Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка та обґрунтування заходів з попередження виникнення нс

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
2. АНАЛІЗ ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ
2.1. Опис технологічного процесу виробництва
2.2. Небезпека речовин та матеріалів, що обертаються в техпроцесі
2.3. Аналіз можливого виникнення джерел небезпеки
3. АНАЛІЗ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ З ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ЦИВІЛЬНОГО ЗА-ХИСТУ
4. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ НС
5. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МОЖЛИВОЇ АВАРІЇ
5.1. Прогнозування хімічної аварії
5.2. Розрахунок сил і засобів, необхідних для локалізації аварії
6. БЕЗПЕКА ПРАЦІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
На даний час на Україні одну третину всіх техногенних аварій становлять аварії, що відбуваються в промисловому комплексі. Хімічна небезпека в Україні пов'язана із наявністю об'єктів, що використовують небезпечні хімічні речовини, із забрудненням довкілля та утворенням відходів. Зараз у промисловому комплексі Україні функціонує близько тисячі об'єктів, на яких зберігаються або використовуються у виробничій діяльності небезпечні хімічні речовини.
На території України, і, зокрема, Харківщини, знаходиться велика кількість підприємств харчової промисловості. Переважна більшість з них використовує в якості холодоагенту в холодильних установках таку небезпечну хімічну речовину, як аміак. При виникненні аварій та створенні аварійних ситуацій на таких об’єктах можливі великі матеріальні збитки, обумовлені впливом на конструкції будівель небезпечних факторів, недовипуском продукції, простоєм обладнання, сповільненням планів виробництва, корегуванням в роботі підприємств по транспортуванню та обертанню сировини тощо.
ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»» м. Харків являє собою підприємство ІV категорії хімічної небезпеки, на якому обертається аміак, і є небезпека при його викиді створити загрозу персоналу об’єкту, населенню Ленінського району м. Харкова. Через знаходження даного об’єкту в межах щільної забудови в одному з центральних районів м. Харкова актуальною задачею є прогнозування й розробка заходів щодо забезпечення належного рівня техногенної безпеки.
Задачі, поставлені при виконанні дипломної роботи:
-  виявлення причин можливих аварій в технологічному процесі;
- запропонування заходів щодо забезпечення належного рівня техногенної безпеки;
- прогнозування наслідків можливих аварій;
- проведення розрахунку сил та засобів для ліквідації наслідків найбільш вірогідної аварійї;
- з'ясування заходів безпеки при виконанні рятувальних робіт. 
 
