Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка проектно-конструкторської документації на жіночу святкову сукню для індивідуального виробництва в умовах ательє «Стиль»

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Ціна: 
1600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Творчий розділ
1.1. Характеристика процесу розробки нової моделі в умовах ательє «Стиль»
1.2. Обгрунтування мети та зміст проектного завдання
1.2.1. Опис групи споживачів
1.2.2. Аналіз вимог до вибраного виду одягу
1.2.3. Аналіз напрямку моди
1.2.4. Розробка ескізів моделей-пропозицій
2. Конструкторсько-технологічний розділ
2.1. Вибір та характеристика матеріалів для виробу
2.2. Формування базової конструкції
2.3. Побудова креслення базової конструкції
2.4. Розробка модельної конструкції базової моделі
2.5. Розробка комплекту лекал деталей виробу 
2.6. Градація лекал деталей виробів
2.7. Розкладка лекал деталей виробу
2.8. Технологічні методи обробки виробу
2.9. Розробка технічного опису на базову модель
3. Охорона праці
3.1. Безпека життєдіяльності людини
3.2. Заходи охорони праці на підприємстві.
3.3. Інструктаж з техніки безпеки
3.4. Техніка безпеки на підприємстві
4. Економічний розділ
4.1. Виробнича програма
4.2. Штати і фонд заробітної плати робітників основного виробництва
4.3. Калькуляція собівартості одного виробу
4.4. Основні техніко-економічні показники
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Українська легка промисловість сьогодні є потужним багатогалузевим комплексом з виробництва товарів народного споживання. Вона забезпечує приблизно 150 тис. робочих місць. Цей соціально вагомий сектор економіки орієнтований на кінцевого споживача. Потенціальні можливості підприємств легкої промисловості дозволяють виробляти широкий спектр товарів, здатних задовольнити увесь попит внутрішнього ринку. 

На підприємствах галузі, розташованих в усіх регіонах України, зосереджено близько 7 % загальної чисельності промислово-виробничого потенціалу промисловості і 2,4 % виробничих фондів. У галузі легкої промисловості функціонує понад 10 тис. підприємств, з них у текстильній промисловості - близько 2,5 тис, з виробництва готового одягу і хутра - близько 6 тис, шкіри і шкіряного взуття - близько 1,5 тис. Практично всі підприємства легкої промисловості приватизовані, а ті, що знаходяться у державній власності, становлять менше 1 %. Галузь складається з 17 підгалузей, має потужний виробничий потенціал, здатний виробляти широкий спектр товарів широкого вживання і промислового призначення. Водночас легка промисловість пов'язанна з багатьма суміжними галузями і обслуговує весь господарський комплекс країни. Список лідерів внутрішнього ринку очолює багатопрофільний торгово-виробничий концерн "Текстиль-Контакт", основний вид діяльності якого полягає у виробництві і реалізації всіх видів тканин, штучного хутра, трикотажних полотен, прикладних матеріалів, фурнітури (понад 20 тис. найменувань). Виробництво такого різноманітного асортименту стало можливим завдяки великим бюджетним замовленням на бавовняні, шерстяні і напівшерстяні тканини, а також на речове і постільне майно відомчого призначення для ряду міністерств і відомств. Іншим об'єднанням з промисловим, науковим і фінансовим потенціалом, яке швидко розвивається, є корпорація підприємств "Текстиль-Україна" (зареєстрована в грудні 1999 р.). її розвитку сприяють великі фінансові партнери з Росії. До складу корпорації входять 27 підприємств по всій території України, і на них виробляється практично весь асортимент продукції легкої промисловості. Провідну роль у завоюванні зовнішніх ринків збуту вже кілька років належить АТ "Україна" (м. Житомир), що поставляє свої вироби до Німеччини, Чехії, Словенії, Хорватії, Угорщини, Польщі; АОЗТ "Черкаський шовковий комбінат", який реалізує шовкові тканини до СІЛА, Данії, Чехії, Угорщини; ВАТ "Рівне льон"; ЗАТ "ВОЗКО" (м. Вознесенськ). Інвестиційна привабливість підприємств легкої промисловості у розміщенні капіталу (у вигляді фінансів, обладнання, сировини) полягає в швидкій окупності вкладень, завдяки незначним строкам виробництва і реалізації продукції, в швидкому переформуванні асортименту, наявності місцевих сировинних ресурсів (вовна, льон, шкірсировина) і потенціальній ємності ринку України [1].

 В наш час одяг являється предметом першої необхідності, так як різні її види використовують люди у всіх життєвих ситуаціях. Одяг покриває більше 80% тіла і захищає його від несприятливих умов навколишнього середовища, підтримуючи нормальне здорове життя людства. Для того, щоб створити свою красу потрібно знати природу сучасної моди, система виробництва модної продукції, джерела правдивої і брехливої інформації про неї. Найбільший вплив на моду, її характер показують виробники модного одягу, взуття та прикрас, та інше. Мода дуже часто веде до росту затрат викликаних необхідності доповнюючих знань, придбаних нарядів для різних випадків життя. Мода робить людей своїми рабами. 

Таким чином, одяг повинен мати гарний зовнішній вид, відповідати сучасним потребам моди по своєму силуеті, пропорціям, формі і величині деталей, кольору і малюнку тканини з яких вона виготовляється. В нашій країні потреби до якості швейних виробів, а також оцінки виробничих показників одягу закладених в стандартах і технічних умовах,діючих в швейній промисловості. 

У даному дипломному проекті буде розроблятися конструкторська документація виготовлення жіночої святкової сукні, з метою запуску у виробництво модної, молодіжної моделі що дасть змогу наситити внутрішній та зовнішній ринок продукцією, яка б задовольняла естетичні та матеріальні потреби споживача.

 

Список використаних джерел: 
  1. Дунаевская Т.Н. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Иевлева. - Под ред. Е. Б. Кобляковой: Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Мастерство; Академия, 2001. - 288 с.
  2. Ермакова К. И. Основные производные и подсобные лекала для женского платья / К. И. Ермакова. - М. : Легкая индустрия, 1974.  - 56 с.
  3. Коблякова Е.Б. Основы конструирования одежды / Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С. и др. - Под общ. ред. Е.Б. Кобляковой: 
  4. Патлашенко О. А. Матеріалознавство швейного виробництва: Навч. посібник для вузів I та II рівнів акредитації / О.А. Патлашенко. - 2-ге вид. - К. : Арістей, 2006. - 286 с. 
  5. Першина Л.Ф. Технология швейного производства / Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства: Учебник для средних учебных заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1991. - 416 с
  6. Рахманов Н.А. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения / Рахманов Н.А., Стаханова С.И. - М.: Легкая индустрия, 1979. - 128 с.
  7. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учебное пособие / Савостицкий Н.А., Амирова Э.К.. - М.: Академия, Мастерство, Высшая школа, 2001. — 240 с.
  8. Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Легкая индустрия, 1980. - 448 с.
9559
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).