Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка програмного забезпечення

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Практична робота 1 «Програми лінійної структури»
Практична робота 2 «Програми розгалуженої структури»
Практична робота 3 «Програмна реалізація функцій для роботи з датою та часом»
Практична робота 4 «Програма для роботи з візуальними компонентами керування»
Практична робота 5 «Програми циклічної структури»
Практична робота 6 «Програми для роботи з масивами даних»
Практична робота 7 «Програми для роботи з рядками даних»
Практична робота 8 «Створення інтерфейсу користувача стандартними подіями»
Практична робота 9 «Програми для роботи з власними функціями»
Практична робота 10 «Програми для роботи зі структурами даних»
Практична робота 11 «Програми для роботи з файлами»
Практична робота 12 «Програми для роботи з графічної підсистемою»
Практична робота 13 «Програми для роботи з глобальними ідентифікаторами Screen, Mouse, Application»
Практична робота 14 «Програми для роботи зі стандартними діалоговими компонентами»
Практична робота 15 «Програма для роботи з аудіо- та відео- файлами»
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 1
Програми лінійної структури
 
Завдання 1.1
Дано значення температури TFв градусах Фаренгейта. Визначити значення тієї ж температури у гарадусах Цельсію TC = (TF – 32) .
#pragma hdrstop
#pragma argsused
#ifdef _WIN32
#include <tchar.h>
#else
  typedef char _TCHAR;
  #define _tmain main
#endif
#include <stdio.h>
#include "iostream.h"
 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int tf,tc;
cout<<"tf=";
cin>>tf;
tc=(tf-32)*5/9;
cout<<"tc="<<tc<<endl;
system("pause");
return 0;} 
 
Завдання 1.2
Дано змінні A, B, C. Змінити їх значення, перемістивши вміст Aу B, BуC, Cу A. Вивести нові значення змінних.
#pragma hdrstop
#pragma argsused
#ifdef _WIN32
#include <tchar.h>
#else
  typedef char _TCHAR;
  #define _tmain main
#endif
#include <stdio.h>
#include "iostream.h"
 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
   int A, B, C, D;
   cout<<"A=";
   cin>>A;
   cout<<"B=";
   cin>>B;
   cout<<"C=";
   cin>>C;
   cout<<endl;
   D=A;
   A=C;
   C=B;
   B=D;
   cout<<"A="<<A<<endl;
   cout<<"B="<<B<<endl;
   cout<<"C="<<C<<endl;
   system("pause");
return 0;
}
 
 
Завдання 1.3
Знайти рішення (x, y) системи лінійних рівнянь виду:
 
заданої коефіцієнтами A1, B1, C1, A2, B2, C2, якщо відомо, що система має єдине рішення.
#pragma hdrstop
#pragma argsused
 
#ifdef _WIN32
#include <tchar.h>
#else
  typedef char _TCHAR;
  #define _tmain main
#endif
 
#include <stdio.h>
#include "iostream.h"
 
 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
 
   double A1, B1, C1, A2, B2, C2, x, y;
   cout<<"A1=";
   cin>>A1;
   cout<<"B1=";
   cin>>B1;
   cout<<"C1=";
   cin>>C1;
cout<<"A2=";
   cin>>A2;
   cout<<"B2=";
   cin>>B2;
   cout<<"C2=";
   cin>>C2;
   cout<<endl;
   y=(((A2*C1)-(A1*C2))/((B1*A2)-(B2*A1)));
   x=((C1-(B1*y))/A1);
   cout<<"x="<<x<<endl;
   cout<<"y="<<y<<endl;
   system("pause");
return 0;
}
 
 
Завдання 1.4
Дано три точки A, B, Cна числовій вісі. Точки C розміщена між точками Aі B. Знайти добуток довжин сторін ACі BC.
 
#pragma hdrstop
#pragma argsused
#ifdef _WIN32
#include <tchar.h>
#else
  typedef char _TCHAR;
  #define _tmain main
#endif
#include <stdio.h>
#include "iostream.h"
#include "math.h"
#include "conio.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
double Xa, Xb, Ya, Yb, Yc, Xc,D=0;
   cout<<"Xa=";
   cin>>Xa;
   cout<<"Xb=";
   cin>>Xb;
   cout<<"(Xa<Xc<Xb)\nXc=";
   cin>>Xc;
   cout<<"Ya=";
   cin>>Ya;
   cout<<"Yb=";
   cin>>Yb;
   cout<<"(Ya<Yc<Yb)\nYc=";
   cin>>Yc;
   cout<<endl;
   if((((Xa<Xc)&&(Xc<Xb))||((Xa>Xc)&&(Xc>Xb)))&&(((Ya<Yc)&&(Yc<Yb))||((Ya>Yc)&&(Yc>Yb))))
  { D=(sqrt(pow((Xc-Xa),2)+pow((Yc-Ya),2)))*(sqrt(pow((Xc-Xb),2)+pow((Yc-Yb),2))) ;
   cout<<"D="<<D<<endl;
   system("pause");}
   else
  { cout<<"D="<<D<<endl;
   system("pause"); }
   return 0;
}
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 2
Програми розгалуженої структури
 
Завдання 2.1
Дано тризначне число. Перевірити істинність висловлювання: «Всі цифри даного числа різні».
#pragma hdrstop
#pragma argsused
 
#ifdef _WIN32
#include <tchar.h>
#else
  typedef char _TCHAR;
  #define _tmain main
#endif
 
#include <stdio.h>
#include "iostream.h"
 
 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{
int num;
cout<<"write three-digit number\nnumber=";
cin>>num;
if((num>99)&&(num<1000))
{
if (((num/100)!=((num/10)%10))&&((num/100)!=((num%10)%10))&&(((num/10)%10)!=((num%10)%10)))
{
cout<<"three-digit number includ different numbers\n";
}
else
cout<<"three-digit number includ same numbers\n" ;
}
else
cout<<"you write wrong number";
system("pause");
return 0;
}
Фото Капча