Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка системи менеджменту в організації

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти та науки України
Рівненський державний технічний університет
Кафедри менеджменту
 
101-25
 
Методичні вказівки
до виконання курсової роботи на тему: “Розробка системи менеджменту в організації” з дисципліни “Основи менеджменту” студентами спеціальності 6.050.200 “Менеджмент організацій” денної та заочної форм навчання
 
Рівне – 2001
 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: “Розробки системи менеджменту в організації” з дисципліни “Основи менеджменту” студентам спеціальності 6.050.200 “Менеджмент організації” денної та заочної форм навчання. Гуменюк В.Я., Окорський В.П. - Рівне: РДТУ, 2001.
Упорядник: Окорський В.П. к.т.н., доцент кафедри менеджменту
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри менеджменту, д.т.н., професор Кожушко Л.Ф.
Рецензенти: Кузнецова Т.О. к.т.н., доцент кафедри менеджменту,
Козлюк В.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Технічний редактор: Кляпко О.О.
 
Зміст
 
Передмова
1. Вимоги до оформлення курсової роботи
2. Вибір організаційно-правової форми підприємства
3. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації
3.1. Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони
3.2. Зовнішнє середовище: вплив та можливості
4. Формування функцій менеджменту в організації
4.1. Обґрунтування стратегії підприємства та стратегічних цілей його підрозділів
4.2. Організація взаємодії як функція менеджменту
4.3. Матеріальне і моральне стимулювання працівників 
4.4. Система контролю виробничих процесів
5. Використання методів управління 
6. Основи операційного менеджменту
6.1. Проектування функціональних служб
6.2. Розробка посадових інструкцій службовців
7. Організація комунікаційного процесу на підприємстві
8. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень (УР) в організації
9. Організація управлінської праці
9.1. Організація робочого місця менеджера
9.2. Забезпечення умов техніки безпеки та охорони праці на робочому місці
9.3. Витрати на управління організацією та ефективність управлінської праці
Висновки
Додатки
Фото Капча