ВИСНОВКИ
 
При виконанні дипломної роботи мною було проаналізовано стан із забезпеченням належного рівня техногенної безпеки на ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»» м. Харків.
Було проаналізовано техногенну небезпеку технологічного процесу та речовин, що обертаються, проведений аналіз роботи органів державного нагляду з пожежної та техногенної безпеки на об’єкті.
З метою забезпечення належного рівня захисту від виникнення аварій в хлді перевірки об’єкту були розроблені та запропоновані для виконання заходи. Складено документи, такі як акт та припис, задля до виконання. Запропоновані заходи сприятимуть забезпеченню належного рівню техногенного захисту, попередженню виникнення НС, а при виникненні аварії – сприяють створенню умов щодо мінімізації наслідків.
В дипломній роботі був зроблений прогноз наслідків хімічної аварії при розгерметизації ємності з аміаком. З метою локалізації наслідків аварії проведений розрахунок сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів для осадження хмари аміаку шляхом постановки водяних завіс.
Були з’ясовані питання безпеки праці працівників ДСНС під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або характеру на об’єкті, розглянуто питання екологічної безпеки та особливості надання допомоги потерпілим при хімічній аварії.
Враховуючи те, що об’єкт дипломної роботи розташований в густонаселеному місті Харкові майже в його центральній частині, я вважаю, що результати, отримані в дипломній роботі, щодо аналізу можливих аварій та запропонування шляхів зниження ризику їх виникнення є актуальними не лише для цього об’єкту, але й для всіх подібних хімічно небезпечних об’єктів Харкі-вщини.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1.Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 5403-VI.
2.Кодекс про адміністративні правопорушення.
3.Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. №2245-ІІІ.
4.Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. №192 «Про за-твердження Положення про організацію оповіщення та зв’язку у надзвичайних ситуаціях».
5.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 р. №308 «Про за-твердження Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».
6.Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями».
7.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки».
8.Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11 «Про за-твердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».
9.Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010.
10.Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України 17.06.99 р. №112 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».
11.Наказ МНС України від 18.12.2000 р. № 338 «Про затвердження Поло-ження про паспортизацію потенційно-небезпечних об'єктів».
12.Наказ МНС України від 27.03.2001 р. №73 «Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті» (спільний наказ МНС України, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, Міністерства екології і природних ресурсів).
13.Наказ МНС України від 23.04.2001 р. № 97 «Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та ор-ганізаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
14.Наказ МНС України від 20.09.2004 р. № 63 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки».
15.Наказ МНС України від 28.02.2006 р. № 98 «Про затвердження методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів».
16.Наказ МНС України від 15.05.2006 р. № 288 «Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення».
17.Наказ МНС України від 09.10.2006 р. № 653 «Про затвердження ін-струкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час».
18.Наказ МНС України від 07.05.2007 р. № 312 «Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».
19.Наказ МНС України від 15.08.2007 р. № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».
20.Наказ МНС України від 05.10.2007 р. № 685 «Організація управління в надзвичайних ситуаціях».
21.Наказ МНС України від 03.12.2007 р. №833 «Про затвердження Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».
22.Наказ МНС України від 13.10.2008 р. № 733 «Про затвердження Рекомендацій щодо захисту особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків аварій за наявності небезпечних хімічних речовин (аміак, хлор, азотна, сірчана, соляна та фосфорна кислоти)).
23.Наказ МНС України від 16.12.2011 р. №1342 «Про затвердження Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України».
24.Наказ МНС України від 25.05.2012 р. №575 «Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту».
25.Наказ МНС України від 12.12.2012 р. № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».
26.ДНАОП 1.3.00-1.01-88. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
27.НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
28.Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за напрямом підготовки 6.170201 «Цивільний захист» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Х.: НУЦЗУ, 2015.
29.Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Конс-пект лекцій. Укладачі: В.А. Гузенко, О.І. Камардаш, І.М. Неклонський, В.О. Самарін. – Х.: НУЦЗ України, 2010.
30.Справочник спасателя. Книга 6. Спасательные работы по ликвидации последствий химического заражения. М., ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2006 р.
31.Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій: Практикум./ Укладачі: В.А. Гузенко, О.І. Камардаш, І.М. Неклонський, В.О. Самарін. – Х.: НУЦЗУ, 2012. –  122 с.
32.Аветисян В.Г., Адаменко М.І., Александров В.Л., Кулаков С.В., Ку-ліш Ю.О., Сенчихін Ю.М., Ткачук Р.С. Тригуб В.В. Рятувальні роботи під час ліквідації НС, ч.I. Посібник. Київ, Основа.- 2006 р.
33.Камерер Ю.Ю., Харкевич А.Е.. Аварийные работы в очагах поражения. - М.: Энергоатомиздат, 1990 р.
34.Клубань В.С, Петров А.П, Рябиков В.С. Пожарная безопасность предприятия промышленности и агропромышленного комплекса. М; 1987.
35.Михайлюк О.П., Олійник В.В., Михайлюк А.О. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки: Навчально-методичний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2007. – 190 с.
36.Михайлюк О.П., Сирих В.М. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів.- Задачник. Харків.- ХІПБ МВС України, 1998. - 119 с.
37.Оперативний план пожежогасіння ПАТ «Кондитерська фабрика «Хар-ків’янка»».
38.План ліквідації наслідків аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних речовин на території Харківської області.
39.ПЛАС на ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»».
40.Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році.
Фото Капча