Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробки в галузі ВЕБ-дизайну

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ВЕБ-ДИЗАЙНУ. СТАН ПИТАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 Історіографія та рівень теоретичного осмислення веб-дизайну
1.2 Рівень теоретичного осмислення веб-дизайну
1.3 Методологія дослідження
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ОБРАЗНОЇ МОВИ ВЕБ-САЙТІВ
2.1 Інтегративні характеристики веб-дизайну
2.2 Композиційно-пластичні засоби побудови графічної мови веб-сайтів
2.3 Існуючі системи класифікації стилів у веб-дизайні
РОЗДІЛ 3. КЛАСИФІКАЦІЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ПРИЙОМІВ, АНАЛІЗ СТРУКТУРИ, ОБРАЗНИХ РІШЕНЬ ТА ГРАФІЧНОЇ МОВИ ОБРАНИХ ВЕБ-САЙТІВ
3.1 Аналіз структури, образних рішень та графічної мови обраних веб-сайтів
3.2 Класифікація найпоширеніших прийомів та засобів у дизайні веб-сайтів
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми курсової роботи. Темою даної роботи є розгляд питань, пов’язаних із дизайном та різними індивідуальними стильовими рішеннями в оформленні веб-сайтів. Актуальність цієї теми зумовлена швидким розвитком сфери веб-дизайну, появою нових стильових рішень серед уже відомих та широковикористовуємих стилів.
Веб-дизайн є однією з областей графічного дизайну. Це, мабуть, одна з наймолодших галузей, однак найбільш швидко розвивається і змінюється слідом за стрімким розвитком мережі інтернет.
Веб-дизайн, як і будь-який вид творчості, спрямований на створення певної моделі зі своєю технічною естетикою (технічна естетика – синоним графічного дизайну, який використовувався в 60-80 рр на території СРСР) і задумом. Сьогодні основною інформаційною базою будь-якого загальнодоступного матеріалу є інтернет, а веб-дизайн – основний інструмент оформлення знань і відомостей, певний конструктор сторінок, здатний не лише красиво оформити веб-сторінку на сайті, а й зробити її максимально зручною та прозорою для користувачів.
Актуальність теми полягає ще в тому, що дизайн сайтів – це те, що з першого погляду кидається його відвідувачам в очі. Простіше кажучи, це вітрина сайту, тому дизайн сайтів – є ключовим аспектом успіху веб-ресурсу на теренах інтернету. Веб-дизайн являє собою художнє оформлення сайтів, а також створення унікального та оригінального дизайну інтернет-сторінок.
Веб-дизайн відіграє важливу роль у створенні сайту, так як користувач, потрапляючи на веб-сайт, спочатку звертає увагу на загальну структуру та зовнішній вигляд веб-сайту, лише потім концентруючи увагу на інформації яка там розташована.
Сайти, нехай навіть з корисною та цікавою інформацією для користувача, але з погано продуманим веб-дизайном не будуть користуватися великим попитом. Адже веб-дизайн включає в себе не лише наявність певних декоративних елементів чи колірне рішення, а й правильне оформлення сторінок сайту, їх розміщення і взаємодію, побудову інформаційної структури веб-сайту, конструювання ієрархії сайту, розташування активних елементів і переходів.
Перші інтернет сторінки виконували виключно інформаційну функцію і містили лише текст, розбитий на абзаци і розділяючі позначення. Надалі, з появою наступних версій мови розмітки гипертексту HTML (англ. HyperText Markup Language) стало можливим додавання зображень і таблиць на сторінки. Дизайнери, до цього скуті мінімальними можливостями оформлення інтернет-сторінок, почали активно втілювати свої художні ідеї: різноманітні текстуровані бекграунди, об'ємні деталі, ефекти тіней і світлотінь + анімовані гіфи (GIF-анімація).
Сьогодні дуже важливо бути першим, популярним, активним – зростає конкуренція, ростуть і запити. А отже багато веб-дизайнерів зацікавлені в тому щоби створити оригінальний веб-сайт, створити певний власний «почерк», стиль, з метою залучення клієнтів й вирізнення серед конкурентів. Тому в наш час активно розвиваються нові стильові рішення, адже споживачів, користувачів інтернету важко здивувати наслідуванням якогось певного стилю, що вже раніше зустрічався, лише щось кардинально нове чи несподівано сміливе може справити велике враження на сучасних, все частіше скептичних, юзерів.
Об’єкт дослідження: основи веб-дизайну.
Предмет: засоби та прийоми в веб-дизайні.
Мета: Виявити та систематизувати засоби та прийоми які використовуються в сучасному веб-дизайні.
Завдання:
вивчити ступінь і якість наукового осмислення творчої індивідуальності у веб-дизайні;
розробити класифікацію технічних та графічних прийомів оригінальних веб-сайтів;
провести аналіз обраних веб-сайтів на предмет способів створення оригінального дизайну;
виявити найбільш поширені оригінальні прийоми властиві певним періодам веб-дизайну;
Хронологічні та територіальні рамки дослідження: 2002-2011 р. р., Україна, Пн. та Пд. Америка, Європа, Росія, Азія.
Методи: системний метод, комплексно-аналітичний підхід для розгляду об’єкта в контексті історико-культурних процесів і технологічних умов, котрі впливають на його формування, тестологічний аналіз, класифікація аналогів у рамках існуючих основних напрямів, компоративний «порівняльний» метод.
Теоретичне значення роботи: полягає в тому, що вона дає цілісне, науково обґрунтоване уявлення про веб-дизайн як про один з нових напрямків сучасного графічного дизайну.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ВЕБ-ДИЗАЙНУ. СТАН ПИТАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
1.1 Історіографія та рівень теоретичного осмислення веб-дизайну
 
Великі зміни, що відбуваються в предметній оснащеності людського існування в кінці XX – початку XXI ст., є найважливішими показниками розвитку дизайну, нестримного різномаїття його феноменів і активного впливу на людину. Значимість сучасного соціального прогресу багато в чому обумовлена досягненнями дизайну. Ця обставина якісно змінює роль дизайну
в сучасному суспільстві і разом з тим незмірно ускладнює, розширює дизайнерську діяльність, поглиблюючи її соціальний зміст.
Необхідність осмислення дизайну як соціально-культурного феномена в значній мірі обумовлюються його роллю в історії культури і сучасності, так як дизайн являється формою планування основних соціально-онтологічних вимірів життя
Фото Капча