Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток обдарованості дітей та молоді засобами позашкільної освіти (майстер-клас)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дітлашок Зінаїда Антонівна,
директор Костопільського будинку школярів та юнацтва
 
Розвиток обдарованості дітей та молоді засобами позашкільної освіти (майстер-клас)
 
Костопільський будинок школярів та юнацтва – це багатопрофільний, комплексний навчальний заклад нового типу, де спроектована власна авторська модель безперервної освіти. Основна мета діяльності – забезпечення умов для розкриття здібностей вихованців та якнайповніша реалізація можливостей обдарованих дітей. Структурно-логічна модель діяльності закладу включає в себе 15 підрозділів, у яких функціонує 88 гуртків та творчих об’єднань, що покликані задовольнити найвибагливіші запити та інтереси творчо обдарованих дітей.
В основі соціально-педагогічної системи закладу – комплексна програма пошуку, навчання та виховання обдарованих дітей та молоді «Творча обдарованість». Саме вона стала визначним показником у перспективному розвитку мережі творчих об’єднань закладу, оновлення змісту, форм та методів роботи.
Реалізація комплексної програми передбачає роботу колективу над науково-методичною темою закладу «Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва». Підбір оптимальних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток потенціалу особистості, інноваційні форми та методи роботи педагогів – надійний шлях реалізації проблеми, яку поставив перед собою колектив Будинку школярів та юнацтва.
Результатом діяльності педагогічного колективу стали розроблені для педагогів, батьків вихованців закладу методичні рекомендації з проблем навчання та виховання обдарованих дітей, оформлено портфоліо «Обдарованість», організовуються виставки методичної та педагогічної літератури, підготовлено методичну розробку «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми» тощо.
Комплексна програма передбачає організацію роботи за блочно-модульною системою, яка включає: систему пошуку, педагогічного моніторингу обдарованих дітей; психологічне й науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими вихованцями; створення умов для творчої реалізації дітей; забезпечення соціально-правових гарантів.
З метою виявлення напрямку розвитку творчих здібностей та рівня креативності обдарованих вихованців психологічною службою закладу проводиться діагностична робота. За результатами якої заповнюються картки особистісного розвитку талановитих вихованців. У закладі створений Банк даних про обдарованих дітей, де зберігаються їхні творчі паспорти, які щорічно поповнюються інформаційними даними, копіями дипломів і нагород. На сьогоднішній день у Банк даних занесена інформація про 78 вихованців.
З метою стимулювання творчої активності та ініціативи молодих талантів у закладі діє Асоціація обдарованих дітей «Разом – ми сила». Головне її завдання – підтримка та розвиток здібних вихованців закладу, створення комфортних умов для їх самореалізації. За ініціативи Ради обдарованих дітей у закладі розпочав свою діяльність Клуб шанувальників творчості «Салон мистецтв». Планом роботи салону передбачено зустрічі з цікавими людьми, поїздки по визначних місцях рідного краю, екскурсії у музеї, художні галереї, відвідування театрів, персональних виставок художників тощо. Ефективною формою роботи Асоціації стала реалізація різнопланових проектів. Серед них – «Творчі сім’ї Костопільщини», «Мій рідний край» тощо.
Особливо важливим у роботі з обдарованими дітьми є розвиток здібностей з раннього віку. Для цього в закладі створена Школа розвитку та виховання дитини «Радість», що є першою сходинкою у структурно-логічній моделі нашого закладу. У ній займаються діти від 4 до 6 років. Діяльність школи спрямована на розвиток творчих здібностей дітей, соціальну адаптацію, підготовку старших до навчання в школі.
Організаційно-функціональна модель діяльності включає в себе вивчення дітьми ряду навчальних дисциплін (рідного слова, англійської мови, логічних ігор, національної абетки і т. д.), проведення масових заходів, психодіагностичних методик, роботи з батьками. За 16 років існування школи її вихованцями стали близько двох тисяч дітей. Навчально-виховний процес у ній здійснюється за комплексними освітніми програмами, які розраховані на два роки навчання. Для батьків працює сімейний клуб «Затишок». На батьківських зборах, групових та індивідуальних консультаціях педагоги навчають адекватно оцінювати розвиток дитини, не ігнорувати вікові норми, бачити потенціал дитини, освоювати методи допомоги дитині в розвитку. По закінченню школи розвитку та виховання дитини «Радість» на традиційному святі діти отримують свідоцтво про закінчення школи та запрошення у Школу обдарованого малюка, відповідно до своїх нахилів та здібностей.
Школа обдарованого малюка – це інноваційний структурний підрозділ закладу, що створений з метою реалізації комплексної програми «Творча обдарованість». Саме комплексне виховання засобами мистецтва і є основною метою діяльності цієї школи. Структурна модель діяльності школи включає в себе функціонування творчих об’єднань: «Артстудія», «Акорди». Основним аспектом роботи є інтеграція навчальних програм, що дає змогу маленьким вихованцям знайти шляхи для своєї самореалізації.
Великим структурним підрозділом закладу є МАМ до складу якого входить центр поліської культури «Родинна майстерня» та художньо-естетична майстерня.
Центр поліської культури „Родинна майстерня” став осередком національного виховання, в якому відроджуються і примножуються традиції українського народу. Особливістю його діяльності є створення родинно-педагогічного простору, безпосереднє залучення батьків та народних умільців до навчально-виховної діяльності. Спільні творчі заняття дають змогу батькам опанувати той вид мистецтва, який обрала їхня дитина. Одним із напрямків роботи центру є організація і проведення для вихованців масових заходів. Традиційними серед них є: «Посвята в юного підмайстра, майстра», виставки «Першого малюнка», «Першого виробу». Найяскравішим та найкреативнішим у центрі є театр моди «Полісяночка». Головна мета якого – формування у гуртківців здатності бачити, сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності творчої особистості.
Спільними зусиллями учасників навчально-виховного процесу був створений музей-студія українського побуту та мистецтва, який допомагає інтегрувати навчальну-виховну роботу з народознавчою. За результативну роботу музею-студії було присвоєно звання «Зразковий
Фото Капча