Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка системи менеджменту в організації на прикладі ВАТ «Рівненська швейна фабрика»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Вибір організаційно-правової форми підприємства
2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації
2.1. Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони
2.2. Зовнішнє середовище: вплив та можливості
3. Формування функцій менеджменту в організації
3.1. Обґрунтування стратегії підприємства та стратегічних цілей його підрозділів
3.2. Організація взаємодії як функція менеджменту
3.3. Матеріальне і моральне стимулювання працівників
3.4. Система контролю виробничих процесів
4. Використання методів управління
5. Основи операційного менеджменту
5.1. Проектування функціональних служб
5.2. Розробка посадових інструкцій службовців
6. Організація комунікаційного процесу на підприємстві
7. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації
8. Організація управлінської праці
8.1. Організація робочого місця менеджера
8.2. Забезпечення умов техніки безпеки та охорони праці на робочому місці
8.3. Витрати на управління організацією та ефективність управлінської праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У сучасних умовах здійснюється перехід до ринкових форм господарювання, формується відповідна інфраструктура економіки з новими формами відносин між підприємствами і державою, зміцнюються зв’язки між виробничою та соціальною сферами суспільства, до управління залучаються фахівці нової формації, тому актуальною нині є розробка системи менеджменту в організації. Дана тема є актуальною для кожної організації. За умов адміністративно-командної економіки проблема відповідності системи менеджменту цілям і задачам організацій, а також внутрішнім та зовнішнім факторам, які впливають на неї, не вивчалася.

При написанні курсової роботи автор сформує організаційно-правову форму підприємства, проаналізує слабкі і сильні сторони у внутрішньому середовищі та вплив зовнішніх факторів на підприємство, обґрунтує стратегію організації та дослідить використання функцій менеджменту на підприємстві, розробить оптимізовану організаційну структуру управління, посадові інструкції, комунікаційний процес та механізм прийняття рішення тощо.

В процесі написання буде використовуватися різноманітна література, а саме монографії Мескона, Герчикової, Ладанова, періодичні видання та інші літературні джерела.

 

Список використаних джерел: 
  1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, «ЮНИТИ», 1995. – 480 с.
  2. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с.
  3. Економіка та менеджмент /під ред. О.Є.Кузьміна. Навч. посібник.– Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1996. 828 с.
  4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: «Дело», 1994. – 702 с.
  5. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. -М Новости, 1993. -221с.
  6. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. «Основи менеджменту».- Львів: «світ», 1995. -296 с.
  7. 101-10 «Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини курсу «Менеджмент».
  8. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. – М. ЮНИТИ, 1997.
  9. Кузьмын О.Є. Сучасний менеджмент. – Львів: «Центр Європи», 1995.
10484
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).