Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка принципів та методів автоматизації проектування технологічних процесів корпусообробного виробництва

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 

дозволить значно підвищити продуктивність і якість технологічної підготовки КОВ завдяки організації наскрізної автоматизації процесів технологічного проектування.

У дисертаційній роботі отримані наступні наукові результати:
1. Виконано аналіз існуючих методів і засобів проектування технологічних процесів та обґрунтовано доцільність використання у проектуванні технологічних процесів корпусообробного виробництва систем, які застосовують апарат обробки формалізованих знань.
2. Вперше розроблено системні моделі процесів технологічного проектування корпусообробного виробництва, які покладені в основу розробленої концепції автоматизації проектування технологічних процесів корпусообробного виробництва.
3. На базі розроблених моделей процесів технологічного проектування створено концептуальну модель підсистеми проектування маршрутів виготовлення деталей корпусу судна, що використовує апарат обробки формалізованих знань.
4. На основі аналізу функцій САПР технологічних процесів корпусообробного виробництва визначено номенклатуру запитів до інформаційних моделей деталі та виробничої системи на різних етапах проектування, що дозволило встановити структуру і зміст інформаційного забезпечення системи.
5. Розроблено математичні моделі об’єктів предметної області технологічного проектування корпусообробного виробництва, які стали основою для побудови бази формалізованих знань про предметну область.
6. Розроблено методи збереження і алгоритми обробки формалізованих знань про предметну область з використанням систем управління реляційними базами даних, що дало можливість перевести на єдину методологічну основу інформаційне забезпечення систем технологічної підготовки виробництва та ефективно використовувати апарат реляційних баз даних.
7. Створено модель процесів прийняття рішень при проектуванні маршрутів виготовлення деталей корпусу судна, яка стала основою для побудови дослідницької підсистеми проектування маршрутної технології корпусообробного виробництва. Модель передбачає використання систем, які застосовують апарат обробки формалізованих знань для генерації множини можливих маршрутів, і методів лінійного цілочислового програмування – для вибору оптимального в тій чи іншій ситуації маршруту.
8. На основі розроблених принципів, моделей, методів і алгоритмів створено підсистему проектування маршрутів виготовлення деталей корпусу судна, яка дозволяє значно підвищити продуктивність і якість проектування маршрутів виготовлення деталей корпусу судна і таким чином покращити ефективність технологічного проектування корпусообробного виробництва.
9. Розроблено концепцію автоматизованого проектування технологічних процесів корпусообробного виробництва, яка передбачає використання апарату обробки формалізованих знань.
Аналіз і систематизація отриманих результатів дозволили сформулювати наступні наукові положення:
1. Принципи і методи автоматизації проектування маршрутів виготовлення деталей корпусу судна, які запропоновані в дисертаційній роботі і базуються на використанні систем управління реляційними базами даних та систем, що застосовують апарат обробки формалізованих знань, дозволяють враховувати вплив будь-яких характеристик деталі на проектування маршрутів, а також оперативно адаптувати алгоритми проектування до експлуатації на підприємствах з різними виробничими умовами.
2. Розроблений підхід дає можливість на основі єдиної методології, забезпеченої застосуванням систем управління реляційними базами даних та мови запитів SQL, зберігати та оброблювати формалізовані знання у спільному інформаційному просторі з даними про предметну область проектування технологічних процесів корпусообробного виробництва.
3. Створення бази формалізованих знань у відповідності до розробленої методики базується на визначенні кількісних та якісних характеристик деталі, які треба враховувати при проектуванні технології її виготовлення, а також на розробці алгоритмів розрахунку даних характеристик та додаткової інформації, необхідної для проектування технологічних процесів, на основі використання механізму тригерів. При цьому для якісних характеристик формується номінальна шкала, класи еквівалентності якої відповідають діапазонам значень цих характеристик, які визначаються на основі інформації про технологію виготовлення деталей.
На основі одержаних результатів зроблені наступні висновки:
1. Для ефективного вирішення задач технологічного проектування корпусообробного виробництва необхідно використовувати: реляційні бази даних – для організації інформаційного забезпечення процесів технологічного проектування корпусообробного виробництва; системи, що застосовують апарат обробки формалізованих знань, – при проектуванні маршрутів виготовлення деталей корпусу судна; моделі та методи лінійного цілочислового програмування – при виборі оптимальних маршрутів виготовлення деталей корпусу судна.
2. Ця робота є системним дослідженням, яке визначає моделі і методи, використовувані при автоматизації проектування маршрутів виготовлення деталей корпусу судна, і є методологічною основою для подальших дослідницьких та інженерних розробок, спрямованих на автоматизацію проектування технологічних процесів корпусообробного виробництва.
 
ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
 
1. Григорян Т. Г., Мочалов А. А., Фатеев Н. В. Автоматизация проектирования и управления технологическими процессами изготовления деталей корпуса судна // Зб. наук. пр. – Миколаїв: УДМТУ, 1998. – № 7 (355). – С. 80-85.
2. Григорян Т. Г., Гулый Г. А., Фатеев Н. В. Применение средств обработки знаний в проектировании технологических процессов // Зб. наук. пр. – Миколаїв: УДМТУ, 1998. – № 9 (357). – С. 30-33.
3. Григорян Т. Г., Фатеев Н. В. Особенности представления знаний в системе автоматизированного проектирования // Зб. наук. пр. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – № 1 (366). – С. 146-150.
4. Григорян Т. Г., Фатеев Н. В. Модель производства в системе автоматизированного проектирования технологических процессов // Зб. наук. пр. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – № 6 (372). – С. 35-40.
5. Григорян Т. Г. Представление знаний с помощью реляционных отношений // Зб. наук. пр. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – № 1 (373). – С. 167-171.
6. Григорян Т. Г. Информационная модель детали в системе автоматизированного проектирования технологических процессов корпусообрабатывающего производства //Зб. наук. пр. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – № 3 (375). – С. 150-156.
7. Григорян Т. Г. Системно-структурная модель автоматизированного проектирования
Фото Капча