Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка а автоматизованої дільниці по пакуванню готової продукції, лінії виробництва питної води на ВАТ "Квасилівський пивзавод"

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Огляд літератури
1.1. Аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації технологічного процесу, що лежить в основі завдання на проектування
1.2. Обгрунтування актуальності автоматизації виробничого процесу і вибраного напрямку розробки
2. Технологічна частина
2.1. Характеристика виробу та його призначення
2.2. Розробка технологічного процесу виготовлення виробу
2.3. Технічне нормування розробленого технологічного процесу автоматизованого виробництва
3. Техніко-економічне обгрунтування та вибір варіанту компоновки проектованої автоматизованої виробничої системи
3.1. Вибір варіантів компоновок автоматизованої виробничої системи
3.2. Розрахунок продуктивності варіантів автоматизованих виробничих систем і їх оцінка з позиції теорії надійності
3.3. Укрупнений розрахунок капітальних затрат по варіантах компоновок
3.4. Вибір оптимального компоновочного вирішення автоматизованої виробничої системи
4. Конструкторська частина
4.1. Аналіз вихідних даних на проектування, базового варіанту виробничої системи, результатів розробки технології автоматизованого виробництва і розробка технічного завдання на проектування
4.2. Підбір серійного обладнання, уточнення компоновки автоматизованої виробничої системи та розрахунок її технічних характеристик на основі паспортних даних серійного обладнання
5. Використання програмного забезпечення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Головною задачею харчової промисловості є забезпечення населення держави якісними і повноцінними харчовими продуктами в достатній кількості і в широкому асортименті. Виконання цієї задачі повинно забезпечуватися шляхом технічного переобладнання підприємств харчової промисловості на основі оснащення їх потоковими лініями і високоефективним технологічним обладнанням, що забезпечує комплексну переробку сировини і дозволяє підвищити продуктивність праці та зменшити долю ручної праці при виконанні технологічних, транспортних та розвантажувально-завантажувальних операцій, що в кінцевому результаті забезпечує також і зменшення собівартості готового продукту. Харчова промисловість – важлива частина народного господарства. Почесне місце, яке займає харчова промисловість, визначається важливим її внеском у забезпеченні докорінного покращення харчового постачання населення і задоволення його потреб в продуктах харчування. Призначенням харчової промисловості є – за допомогою сучасних методів технологічної переробки рослинної і тваринної сировини забезпечити виробництво продуктів харчування в потрібній кількості і необхідної якості. Фабричне виробництво продуктів харчування забезпечує економію затрат праці в сфері громадського харчування і домашньому господарстві. Виробництво харчових продуктів в розфасованому і запакованому вигляді сприяє удосконаленню процесу торгівлі, зменшенню надлишків товарообігу. Виключно велика роль харчової промисловості в соціальному наближенні міста і села. Тому в останні десятиріччя в харчовій промисловості спостерігається значний технічний прогрес, який здійснюється високими темпами. Виробництво харчових продуктів переводиться на потокові форми організації виробництва на базі сучасного технологічного обладнання в яких режими роботи і параметри технологічних процесів контролюються і регулюються автоматичними пристроями і електронно-обчислювальними системами. Технічний процес в харчовій промисловості забезпечується впровадженням новітніх, науково-технічних розробок. Отже збільшення виробництва продуктів харчування повинно досягатися не лише за рахунок будівництв нових підприємств, але і за рахунок підвищення ефективності виробництва і зростання продуктивності праці. Ці задачі в харчовій промисловості вирішуються, головним чином, на основі створення і впровадження нової високопродуктивної техніки, прогресивних технологій і подальшого переходу до більш досконалої форми виробництва механізованих і автоматичних потокових ліній. В зв'язку з цим основним напрямком прискорення науково-технічного прогресу в харчовій промисловості є створення, впровадження і подальше вдосконалення механізованих і автоматичних потокових ліній, агрегатів і машин-автоматів для виробництва різноманітних продуктів харчування. Особлива увага приділяється підвищенню надійності машин і агрегатів, так як навіть незначні досягнення в проблемі зносостійкості і надійності машин і, окремих складових елементів рівноцінні введенню нових виробничих потужностей.

Окрім того необхідно постійно займатися вдосконаленням технології, механізації окремих процесів і створенням механізованих потокових ліній з автоматичним контролем і регулюванням основних технологічних процесів. Все це дозволить збільшити продуктивність праці, механізувати ручні операції, в 1,5-2 рази зменшити виробничі площі, зменшити втраті цінної сировини, ліквідувати проміжну тару, значно покращити якість продукції і гігієнічні умови виробництва. Необхідно і в подальшому розробляти нові засоби механізації і автоматизації ряду технологічних процесів, транспортних і завантажувально-розвантажувальних операцій, створювати високопродуктивні машини-автомати, забезпечувати надійну і безперебійну роботу технологічного обладнання, організувати правильне обслуговування і експлуатацію машин і апаратів харчових виробництв і т. д.

Однією із важливих проблем на найближчу перспективу є проблема механізації кінцевих операцій при створенні нового обладнання.

Все більше розповсюдження буде мати технологічне обладнання, яке оснащене системами активного контролю і оберненого зв'язку, тобто системами, які збирають і об'єктивно фіксують інформацію про властивості сировини, що переробляється в даний момент, і в разі необхідності можуть змінюватися режими обробки і таким чином забезпечувати найкращі варіанти підбору напівфабрикату, а значить і готового продукту.

 

Список використаних джерел: 
  1. Бройдо Б.Е. Упаковочные автоматы. - К.: Госиздат, 1981. - 190 с.
  2. Закалов О. Технологічне обладнання харчових виробництв. - Тернопіль: ТДТУ, 2000. - 406 с.
  3. Автоматизация призводственных процессов и АСУ ТП в пищевой промышленности / под ред. Широкова Л. А. - М.: Агропромиздат, 1986. - 311 с.
  4. Кузнецов М. М. Автоматизация производственньіх процессов / под. ред. Г.А. Шаумяна. Учебник для вузов. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1978.
  5. Будаков А.С. Пищевиє добавки: справочник – М., 2003. - 436 с.
  6. Паспорт машини пакувальної ТермоПак 50Ал.
  7. Паспорт машини етикувальної.
  8. Паспорт сатураторної установки Синхромікс SATS-6500.
1351
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).