку виконання експортних зобов’язань по кожному товару під дією цінового фактора показує, що по одних групах товарів є різна динаміка. По одному виду продукції є збільшення показника, а по іншому виду відбувається зменшення, наприклад, товар Б – зменшення: у 2012 році – 1. 03 тобто 103%, а в 2013 на 3% зменшення. По товару Д навпаки йде збільшення виконання зобов’язань на 2% у 2013 році порівняно з 2012 – 100% і 102% відповідно.
Зміни фізичного обсягу експортних поставок спричинюється змінами як кількості товару, що експортується, так і кількісною структурою товарів, оскільки одні товари є дорожчими а інші дешевшими.
Всі ці індекси потрібно розраховувати щоб встановити за рахунок чого відбулося недовиконання експортних зобов’язань, та вирішення цих питань з метою кращого здійснення підприємством своєї зовнішньоекономічної діяльності.
Фото Капча