Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка web – орієнтованої інформаційно - довідкової системи автомобільно–пасажирського транспорту

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
68
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Криворізький технічний університет
Кафедра моделювання та програмного забезпечення
Спеціальність: Програмне забезпечення автоматизованих     систем
                 Затверджую
Зав.кафедри:  Азарян А.А
 
ЗАВДАННЯ
на дипломний проект
студент групи:  ПЗАС – 11/1
1.Тема  Розробка web –орієнтованої інформаційно – довідкової системи автомобільно – пасажирського транспорту
затверджено наказом по КНУ №225СУ від «27» лютого 2015р.
2. Термін подання студентом закінченого проекту «8»червня 2015р.
3. Вихідні дані по проекту: Теоретичні відомості у геоінформаційній системі пошуку та оптимізації транспортних маршрутів, документація для розробників Google maps API, проектування бази даних згідно теми, відомості з офіційних джерел про графік руху громадського транспорту.
4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх треба розробити)
Дослідження літературних джерел, тема і мета дипломного проекту, Актуальність та виявлення недоліків,Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення, Характеристика технологій для реалізації поставленої задачі, Алгоритм вирішення прикладної задачі у дипломному проекті, Опис проектування інформаційної системи.
5. Перелік графічного демонстраційного матеріалу Графічне представлення актуальності проблеми, Графічне представлення переваг інформаційної системи  у сфері громадського транспорту, Діаграма Use – Case роботи інформаційної системи, Блок схема побудування маршруту на карті,Структура бази даних web – орієнтованої системи, Діаграма аналізу інформаційної системі в умовах перспективи.
 
Календарний план:
№ п/пЕтапи виконання дипломного проектуТермін виконання
1Затвердження теми дипломного проекту16.02.15
2Заповнення анкет і оформлення залікових книжок для виписок до диплому25.02.15
3Захист програмних засобів, що розроблялися в дипломній роботі20.03.15
4Подання ескізів графічних демонстраційних матеріалів дипломного проекту30.03.15
5Попередній контроль пояснювальної записки i ескізів 16.05.15
6Вивчення матеріалів дипломних проектів (робіт) на кафедрі05.06.15
7Захист дипломного проекту18.06.15
Дата видачі завдання: “30” лютого 2015р.
Завдання видав:
Керівник дипломного проекту  Зубкевич  В.Ю.
Завдання отримав:
Студент-дипломник         Баснін О.А. 
 
РЕФЕРАТ
 
Пояснювальна записка: 69 сторінок, 9 рисунків, 6 таблиць, 1 додаток, 6 використаних у проекті джерел.
Об'єкт проектування – розробка web – орієнтованої інформаційно-довідкової системи атомобільно-пасажирського транспорту.
У загальній частині дипломного проекту був проведений аналіз предметної області, а саме виявлення мети роботи її актуальність. Було визначено метод представлення роботи, з точки зору зручності сучасних можливостей проектування та зручності експлуатації інформаційної системи користувачем. Також ми визначили перелік функціональних вимог до інформаційно – довідкової системи автомобільно – пасажирського транспорту. Нами було проведено аналіз ринку програмних рішень на виявлення існуючих інформаційних систем, що виконують аналогічну роль. Була приведена розгорнута порівняльна характеристика кожної знайденої системи, з виявленням недоліків та переваг. 
У спеціальній частині спочатку був розроблен алгоритм вирішення прикладної задачі, описання можливостей інформаційної системи. Потім були висунуті вимоги до інтерфейсу, виконане проектування макету інтерфейсу. Важливим етапом виконная завдання була розробка бази даних, описання структури. В кінці розділу були наведені приклади програмної реалізації завдання.
У розділі «Охорона праці і навколишнього середовища» розроблені заходи з покращення умов праці, виділені загальні правила роботи з програмним забезпеченням.
Дипломний проект  виконано за тематикою, запропонованою студентом – дипломником та узгоджено керівником дипломного проекту. 
 
ЗМІСТ 
 
РЕФЕРАТ
ЗМІСТ
ВСТУП
1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ, АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ
1.1 Аналіз предметної області
1.1.1 Визначення функціональних вимог до інформаційно-довідкової системи автомобільно – пасажирського транспорту
1.2 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення
1.3 Вибір інструментів та середовища програмування
1.4 Обробка та можливості Google Maps API
2 РОЗРОБКА ТА ДОКЛАДНИЙ ОПИС АЛГОРИТМУ РОБОТИ
2.1 Алгоритм вирішення прикладної задачі
2.2 Вимоги до інтерфейсу  системи
2.2.1 Проектування  інтерфейсу системи автомобільно – пасажирського транспорту
2.3 Розробка БД
2.3.1 Вибір системи управління базами даних
2.3.2 Описання структури БД
2.4 Програмна реалізація web – орієнтованої інформаційно – довідкової системи
3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
3.1. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих приміщень користувачів комп'ютерів
3.2 Техніка безпеки
3.3. Пожежна безпека
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНІ В ПРОЕКТІ ДЖЕРЕЛА
ДОДАТОК А
ВІДОМІСЬ МАТЕРІАЛІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
 
ВСТУП
 
У сучасному світі виникла тенденція щільної взаємодії людини з комп'ютерними технологіями (КТ), які по-перше, стали невід'ємною частиною повсякденного життя людини, та по-друге КТ відчутно поліпшують якість та скорочують час виконання поставлених задач. Теперішній соціум взагалі неможливо представити без участі в нашому житті прогресивних технічних пристроїв, рішень. Виходячи з цього можна впевнено сказати, що розвиток комп'ютерних технологій та комп'ютеризація на підприємствах, компаніях різноманітних напрямів, в науці та у сфері освіти відбувається на достатньому рівні та має великий потенціал розвитку. 
Взагалі впровадження новітніх технологій у різноманітні сфери життя людей являється необхідним процесом, що позитивно впливає на таке поняття, як прогрес. Таке впровадження систематизує, автоматизує, впорядковує і покращує роботу користувача та час, що буде затрачено на виконання поставленого завдання. Наприклад, розглянемо можливість використання довідково-інформаційної системи автомобільно-пасажирського транспорту з метою надання необхідних даних користувачу за його запитом.
Фото Капча