Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка й апробація методики корекції поведінки важковиховуваних підлітків

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мета дослідження: розробити методику корекції поведінки підлітків, спрямовану на зниження проявів негативних рис характеру.
Завдання:
у рамках теоретичного аналізу дослідити специфіку порушень поведінки підлітків;
на основі отриманих даних розробити методику роботи з ними;
здійснити апробацію отриманої методики;
оцінити ефективність методики.
Об'єкт дослідження: учні другого класу ЗОШ № 4 м. Рівне – 16 чоловік. Діти відбиралися після загальної діагностики учнів на предмет наявності акцентуацій характеру, які призводять до порушень поведінки. За отриманим даними було виділено 16 чоловік, рівень акцентуації яких був найбільш високий. Це були як хлопці, так і дівчата з різним соціальним станом.
Предметом дослідження є відхилення у поведінці учнів з різним типом акцентуації характеру.
На початку роботи над розробкою методики були зібрані діагностичні матеріали, які дозволили б виявити агресивність дітей. Сюди ввійшли методики:
Перший метод – це тест «неіснуюча тварина».
Це проективна методика дослідження особистості запропонована М. С. Друзкевич в 1985 р. Випробуваному в цій методиці пропонується придумати й намалювати неіснуючу тварину м'яким олівцем на чистому аркуші паперу й назвати його неіснуючим ім'ям.
Другий метод – це спостереження за поведінкою дитини в ході гри.
Для цього було відібрано дві однотипні гри, зміст яких полягав у тому, що кожна дитина підгрупи з десяти чоловік у певний момент залишалася поза грою. Дитині не вистачало стільця або кеглі, коли після закінчення певних рухів давався сигнал зайняти місця або схопити кеглю, кількість яких на одну менша ніж дітей.
Після загального обстеження дітей за зазначеними методиками було відібрано 16 чоловік із середнім і високим рівнем акцентуацій характеру. Набрану групу розділили на дві, по 8 чоловік у кожній. З першою групою проводили психологічне консультування за розробленою методикою, а у другій не проводилося ніяких занять. Після проведення вправ знову була проведена діагностика акцентуацій характеру з порівнянням результатів до початку психолого-педагогічної роботи і після неї.
Ключові елементи розробленої методики представлені у таблиці 1, у якій перший стовпчик пов'язаний з гіпотезами, другий відбиває діагностичні методики для перевірки гіпотез, а третій – методи впливу.
 
Таблиця 1
Основні блоки методики
ГіпотезиДіагностичні методики для перевірки гіпотезМетоди впливу
1. Порушення поведінки дитини зумовлені сімейними факторами:
1. Методика
«Малюнок родини».
 
1. Методика «карлючки»:
Мета: створення невимушеної обстановки, налагодження контакту, звільнення дитини від гальмувань і агресії.
2. «Картина світу»:
Мета: Вивчення індивідуальних особливостей образу світу і особистісного сприйняття «свого світу», на скільки його сприйняття негативне у даної дитини
а) дефіцит уваги до дитини
 
 
 
2. Перегляд журналу й особистої справи учня, бесіда зі вчителем про родиний стан дитини.
3. «Солом'яна вежа»:
Мета: простежити структуру взаємин у родині, наскільки батьки і дитина проявляють ознаки вербальних і невербальних контактів у присутності інших людей.
4. «Портрет моїх друзів»:
Мета: разом розглянути негативні моменти взаємин учня з друзями. 
б) антисоціальна поведінка батьків (агресія один до одного і дитини),
стиль сімейного виховання3. Бесіда з батьками і підлітком, а також збір ін-формації про матеріальний і соціальний стан родини
5. Методика «малювання історії»:
Мета: зміцнення зв'язку між педагогом і підлітком, а також усвідомлення альтернативних агресії почуттів і способів пове-дінки в різних життєвих ситуаціях
2. Порушення поведінки дитини зумовлені шкільною дезадаптацією.
а) тривожність, невпев-неність у собі;
б) психологічна несумісність із класом, невміння спілкуватися з однолітками1. Спостереження за дити-ною на уроці і перерві, бесіда із учителем.
2. Тест виявлення тривожності в дитини.
3. Тест «стиль педагогічного спілкування».
4. «Соціометрична методика» (вивчення міжособистісних відносин дитини із класом) Тренінг «Країна розуміння»:
Мета: Розвиток комунікативних здібностей дітей, за допомогою яких вони навчаться розуміти інших і робити оцінку своєї негативної поведінки. Даний курс після четвертої вправи ділиться по специфіці дезадаптації для тривожних дітей і для дітей із психологічною несумісністю з класом 
3. Порушення поведінки дитини зумовлені низькими інтелектуальними здібностями1. Методика «малюнок людини».
2. Тест Векслера на інтелектуальний розвиток дитини1. Методика «Наші почуття»:
Мета: Ознайомити дітей з позитивними емоціями, вербальним і невербальним спілкуванням. За допомогою негативного досвіду навчити справлятися з проявами акцентуацій характеру 
4. Акцентуації характеру викликані переглядом відео-фільмів, кіно, комп'ю-терних ігор з елемен-тами насильства
1. Методика «вільний малюнок».
2. Бесіда з батьками на тему захоплень дитини в вільний від навчання час
1. Методика «маленький секрет»:
Мета: відновлення позитивного емоційного стану допомагає дітям позбутися негативних імпульсів і негативної поведінки
2. «Мої емоції»:
Мета: рольове програвання життєвих ситуацій, вживання в роль. Виникаючі почуття і переживання вчать дітей шукати альтернативні варіанти поведінки. 
5. Порушення поведінки зумовлене статевою приналежні-стю (у хлопчиків їх завжди більше, ніж у дівчаток) «Тест Руки» Е. Вагнера (роздільне тестування хлоп-чиків і дівчаток) 1. Курс загальної роботи з хлопчиками і дівчатками, направлений на зниження проявів акцентуацій шляхом прищеплювання норм поведінки, прийнятих у сучасному суспільстві
 
Вправи
 
«Країна розуміння»
 
Фото Капча