Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка настільних тестових програм. Метод каріотипування людини

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота
«Розробка настільних тестових програм. Метод каріотипування людини» 
 
АННОТАЦИЯ
 
Дипломная работа состоит из введения, четырёх разделов, выводов, списка использованных источников и четырёх приложений. Общий объем работы составляет 52 страницы, из них 37 страниц основного текста с 24 рисунками, 2 страницы списка использованных источников из 18 наименований, 4 приложения на 8 страницах.
Цель дипломной работы: разработка тестовой программы карио типирования человека используя современные технологии разработки тестовый програм.
В данной работе был проведён анализ современных технологий разработки тестовых програм и кариотипирования.
Реализована тестовая программа и разработана инструкция пользователя для быстрого освоения программы студентами биологического факультета
Ключевые слова: веб-приложение, настольное-приложение, кариотип, геном, javascript, electron
 
АНОТАЦІЯ
 
Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел та чотирьох додатків. Загальний обсяг роботи становить 50 сторінок, з них 37 сторінок основного тексту з 24 рисунками, 2 сторінки списка використаних джерел з 18 найменувать та 4 додатків на 8 сторінках.
Мета дипломної роботи: розробка тестової програми каріотипування людини використовуючи сучасні технології розробки тестових програм.
У даній роботі був проведений аналіз сучасних технологій розробки тестових програм, сучасних методів каріотипування людини.
Реалізований програмний продукт та розроблена інструкція користувача для швидкого опановування тестової програми студентами біологічного факультету
Ключові слова: веб-додаток, настільний додаток, каріотип, геном, javascript, Eletron.
 
ANNOTATION
 
The thesis consists of an introduction, four chapters, conclusions, list of sources used and the four applications. The total amount of work is 50 pages, including 37 pages of text with 24 pictures, 4 applications on 8 pages.
The goal of the thesis is to implement caryotype test program using modern testing program development technologies
There are an analysis of modern techlonogies of development test programs and catyotype research were done
The program product was implemented and the userguide was developed for easy adaptation students of Biological faculcy.
Keywords: web-application, desktop-application, caryotype, genom, javascript, electron
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
Класичні технологіі розробки настільних тестових програм
1.1.1. Аналіз мови C ++ з використанням технології QT
1.1.2. Аналіз мови JAVA з використанням технології SWING
1.1.3. Аналіз мови C # з використанням технології WPF
1.1.4. Аналіз технології PyGTK
1.2. Веб-технології розробки настільних тестових програм
1.2.1. Аналіз технології NW. js
1.2.2. Аналіз технології Electron
1.3. Поняття каріотипа та каріотипування
1.4. Сучасні методи кариотипування людини
1.5. Аналіз актуальності тестової програми
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТЕСТОВОЇ ПРОГРАМИ КАРИОТИПУВАННЯ ЛЮДИНИ
2.1. UML опис програми 
2.1.1. Структурна модель предметної області 
2.1.2. Диаграма класів тестової програми кариотипування людини
2.2. Вихідні дані тестування
2.3. Склад тестів і обмеження по часу
2.4. Підхід до побудови настільних додатків на основі веб-технологій
2.5. Структура проекту Electron додатку
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА 
3.1. Загальні положення щодо розробки інструкцій користувача 
3.2. Реалізація інструкції користувача 
3.2.1. Галузь застосування
3.2.2. Короткий опис можливостей
3.2.3. Рівень підготовки користувачів
3.2.4. Перелік експлуатаційної документації, з якою необхідно ознайомитися
3.2.5. Предмет автоматизації
3.2.6. Умови, що забезпечують застосування засобів автоматизації відповідно до призначення
3.2.7. Вимоги до програмного забезпечення
3.2.8. Вимоги до технічного забезпечення
3.2.9. Підготовка до роботи
3.2.10. Вікно реєстрації користувача
3.2.11. Головне вікно програми
3.2.12. Типи тестів
3.2.13. Сторінка звіту про тестування
3.2.14. Проходження тестування
3.2.15. Аварійні ситуації
РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Опис робочого місця
4.2. Освітленість робочого місця
4.3. Пафраметри мікроклімату на робочому місці
4.4. Нормування шуму
4.5. Вентиляція
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТОК А
ДОДАТОК B
ДОДАТОК C
Додаток D
 
ВСТУП
 
В останні роки веб-технології стрімко розвиваються, і з їх допомогою, створюється все більше і більше програмних рішень. Якщо раніше за допомогою веб-технологій розроблялися сайти і веб-сервіси, то зараз все більше і більше веб-технології заміщають звичні для нас настільні рішення.
Як часто люди пишуть в пошуковому запиті щось в роді «перекладач онлайн» або «калькулятор онлайн»? Варто задуматися, наскільки сильно ми звикли до веб-технологій. Майже кожна людина в наш час користується хмарними сховищами даних. Очевидно, що даний спосіб зберігання набагато зручніше і надійніше фізичних носіїв. Веб-технології розвиватися настільки швидко, що зовсім скоро вони будуть оточувати нас всюди. Добре це чи ні – питання швидше філософське, ніж технічне.
Останнім часом з'явилася тенденція вести розробку використовуючи веб-технології багато настільні крос-платформні рішення. Часто користувачі не замислюються, що їх звичний настільний додаток написано на Javascript HTML і CSS.
Відомо, що веб-технології поступаються в швидкості і споживанні пам'яті класичних інструментів, які звикли використовуватися для розробки настільних додатків, але у даного підходу є ряд переваг:
  • для початку додаток, який написано на Javascript HTML і
Фото Капча