Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка змісту і методики використання дидактичного забезпечення для професійної проби з металообробки для учнів 8-9 класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи використання дидактичного забезпечення для професійної проби з металообробки
1.1 Аналіз науково-методичної літератури з проблеми
1.2 Суть професійної проби
1.3 Класифікація дидактичного забезпечення
1.4 Аналіз програми професійної проби з металообробки та підбір дидактичного забезпечення
Розділ 2. Методичні основи використання дидактичного забезпечення для професійної проби з металообробки
2.1 Методика використання дидактичного забезпечення
2. 2. Планування занять профпроби
2.3 Експериментальна перевірка розробленого змісту і методики використання дидактичного забезпечення
Заключення
Література
Додатки
1. КТП занять проби
2. Плани-конспекти 2-х занять
3. Наочність
 
Вступ
 
Процес розвитку нашого суспільства висуває перед школою, позашкільними закладами освіти вимогу неухильного підвищення якості практичної підготовки школярів до трудової діяльності. Нині виявляється недостатнім давати дітям лише певну суму знань, адже їм належить жити і працювати в динамічному суспільстві, яке стрімко оновлюється і розвивається. Необхідно, щоб з перших шкільних років підростаючому поколінню прививали працелюбство, вміння творчо мислити, орієнтуватися у зростаючому потоці наукової інформації, прагнення до самоосвіти.
Сучасні вимоги розвитку нашого суспільства висувають питання підвищення якості загальної підготовки випускників шкіл до життя, до практичної діяльності в умовах виробництва, яке постійно розвивається і удосконалюється. Нового забарвлення набуває центральне питання трудової підготовки учнів: як і яким вмінням навчати дітей, які живуть в умовах сучасного технічного прогресу.
Наша школа дає учням глибокі знання основних законів природи, знайомить з основними напрямками техніки, виробництва, окремими галузями народного господарства. Школярі бачать як швидко створюється, удосконалюється техніка, розвивається наука, з’являються нові знання про природу.
Метою даної роботи є те, що на основі вивчення і аналізу відомих методик застосування комп’ютерної техніки, які використовуються в практиці проведення занять трудового навчання, а також описаних в літературі, розробити власну методику, використання якої дало б змогу підвищити ефективність вивчення і контролю теоретичного матеріалу під час проведення професійної проби з металообробки.
В роботі детально розглянуті як питання загальної методики використання комп’ютерної техніки на уроках трудового навчання, так і питання технології розробки навчально-контролюючої програми для формування і закріплення нового матеріалу при проведенні професійної проби з металообробки.
Разом з тим, аналіз літературних джерел, вивчення передового досвіду та певний власний досвід автора роботи свідчать про те, що методико-педагогічний аспект даного питання не знаходить на практиці належної підтримки і розвитку. Тому теоретична розробка і практична апробація пов’язаних з цим питань є досить актуальною в умовах створення нової системи освіти і виховання в Україні. Саме це й зумовило вибір теми курсової роботи «Розробка змісту і методика використання дидактичного забезпечення для професійної проби з металообробки для учнів 8-9 класів».
Об’єктом дослідження є трудова підготовка старшокласників під час проведення професійної проби з металообробки.
Предмет дослідження – педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання старшокласників засобами використання комп’ютерної техніки.
Робоча гіпотеза, на основі якої здійснюється дослідження, полягає в тому, що ефективність вивчення старшокласниками профілю металообробки можна підвищити, якщо систематично і цілеспрямовано впроваджувати комп’ютерну техніку в зміст навчального матеріалу з трудової підготовки старшокласників.
Для досягнення поставленої мети та доведення гіпотези дослідження необхідно розв’язати такі завдання:
Вивчити стан проблеми в теорії та педагогічній практиці.
Визначити основні компоненти та критерії об’єкта дослідження і на цій основі обгрунтувати відповідну методичну систему трудової підготовки.
Визначити особливості організації металообробки в шкільних майстернях або в інших місцях, де буде проводитися професійна проба.
Розробити послідовність процесу проектування методичного забезпечення з урахуванням специфіки шкільного навчального процесу.
Розробити програму та методику занять професійної проби.
Експериментально перевірити якість засвоєння нового матеріалу при використанні розробленого дидактичного забезпечення.
 
Розділ 1. Теоретичні основи використання дидактичного забезпечення для професійної проби з металообробки
 
1.1 Аналіз науково-методичної літератури з проблеми
 
В шкільних майстернях при проведенні уроків трудового навчання, професійних проб не часто застосовується комп’ютерна техніка. Проте частина науковців все ж таки працюють над даним питанням, пропонуючи різноманітні методики застосування ЕОМ в трудовій підготовці школярів.
Розглянемо комп’ютерні технології які використовують в наш час:
1. Інтерактивні заняття.
Цей вид роботи застосовується, головним чином, для вивчення нового матеріалу, що дуже нагадує презентацію нового матеріалу вчителем, або в підручнику. Ефективність цього виду роботи значно залежить від складеної навчальної програми. Низькоякісні програми, як правило, надають можливість лише поступово перегортати сторінки, відводять учню лише пасивну роль у навчанні і нічим не відрізняються від звичайного підручника.
Високоякісні програми навпаки, активно втягують учня у взаємодію з ПК у режимі запитання відповідь, що відбувається протягом всієї презентації нового матеріалу. Кожне запитання, яке ПК виводить на екран, контролює розуміння матеріалу, а відповідь учня викликає адекватну реакцію комп’ютера. В міру того як учень просувається в занятті, комп’ютер аналізує його відповіді, і на основі цих даних визначає подальші відповіді індивідуальні види діяльності, наприклад допоміжна інформація в разі виникнення труднощів у розумінні матеріалу, детальніший розгляд теми, що викликала зацікавленість, або можливість повторити або пропустити певний розділ цього заняття.
Так проявляється один з найважливіших критеріїв навчальної
Фото Капча