Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток мови у дітей віком від 1 до 3 років

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:
„Розвиток мови у дітей
віком від 1 до 3 років”
 
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МОВА В РАННЬОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
1.1. Загальна характеристика мови
1.2. Особливості розвитку мовлення у дітей від 1 до 3 років
1.3. Основні тенденції розвитку мови у дітей раннього віку
1.4. Заїкання – різновид мовлення
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ
2.1. Комплекс вправ з шиплячими [Ж, Ч, Ш, Щ], сиплячими [С, З, Ц] звуками та [Р]; [Л]
2.2. Вплив руки на формування мови у дітей раннього віку
2.3. Застосування даних вправ на практиці. Результати та рекомендації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
Дана тема курсової роботи була, є і буде досить актуальною. Всебічний розвиток особистості неможливий без оволодіння всіма багатствами рідної мови. К. Д. Ушинський писав, що рідне слово є основою будь-якого розумового розвитку і скарбницею всіх знань. А саме основи мови закладаються в ранньому дитинстві, і цей період посідає найважливіше місце в подальшому розвитку особистості.
Ранній вік – це період підвищеної чутливості дитини до мови дорослих. Формування мови в цьому віці є основою всього психічного розвитку дитини. Якщо з будь-яких причин (хвороба, обмежене спілкування) мовні можливості дитини не використовуються в достатній мірі, то подальший загальний рівень розвитку починає гальмуватися.
Розвиток мови тісно пов’язаний з розвитком мислення дитини. В мові розкривається процес і результати мислення, а оформлена в мові думка краще усвідомлюється, стає точнішою. Через спостереження і слово засвоює дитина доступні їй факти навколишнього життя. Мова є засобом передачі дітям знань про природу, побут, суспільні явища.
Без мови неможливим був би розвиток аналітично-синтетичної діяльності дітей. Ознайомлюючись з предметами, за допомогою слова дитина вчиться розрізняти їхні ознаки, виділяти суттєве, узагальнювати предмети за їхніми спільними ознаками.
Ця складна аналітично-синтетична діяльність конче необхідна для успішної підготовки малят до школи. Адже в школі вони повинні вміти слухати і розуміти мову педагога, доповнювати висловлювання товаришів, користуватися як короткою, так і повною формою відповіді.
Але освоєння дитиною мови відбувається не так легко, як може здаватися. В такий момент дуже важливу роль відіграє підтримка і допомога дорослих. Адже без їхньої допомоги, у дитини з часом виникають певні труднощі у спілкуванні з однолітками, з дорослими, а це в свою чергу дуже негативно впливає на психічний розвиток дитини та її майбутнє. Дещо можна виправити з часом, а дещо – ні. Особливо дефекти мови дуже болісно переживаються у підлітковому віці, а це призводить до того, що дитина стає замкнутою, сором’язливою.
Тому, я вважаю, щоб запобігти таким проблемам, необхідно дуже ретельно слідкувати за розвитком мови у дитини і обов’язково з нею займатися.
Мета роботи дослідити процес розвитку мови у віці від 1 до 3 років. Виявити причини відставання дітей у спілкуванні, та показати різні методи боротьби з дефектами.
Об’єктом є сама мова, її вплив на розвиток дитини та її значення.
Завданням цієї курсової роботи є розкрити та показати наскільки необхідною є така психічна функція, як мова. Лаконічно та послідовно викласти матеріал.
Предметом є вивчення розвитку мови у дітей віком від 1 до 3 років.
Матеріал курсової роботи має практичне застосування. Його можна застосовувати на семінарах, лекціях; для написання рефератів, доповідей; використовувати у дискусіях, диспутах. Також психологи та логопеди можуть використовувати як лекцію для батьків, чи то у дитячому садочку, чи то у школі.
Дослідженням даної теми займалося чимало вчених: Л. С. Вигодський, М. Г. Єлагіна (експериментально смодулювала умови переходу до активної мови) ; Д. Б. Ельконін (висунув принцип усвідомлення предметних дій) ; З. Ю. Кулагіна, М. М. Колюцький, І. В. Шаповаленко, В. М. Поліщук, В. Штерн (зробив перше лінгвістичне відкриття), К. Бюлер зробив відкриття флективної природи мовлення та інші.
 
РОЗДІЛ 1. Мова в ранньому дитинстві
 
1.1. Загальна характеристика мови
 
Однією з відмінностей людини від тваринного світу, є відмінність, яка відображає закономірності її фізіологічного, психічного і соціального розвитку, наявність особливого психічного процесу – мови. Мова – це процес спілкування людей за допомогою язика. Для того, щоб вміти говорити і розуміти чужу мову, необхідно знати язик і вміти ним користуватися.
В психології прийнято поділяти поняття „язик” і „мова”. Язик – це система умовних символів, за допомогою яких передаються поєднання звуків, які для людей мають певне значення і сенс. Язик формується в процесі спілкування людей, і, разом з тим, є продуктом суспільно-історичного розвитку.
Язик – це достатньо складне утворення. Будь-який язик має перш за все певну систему значних слів, яка називається лексичний склад язика. Окрім того, язик має визначену систему різних форм слів і словосполучень, яка складає граматику язика, а також має визначений звуковий, чи фонетичний склад, властивий лише конкретному язику.
Основне призначення язика полягає в тому, що будучи системою знаків, він забезпечує закріплення за кожним словом визначеного значення. Якщо ми говоримо слово „автомобіль”, то це
Фото Капча