Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток адміністративного законодавства України

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Ретроспективний аналіз наукових підходів до розвитку адміністративного законодавства у дорадянський період
 2. Етапи становлення адміністративного законодавства України
 3. Формування системи адміністративного законодавства сучасної України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність проблеми розвитку адміністративного законодавства обумовлена проблемами оновлення поглядів на основні галузі, підгалузі та інститути адміністративного права, необхідністю розуміння як сучасного стану адміністративно-правової теорії та адміністративного законодавства, так і тенденцій та напрямків їх подальшого реформування. Дослідження ключових детермінант окремих інститутів адміністративного законодавства проводили В.Б. Авер’янов [1], В.К. Колпаков [2], I. С. Гриценко [4], Ю.М. Козлов [5], В.О. Луговий [7], Ю.П. Битяк [9], І.В. Яковюк [9], В. М Комарницький [10] та ін. Проте у вітчизняній правовій науці до нашого часу відсутня праця, цілком присвячена визначенню закономірностей становлення та розвитку основних інститутів вітчизняного адміністративного права. З огляду на викладене, дослідження проблем становлення і розвитку наукових поглядів на місце адміністративно-правових режимів у системі адміністративного права набуває надзвичайної актуальності

Адміністративне право є однією з найдавніших і фундаментальних галузей правової системи. Воно мало і має велике суспільне значення для життєзабезпечення і регулювання відносин, що складаються в суспільстві. Сучасні умови сприяють обумовленості державного управління з постановкою основного завдання - забезпечення узгодженої, упорядкованої діяльності всіх складових частин механізму виконавчої влади. 

Сам термін «адміністративне» походить від латинського слова «administration» і означає керувати, управляти. Управління найчастіше впливає на сам процес життєвого буття, зачіпаючи всі сфери і механізми суспільства. Регулятором всіх відносин виникають у сфері управління є адміністративне право. Воно покликане регулювати суспільні відносини, які виникають у сфері державного управління. Адміністративне право, право внутріорганізаційного характеру, постійно підсилює свою соціальну значимість. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування / В.Б. Авер’янов // Право України. – 2008. - № 8. - С.17-21.
 2. Адміністративне право в сучасному вимірі: матеріали IV наук.-практ.семінару, 2010 р., Київ / Ред.: В.К. Колпаков; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2010. - 208 с.
 3. Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10 груд. 2010 р., Донецьк / Ред.: В. М Бесчастний, Донец. юрид. ін-т. - Донецьк, 2010. - 372 с.
 4. Гриценко I. С. Становлення та розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права / I. С. Гриценко. - Харків, 2008. - 33 с.
 5. Козлов Ю.М., Административное право: Учебник / Ю.М. Козлов. - М.: Бетадор-Пресс, 2009. – 324 с.
 6. Кравченко Б.В. Адміністративна реформа в Україні: стан та перспективи / Б.В. Кравченко // Вісник УАДУ. - 2007. - № 3. - С.56-61.
 7. Луговий В.О. Адміністративна реформа в Україні і політична культура / В.О. Луговий //Вісник УАДУ. – 2008. - № 8. – С.45-49. 
 8. Пархоменко В.М. Концепція адміністративної реформи в Україні / В.М. Пархоменко. - К.: ДВПП Міннауки України, 2008. – 224 с.
 9. Правова система України: проблеми і тенденції розвитку: матеріали наук.-практ. конф., 3 черв. 2010 р., Харків / Ред.: Ю.П. Битяк; І.В. Яковюк; Г.В. Чапала. - Харків, 2010. - 171 с.
 10. Реформування адміністративного права: реалії та перспективи: матеріали міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2010 р., Луганськ / Ред.: В. М Комарницький. - Луганськ, 2011. - 271 с.
 11. Становлення, функціонування та розвиток правових систем сучасності: проблеми науки і практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2010 р., Одеса / Уклад.: І.С. Канзафарова. - Одеса: Астропринт, 2010. - 488 с.
4848
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).